Denník N

Už počas strednej mal vlastný patent, Martin je Slovákom v zahraničí.

Martin Ferianc (23) je aktuálne študentom elektroniky a programovania na Imperial College London a budúcim PhD študentom na University College London. Už počas strednej školy si patentoval svoj nápad – Aktívnej a pasívnej rekuperácie, s ktorým vyhral celosvetovú súťaž I – SWEEEP v Houstone a reprezentoval Slovensko na EXPO v Miláne. Tiež pracoval na niekoľkých projektoch, ktoré sa zaoberajú dodržiavaním správneho pitného režimu a sledovaním čerstvosti potravín v chladiacom zariadení.

S nimi získal prvú cenu na CISCO Switch-up Challenge UK, následne svoj nápad prezentoval v San Franciscu a na najväčšom európskom startup-ovom veľtrhu v Paríži – VivaTech Paris. Je spoluautorom publikácie so zameraním na akceleráciu machine learning-u pomocou špeciálneho programovateľného hardvéru so zodpovedajúcou architektúrou. Počas vysokoškolského štúdia takisto mentoroval slovenských stredoškolákov v Talent Guide. Je členom Slovak Professionals Abroad.

Môžeš nám priblížiť svoje stredoškolské časy ako si sa dostal k štúdiu elektroniky a programovania na Imperial College?

Moje smerovanie na Imperial College v Londýne bolo spojením dvoch vášní elektroniky a programovania. Bolo pre mňa veľmi dôležité študovať tieto dva odbory súčasne, nakoľko vedieť si zostrojiť určité elektronické zariadenie a súčasne si ho naprogramovať na očakávanú funkcionalitu mi dáva veľkú výhodu pred ostatnými. Túto prednosť som využíval počas môjho celého predchádzajúceho štúdia a takisto aj teraz, v poslednom 4. ročníku, kedy je moja diplomová práca zameraná na riešenie problematiky umelej inteligencie v prepojení s hardvérovými riešeniami.

V priebehu strednej školy som sa zapájal do množstva súťaží od teoretických olympiád, literárnych, súvisiacich so životným prostredím, geografických až po veľmi praktické ako napríklad Turnaj mladých fyzikov (súťaž mladých stredoškolákov zapálených pre fyziku, ktorí v rámci stanovených súťažných riešení môžu kombinovať svoje teoretické ako aj praktické poznatky), Cemach (súťaž o spoznávaní Izraela zo všetkých jeho stránok), kde som si vybral oblasť izraelských univerzít. Táto sféra ma zaujala hlavne preto, pretože mi chýbal súhrnný prehľad, ktorý by poskytoval tieto informácie.

Dostal som tiež cenu sv. Gorazda ako jeden z najlepších stredoškolských študentov. Uvedené ocenenie mi bolo udelené dvakrát od Ministra školstva SR, a to v rokoch 2013 a 2014. V roku 2013 som ho obdržal s celým tímom za získané 2. miesto v rámci medzinárodnej súťaže Turnaja mladých fyzikov v Rakúsku. A v roku 2014 to bolo za získanie Zlatej medaily a špeciálneho ocenenia Texaskej univerzity na celosvetovej súťaži I – SWEEEP v Houstone za môj projekt Aktívnej a pasívnej rekuperácie. Tieto súťaže boli pre mňa veľkým prínosom, pretože som sa hľadal a utvrdzoval v tom, čomu sa chcem v budúcnosti venovať. Po ich absolvovaní ma však najviac priťahovala práca s počítačom a elektronikou. Práve tu som cítil, že by som mohol aplikovať moju praktickú a teoretickú znalosť a vytvoriť tak hmatateľné riešenia.


Ocenenie Talentovanej Mládeže od primátora Iva Nesrovnala v 2018

Môžeš nám povedať niečo bližšie o svojom projekte rekuperácie, čo to je, prečo si sa tomu venoval na strednej škole a výsledky, ktoré prináša?

V projekte Aktívna a pasívna rekuperácia som sa snažil o znovupoužitie tepelnej energie vzduchu. Jednoduchým príkladom je bežné – nekontrolované vetranie oknom, kde pri rozdiele teplôt vonkajšieho a vnútorného prostredia dochádza k nevratným energetickým stratám. Usmernením a prechodom tohto vzduchu cez rekuperačnú jednotku, ktorú som navrhol a vytvoril, teplo nestrácame, ale snažíme sa ho zachytiť čo najviac jeho odobratím a znovupridaním k čerstvému, ale chladnému vzduchu. Vytvorené zariadenie tak významne znižuje spotrebu energie a zároveň chráni životné prostredie. Jeho zostrojením a odprezentovaním som získal Zlatú medailu a špeciálne ocenenie Texaskej univerzity na celosvetovej súťaži I-SWEEEP v Houstone. Na ceste k tomuto úspechu mi výrazne pomohla účasť na Festivale vedy a techniky – súťaži, ktorá je každoročne usporiadaná na Slovensku pre zanietených, aktívnych stredoškolákov. Na uvedenú technológiu mám zapísaný aj patent. Na EXPO v Miláne som prezentoval myšlienku rekuperácie a jej výhody. Do budúcnosti by som chcel rozvíjať tento projekt ako efektívnu investíciu v spolupráci s možným investorom.

O čo išlo v tvojom ďalšom projekte wells?

Projekt wells je zameraný na dodržiavanie správneho pitného režimu. V zápale práce si častokrát neuvedomujeme, že sme dehydrovaní. Potrebujeme preto impulz na pripomenutie doplnenia zásob vody v našom tele. Práve túto funkcionalitu sme sa pokúsili vyriešiť prostredníctvom nami navrhnutého merača, umiestneného na PET fľašu, ktorý nám umožňuje sledovanie množstva vypitej vody. Takisto sme pripravovali aj mobilnú aplikáciu, ktorá by registrovala a vyhodnocovala údaje v prepojení na merač.

Počas môjho štúdia v rámci 2. ročníka na Imperial College v Londýne sme sa s týmto projektom prihlásili do súťaže Cisco Switch-up Challenge UK, kde sa nám podarilo vyhrať 1. miesto v medzinárodnom obsadení a následne sme uvedený projekt prezentovali vedeniu spoločnosti Cisco v San Franciscu. Uvedený projekt sme uviedli aj na najväčšom európskom startup-ovom veľtrhu v Paríži – VivaTech Paris.

2. prototyp „štuplíka“ Wells

V CISCO Headquarters s bývalým CEO Cisco – John Chembers.

Tiež si pracoval na projekte Frisch, čo to je?

Projekt Frisch je orientovaný na sledovanie čerstvosti potravín v chladničke. Nezriedka sa nám stane, že v chladničke niečo zabudneme a potraviny sa nám pokazia. Je preto veľmi dôležité, aby sme boli vopred upozornení, aké výrobky v chladničke máme a odkedy sú uskladnené. Pri riešení tohto problému som využil poznatky z machine learning-u na detekciu, či sú uložené potraviny do obdobia záruky a prípadné pripomenutie, kedy záručná doba končí. Uvedený projekt sme prezentovali na súťaži Z garáže do sveta na FEI v Bratislave, za ktorý sme obdržali 1. cenu.


Po víťaztve na FEIStivale 2017 v Bratislave

Veľa z tvojich projektov smerovalo k udržateľnosti, prečo ťa táto téma zaujíma?

Myslím si, že oblasti znižovania energetickej spotreby, zlepšovania životného prostredia, znižovania spotreby potravín ako aj trvalého udržania nášho dobrého zdravia, sú celosvetovými úlohami. Veľmi rád by som sa s nimi zaoberal aj v budúcnosti v rámci mojich výskumných aktivít a nových softvérových riešení.

Vieš nám povedať na čom si pracoval popri škole?

Popri škole som pracoval hlavne na už spomínaných projektoch. Čo sa mi páči na Anglicku, je široká škála možností, ako sa realizovať. Keďže som  mal veľmi dobré študijné výsledky a chcel som si privyrobiť, dostal som ponuku pomáhať ako asistent tútora na cvičeniach počítačovej architektúry. Je to zaujímavá, ale na druhej strane zodpovedná práca, nakoľko asistent musí mať neustále naštudované odpovede pre študentov z prednášok. Uvedená podpora bola pre mňa veľkou výzvou, pretože v rámci nej som sa naučil už v prvých rokoch na univerzite spolupracovať so študentmi na tútorskej úrovni. Takisto som cez leto 2017 pracoval ako research assistant pre profesora na Imperiali. Počas spolupráce  s ním som sa hlbšie oboznámil so zariadením FPGA, čo je vysokovýkonný hardware, ktorý sa dá naprogramovať na určité “špeciálne úlohy”. Okrem školy je povinnosťou každého študenta absolvovanie priemyselnej stáže v rámci 3. ročníka v období šiestich mesiacov na obdržanie potrebných kreditov pre inžiniersky titul. V rámci nej som dostal možnosť od spomínaného profesora pracovať na startup-e, ktorý bol ním aj založený. Z uvedeného obdobia som jeden mesiac strávil v Číne a ďalšie v Londýne. Spolupráca s medzinárodným tímom bola veľmi prínosná, nakoľko firma využíva najaktuálnejšie poznatky v rámci softvérových algoritmov a snaží sa o ich urýchlenie.

V kancelárii s CEO Corerain Technologies Dr Xinyu Niu a kolegami Hongxiang-om Fan-om a Thomas-om Nugent-om

Minulý rok si mal spoluautorstvo v publikácii, o čom je?

Týka sa mojej stáže v priebehu spomínaných šiestich mesiacov so zameraním na akceleráciu machine learning-u pomocou FPGA, špeciálneho programovateľného hardvéru. Som jeden zo spoluautorov na tejto publikácii, ktorá bola prezentovaná na FPT’18 a zaradená medzi tri najlepšie v roku 2018. V rámci uvedenej spolupráce som sa naučil zásady a postupy výskumných činností a ich pretransformovanie do publikovaných materiálov. Táto práca a náš úspech ma natoľko inšpirovali, že som sa rozhodol pokračovať ďalej v štúdiu a podal som si prihlášku na absolvovanie doktorátu so zameraním na umelú inteligenciu.

Študoval si aj v Mníchove a stážoval v Hongkongu?

Pre získanie ďalších odborných vedomostí a takisto jazykových zručností som sa zúčastnil dvoch letných kurzov na Technische Universität v Mníchove. Prvý kurz bol venovaný inováciám o IT v globálnejšom vyjadrení, druhý kurz bol sústredený na nanotechnológie. V Hongkongu som sa zúčastnil letnej školy pripravenej startup-ovou firmou, s ktorou som spolupracoval počas mojej stáže. Mojou úlohou bolo príprava a odprezentovanie softvérovo-hardvérovej platformy spoločnosti zúčastneným, hlavne pre ich ďalšie využitie vo výskume a priemysle.

Na konferencí Global Artificial Intelligence Application Summit 2018, Shenzhen, Čína.

Prečo si myslíš, že je dôležité robiť dobrovoľníctvo? Prečo ty robíš dobrovoľníctvo aj v Anglicku aj na Slovensku?

Myslím si, že dobrovoľníctvo je veľmi dôležité. Každý človek sa aspoň raz v živote ocitne v situácii, že potrebuje nezištnú pomoc toho druhého. Ja som ju dostal napríklad od mojich stredoškolských učiteľov a dobrých kamarátov, ktorí sa stali mojou inšpiráciou a počas určitého obdobia môjho vysokoškolského štúdia som bol mentorom, čím som pomáhal iným študentom na ceste k ich vlastnému úspechu.

Ako ti pomohlo udržiavanie kontaktov so Slovákmi?

So Slovákmi, či už na Slovensku alebo v zahraničí udržiavam silné kontakty. Tieto pretrvávajú jednak zo strednej školy alebo aj z vysokej školy. Navzájom si vymieňame svoje skúsenosti, vedomosti, ale si aj pomáhame v prípade potreby. Priateľstvá so Slovákmi sú hlbšie a vieme si byť nápomocnejší.

Prečo sa chceš vrátiť na Slovensko? Čo si myslíš, že by sme mali urobiť, aby sa viac ľudí vrátilo na Slovensko v ich kariérnom živote?

Na Slovensku som získal základné vedomosti, skúsenosti a zručnosti, ktoré mi dali predpoklad k môjmu úspešnému štúdiu na vysokej škole a práci vo výskume. Je preto veľmi dôležité, aby si každý slovenský študent túto skutočnosť uvedomil a snažil sa podľa svojich možností tento dlh splatiť tým, že buď využije nadobudnutý potenciál v rámci svojej práce na Slovensku alebo urobí všetko pre to, aby svojou tvorivou činnosťou pomáhal zlepšovať životné podmienky ľudí na Slovensku.

Teraz máš veľa možností na výskum v rôznych oblastiach. Máš takéto príležitosti aj doma? Čo by sa malo zmeniť, aby tu boli také isté príležitosti?

Veda a výskum na mojej materskej univerzite na Imperiali sú podporované všetkými možnými smermi. Podľa môjho názoru veda a výskum na Slovensku by mali byť viacej v centre pozornosti na vysokých školách, veľkých priemyselných podnikoch v prepojení na výskumné inštitúcie.  Ich podpora by mala byť zakotvená v strategických, plánovaných činnostiach štátu a teda aj náležite finančne ako aj vzdelanostne preferovaná.

Čo by si chcel odkázať ľuďom, ktorí čítajú tento článok?

Využívajte svoju kreatívnu silu a nestrácajte čas. Pracujte sami na sebe a robte to, čo vás baví a vidíte v tom potenciál pre svoj rozvoj. Nenechajte sa odradiť prípadnými možnými neúspechmi, ktoré sa na ceste za úspechom určite objavia. Zúžitkujte všetky prístupné možnosti na to, aby ste raz v živote boli úspešní, spokojní a šťastní.

KONTAKT na Martina a viac info o ňom nájdete TU NA JEHO WEBSTRÁNKE

Ak sa chcete pridať ku komunite Slovákov v zahraničí TAK SA MÔŽETE STAŤ ČLENOM SLOVAK PROFESSIONALS ABROAD.

Autori Článku: Martin Ferianc, Silvia Filová, Magdaléna Tanzerová
Foto: Archív Martina Ferianca

Teraz najčítanejšie