Denník N

Založenie firmy v Chorvátsku

Za účelom podnikania sa obyčajne zakladajú v Chorvátsku spoločnosti d.o.o., ktoré sú v podstate podobné ako slovenské a české spoločnosti s.r.o. Ide kvázi o spoločnosti, ktoré ručia za svoje záväzky základným kapitálom vo výške 20 000 chorvátskych kún. Požadujú minimálne jedného spoločníka, teda FO/ PO a minimálne jedného konateľa. V krajine akou je Chorvátsko nie je možné previesť úplný postup založenia spoločnosti na základe plnej moci. Vyskytuje sa tu však prekážka v založení bankového účtu, ktorý je nutné na vklad základného kapitálu, a ten môže založiť jedine konateľ spoločnosti osobne.

Novinkou je, že v Chorvátsku  ponúkame na predaj ,,ready made,, spoločnosti s.r.o., ktoré sú už hotové. Z tohto dôvodu bude možné mať pohodlie, na ktoré ste zvyknutí doma už aj Chorvátsku. Postačujúca bude jedna návšteva a je tu následná možnosť konať v mene spoločnosti.

Spoločnosť je možné označiť v akomkoľvek oficiálnom jazyku EÚ, takisto v slovenskom, alebo českom. Zakladanie firmy v Chorvátsku si vyžaduje znalosť obchodného práva a chorvátskeho jazyka.

Predmet podnikania

Predmet podnikania je už zahrnutý v spoločenskej zmluve spoločnosti a nevyžaduje oddelené vybavovanie na živnostenskom úrade. Podmienkou prevádzkovania niektorých živností je existencia zodpovedného zástupcu, alebo poistenia, alebo štátnej koncesie. Môže ňou byť sprostredkovanie v zamestnaní , prevádzka realitnej kancelárie alebo cestovnej kancelárie. Ak je v činnosti spoločnosti predajňa, ubytovacie služby, prevádzkovanie kempu, sprostredkovanie služieb a obchodov, alebo správa vlastných nehnuteľností a pod. Nie je nutné  žiadne zvláštne povolenie ani kvalifikácia.

Spoločník podnikania

Spoločníkom podnikania sa môže stať akákoľvek PO alebo FO, ktorá však nemusí spĺňať osobité podmienky ako je to u konateľa. Obchodný register (OR) vyžaduje podklady, ktoré sú nutné – platný doklad totožnosti, alebo aktuálny výpis z OR v prípade spoločníka PO.

Konateľ spoločnosti

Konateľom spoločnosti sa môže stať akákoľvek FO, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Nevyžaduje sa doklad o aktuálnom výpise z registra trestov. Avšak konateľ má povinnosť podpísať čestné vyhlásenie o beztrestnosti. Konateľ môže ale aj nemusí byť zároveň zamestnancom spoločnosti, a môže byť občanom ktoréhokoľvek štátu EÚ.

Sídlo spoločnosti

Sídlo spoločnosti je potrebné najmä kvôli zápisu firmy do obchodného registra. V krajine akou je Chorvátsko nie je nutný súhlas majiteľa nehnuteľnosti taktiež výpis z katastra nehnuteľností. Avšak neznamená to, že je možnosť použitia adresy sídla spoločnosti bez ústneho súhlasu vlastníka spoločnosti. Zriadiť virtuálne sídlo spoločnosti v Chorvátsku je možné kdekoľvek, avšak iba poštovú schránku s možnosťou značenia sídla firmy a preposielanie pošty. V hlavnom meste Záhreb je možné vytvorenie virtuálneho sídla a využiť jeho služby akými sú konferenčná miestnosť, fax, prijímanie telefonátov, internet.

Naša spoločnosť ponúka služby založenia firmy v Chorvátsku v čo najkratšej dobe a s minimálnymi nákladmi.  Máme skúsenosti so zakladaním firiem na území Chorvátska.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Patrik Blazicek

Firemný blog eTuls.sk o založení s.r.o, účtovníctve, ochranných známok, virtuálnych sídiel a o podnikaní.