Denník N

Analýza novinárskej etiky Evanjelického posla

V posledných troch číslach Evanjelického posla spod Tatier bol pomer kritických a pozitívnych článkov voči vedeniu ECAV 23 kritických oproti jednému pozitívnemu.

Evanjelickou cirkvou otriasa spor skupiny asi 7000 evanjelikov, ktorí žiadajú opakované voľby biskupov a dozorcov, so súčasným vedením cirkvi. Dôležitú úlohu tu zohráva hlavné evanjelické médium, Evanjelický posol, ktorý, ako sa zdá, sa úplne postavil na stranu skupinky volajúcej po nových voľbách. Redakcia Posla, aj spoločnosť, ktorá ho vydáva – Tranoscius, kategoricky odmietajú akúkoľvek zaujatosť. Rozhodol som sa teda urobiť analýzu dodržiavania žurnalistických štandardov vo vzťahu k uvedenému sporu. Analyzoval som všetky články v posledných troch číslach (4, 5 a 6) Evanjelického posla.

V prvom rade som zisťoval koľko článkov venovali jednotlivým stranám sporu a či sa k danej strane stavajú pozitívne, negatívne alebo neutrálne. Pomer kritických a pozitívnych článkov voči vedeniu ECAV bol 23 kritických oproti jednému pozitívnemu. Skóre článkov kde sa spomínala skupina žiadajúce nové voľby bolo presne opačné 15 : 1 v prospech pozitívnych. Detailnejšie údaje sú uvedené v tabuľke č. 1 pod článkom.

Z hľadiska kategórii článkov, všetky tri úvodníky boli voči vedeniu cirkvi silne kritické. Tak isto jeden titulný článok obsahuje veľmi jasné kritické narážky vedenie cirkvi.

Našiel som 4 články kritické voči vedeniu, ktorých autori sú v priamom konflikte záujmov ale nijako to nebolo uvedené (je možné, že takých článkov je tam viac, len personálne prepojenia nie sú také viditeľné). V dvoch prípadoch sa to dokonca týkalo úvodníkov Ľubomíra Turčana, ktorý, je členom správnej rady Asociácie slobodných zborov ECAV, ktorá je hlavným protagonistom sporu za opakované voľby. Je neuveriteľné, ako pán Turčan, ako riaditeľ Tranoscia zneužíva celoevanjelické noviny na propagáciu svojej organizácie.

Najmenej 15 článkov kritických voči vedeniu cirkvi obsahovalo zjavné zavádzania, niektoré obsahovali ostré osobné útoky a evidentne ničím nepodložené obvinenia. Zdá sa, ako keby redakcia Posla nemala nijaký záujem overiť si fakty z viacerých zdrojov, dôležité je že článok vyhovuje ich propagandistickej línii.

Podrobné údaje o jednotlivých článkoch sú v tabuľke č. 2

Úplné dno žurnalistickej etiky však Posol dosiahol rozsiahlym publikovaním anonymných či podpísaných nenávistných listov čitateľov, ktorí zjavne podľahli jeho propagande. Posol aj Asociácia slobodných zborov, tvrdia, že vôbec nerozdeľujú Evanjelickú cirkev avšak reakcie ich čitateľov, ktoré oni sami publikujú ich usvedčujú o opaku. Poslu neprekáža ani to, že viacerí čitatelia si cez jeho stránky vybavujú osobné účty s nepohodlnými biskupmi, či farármi. Na ilustráciu uvádzam niekoľko krátkych úryvkov:

„Kam chcú títo samozvanci (novo zvolené vedenie ECAV – poznámka autora) priviesť našu cirkev? Oni si ju sprivatizovali, keď rozhodujú, koho vyzdvihnú a koho zničia? … Správajú sa k cirkvi ako tí najzarytejší ateisti z 50. rokov minulého storočia. Ignorujú celé učenie našej cirkvi…“

Anonym

„… pán X. je ten čo polarizuje a rozdeľuje našu cirkev. Na upokojenie situácie treba pána X. zbaviť všetkých funkcií v cirkvi a po ďalšom prešetrení, ak treba, aj funkcie farára.“

Podpísaný čitateľ

„Spomínali ste (pána) X. Pán Boh držal nad nami ochrannú ruku, že sa nestal biskupom. Lebo naša Evanjelická cirkev a.v. by už neexistovala. Ešte ste len 3 mesiace pri moci a už si delíte funkcie, dvíhate si platy, opravujete byty, kupujete si drahé autá, namiesto toho by ste mali investovať do rozpadajúcich sa kostolov.“

Podpísaný čitateľ

Pozn. mená kritizovaných osôb som uviedol len skratkou, v Posle sú celé mená.

Toľko teda stručná analýza Evanjelického posla spod Tatier. V článku som sa zámerne nezaoberal ani podstatou sporu o opakovanie volieb ani iných aspektov Evanjelickej cirkvi. Jediným zámerom bolo zhodnotenie žurnalistickej úrovne Posla vo vzťahu k uvedenému sporu.

Strana sporu Postoj článku k  strane sporu
pozitívny negatívny neutrálny
počet článkov rozsah strán počet článkov rozsah strán počet článkov rozsah strán
Tabuľka 1
Zástancovia opakovanej voľby 15 16 1 1 1 0,5
Vedenie cirkvi 1 1 23 24 1 0,5

 

č. 6 str. kategória rozsah autor kategória autora postoj voči asociácii postoj voči vedeniu ECAV poznámka
Tabuľka 2
Kresťan a vojna 3 titulka 2 klátik As nespomína sa nespomína sa
Lepší ľudia? 2 stĺpec 0,5 Ján Ľahký pozitívny negatívny zavádzanie
Demokratické voľby 2 0,5 Janko Jesenský pozitívny negatívny
Syzifovské paradoxy 3 úvodník 0,5 Martina Kováčiková pozitívny negatívny zavádzanie
Buďte dokonalí 3 1,5 Ján Dobák nespomína sa nespomína sa
Vzťah lásky a dôvery 5 0,2 Jana Velbírová nespomína sa nespomína sa
Naše svetlá 5 0,3 Anton Prídavok nespomína sa nespomína sa
O stratenom chlapcovi 5 0,5 Zoltán Benko nespomína sa nespomína sa
Biblickí vtáci 6 1 Ján Lacko nespomína sa nespomína sa
Biblické stromy 7 1 Ján Lacko nespomína sa nespomína sa
Predstavitelia cirkví vydali vyhlásenie 8 0,5 nespomína sa nespomína sa
Novela o používaní zbrane 8 0,5 nespomína sa nespomína sa
Cenu mesta získa in memoriam 9 0,2 nespomína sa nespomína sa
Pripomenuli si storočnicu 9 0,4 nespomína sa nespomína sa
Ekumenická pobožnosť v troch 9 0,4 J.Mišiak nespomína sa nespomína sa
Protestujeme proti totatlitným a nezákonným praktkám 10 1 Baloghová, Jríková, Janovic, Mervart, Klima, Ružek, Soták as nespomína sa negatívny zavádzanie
Stanovisko k aktuálnemu stavu spoločnosti Tranoscius 11 1 Eľko, Brozman ve negatívny pozitívny
Dolnozemské rozprávky 12 2 Ján Čajak nespomína sa nespomína sa
Spomienky na stretnutie 14 2 Ivan Tóth nespomína sa nespomína sa
Vody 19 3 Ľubomír Batko nespomína sa nespomína sa
Moja cesta s Ježišom 22 2 Ondrej Koč nespomína sa nespomína sa
Podobizne vyšli po 75 rokoch znova 24 1 Zuzana Zimániová nespomína sa nespomína sa
Za šírenie literatúry získal niekoľko ocenení 25 1 Zuzana Zimániová nespomína sa nespomína sa
Pocta aristokratovi ducha 26 1 Ján Ľachký nespomína sa nespomína sa
Som smutná ale verím 27 1 Viera Mariušová nespomína sa nespomína sa
Sekcia oddych a inzercia 28 4 nespomína sa nespomína sa
č. 5 str. kategória rozsah autor kategória autora postoj voči asociácii postoj voči vedeniu ECAV poznámka
Ekumanizmus z hľadiska Biblie 1 titulka 1 Pavel Steiger nespomína sa nespomína sa
Trilógia významných dátumov 2 stĺpec 0,5 Michal Zajden nespomína sa nespomína sa
Chlad veje z neľudí 2 0,5 Smrek nespomína sa nespomína sa
Za nové tvorívé činy 3 úvodník 0,5 Ľubomír Turčan As, neuvedený konflikt záujmov pozitívny negatívny zavádzanie
Ten, kto rozdáva kráľovské tróny má moc z trónu aj zhodiť 3 1,5 Adriana Hrivnáková nespomína sa nespomína sa
Pomôž nám verne stáť… 5 0,3 Ján Solivajs nespomína sa nespomína sa
Božie milosrdenstvo v našich dušiach 5 0,5 nespomína sa nespomína sa
Biblickí vtáci 6 2 Ján Lacko nespomína sa nespomína sa
Nové vedenie na stretnutí s novinármi… 8 0,75 Edita Škodová pozitívny negatívny
Veriaci z Málinca a Ozdína 8 0,25 Ivan Mucha nespomína sa nespomína sa
Obsadenie nitrianskeho zboru sprevádzajú podozrenia… 9 0,5 nespomína sa nespomína sa
Senior Chalupka reagoval na správu o… 9 0,5 neutrálny neutrálny
Týždeň modlitieb za jednotu 10 1 nespomína sa negatívny
Počet členov a sympatizantov Asociácie… 11 1 pozitívny negatívny
Dolnozemské rozprávky 12 2 Ján Čajak nespomína sa nespomína sa
Konfirmácia včera a dnes 14 2 Milan Nosál nespomína sa nespomína sa
O príčinách nejednoty v cirkvi 17 0,5 Komenský nespomína sa nespomína sa
Sloboda a spravodlivosť spolu… 17 0,5 ERC nespomína sa nespomína sa
Všetci pokrstení sme na ceste za Kristom 18 1 Miloš Klátik nespomína sa nespomína sa
Bezohľadná láska 19 1 Ján Meňky As, neuvedený konflikt záujmov pozitívny negatívny zavádzanie, osobné útoky
Zapísal sa do dejín slovenského školstva… 20 2 Ján Jančovic nespomína sa nespomína sa
História Veľkej partitúry 22 2 Jaroslav Chorvát nespomína sa nespomína sa
Zvony – umelecký výtvor 24 2 Ján Dobák nespomína sa nespomína sa
Kto vlastne rozdeľuje cirkev 26 0,3 Milan Kaňuch nespomína sa negatívny zavádzanie, osobné útoky
Rozhodnutím o inštalácii odignorovali 26 0,7 ZAM nespomína sa negatívny
Pastiersky list vojde do dejín našej cirkvi… 27 0,5 Predsedníctvo SEJ pozitívny negatívny zavádzanie
Keď sa nespamätáte, skončíte ako hrobári… 27 0,5 Dušan Šargavý pozitívny negatívny neoverené osočovanie, osobné útoky
Nie je im ľúto šedivých hláv? 28 0,2 anonym nespomína sa negatívny zavádzanie
Vďaka za to, že si pri mne stál 28 0,8 anonym nespomína sa nespomína sa
zbytok 29 4 nespomína sa nespomína sa
č. 4 str. kategória rozsah autor kategória autora postoj voči asociácii postoj voči vedeniu ECAV poznámka
Keď si cirkev pletie ospravedlnenie a posvätenie 1 titulka 3 Ján Meňky As, neuvedený konflikt záujmov nespomína sa negatívny
Výber 2 stĺpec 0,5 Daniel Midriak nespomína sa nespomína sa
Únos pravdy 2 0,5 Rúfus pozitívny negatívny vyplýva z kontextu
Próbny pastiersky list 3 úvodník 0,5 Ľubomír Turčan As, neuvedený konflikt záujmov nespomína sa negatívny
Kde je pravda, tam netreba prisahať 3 1,5 Milan Krivda nespomína sa nespomína sa
Spoločne znášať bremeno 5 0,2 Jaroslav Otiepka nespomína sa nespomína sa
Včera 5 0,2 Silvia Mojžišová nespomína sa nespomína sa
Pod Božími krídlami 5 0,3 Pavel Filipi nespomína sa nespomína sa
Prahnutie po spáse 5 0,2 Ladislav Beneš nespomína sa nespomína sa
Biblickí vtáci 6 2 Ján Lacko nespomína sa nespomína sa
Zbory podávajú hromadné žaloby 8 1,5 nespomína sa negatívny zavádzanie, osobné útoky
Prezident Kiska: Spoločnosť potrebuje… 9 0,5 nespomína sa nespomína sa
Prijali stanovisko k pripomienkovaniu zákonov 10 0,5 nespomína sa nespomína sa
Pripomenuli si farára, vďaka ktorému v obci… 10 0,5 nespomína sa nespomína sa
Lov na pokoj? 11 3 Pavel Kušnír nespomína sa nespomína sa
Spomienky Oľgy Kujanovej 14 2 Ján Ľachký nespomína sa nespomína sa
Väčšina z jeho tvorby nadobudla nadčasový rozmer 19 1 Miriam Gažová nespomína sa nespomína sa
Suprema lex pre našich cirkevných hodnostárov je ich vlastné ja 20 4 Martina Kováčiková As, neuvedený konflikt záujmov pozitívny negatívny zavádzanie, osobné útoky, nepodložené obvinenia
Kontroverzný pastiersky list 24 2 pozitívny negatívny zavádzanie, manipulácia
Zbor biskupov kriví Božie slovo 26 2 AsoZ pozitívny negatívny zavádzanie, nepodložené obvinenia
Dávate nám nádej, že pravda nebude natrvalo umlčaná 28 0,5 anonym pozitívny negatívny zavádzanie, osobné útoky, nepodložené obvinenia
oddych, inzercia 28 3,5 nespomína sa nespomína sa
inzercia zmena termínu konferencie 32 1 pozitívny negatívny

 

Teraz najčítanejšie