Denník N

Kresťania a LGBTI ..ateisti a LGBTI

Ako sa v praxi ukazuje, aké dôležité je sústrediť sa na objektívnu realitu a nie na subjektívne názory jednotlivcov.

Nedávno som natrafila na článok, ktorý sa mi mimoriadne zapáčil. Venoval sa téme ateizmu u mladých Európanov. Výsledkom výskumu bolo práve to, že počet veriacich ľudí sa znižuje.

Viete, je to pre mňa ťažko pochopiteľné, keďže medzi mojimi známymi a spolužiakmi je naozaj veľké množstvo ľudí veriacich. Čo som za ten čas čo študujem stihla pochopiť je to, že čo veriaci, to iný výklad viery. A čo veriaci, to iný názor na svet. Zaujímavé je to, že keď som prišla na vysokú školu, myslela som si, že tam bude omnoho viac ateistov. Čím viac som sa zaoberala tým, prečo ktorý človek verí a aké to má naňho dopady, uvedomila som si, že viera daného človeka mu formuje jeho názory len do určitej miery. Podľa toho, koľko sa „vzdeláva“ v oblasti viery a čomu všetkému verí, podľa toho sa môže dopátrať až k odpovediam na otázky ktoré si vyžadujú vyslovene iba vedecké znalosti, bez akýchkoľvek názorových zásahov.

A práve toto predstavuje riziko. Témy ako povolenie interrupcií, homosexualita, transgender ľudia, fajčenie, alkohol,  legalizovanie marihuany a iné kontroverzné témy si na svoje „rozlúsknutie“ vyžadujú z deväťdesiatich percent exaktné fakty, vedu a zo zvyšných desiatich názor. Tá názorová časť je však podľa mňa niekedy ešte nižšia.

Všimla som si, že Kotlebovci veľmi často vyťahujú tému potratov a otázky komunity LGBT+. Mám teda podozrenie, že práve prostredníctvom tohto dokážu ovplyvniť množstvo ľudí a pritiahnuť ich na svoju stranu. Takisto situácii nepomáha katolícka cirkev, ktorá hlása, že homosexualita je výsledkom dedičného hriechu(aspoň podľa jedného respondenta) a taktiež tomu nepomáha obmedzené uvažovanie bežných ľudí.

Urobila som si taký vlastný mini prieskum. Úlohou ľudí, ktorých som oslovila, bolo pozrieť si video, ktoré sa venuje Homosexualite. Autor videa je študent (alebo už vyštudovaný) Prírodovedeckej fakulty UK, ktorý svoje argumenty vždy podloží štúdiami, prípade vždy upresní význam tvrdení v daných štúdiách. Z videa aspoň podľa mňa dýcha profesionalita a preto som sa ho rozhodla použiť ako odrazový mostík pre utvorenie záverov.

Prieskum prebiehal tak, že každá osoba (bolo ich 7) mala za úlohu pozrieť si toto video a odpovedať na otázku, či mu verí. Čo je potrebné vedieť je aj to, že traja ľudia boli ľudia neveriaci v kresťanského boha a štyria veriaci, pričom každý z nich verí iným spôsobom. Jeden neuznáva autoritu cirkvi a nechodí do kostola, ale má vybudovaný hlboký vzťah s Bohom, druhý chodí do kostola ale vzťah vybudovaný nemá. Tretí nechodí do kostola a jeho vzťah s Bohom taktiež nie je rozvíjaný každý deň intenzívne a posledný človek chodí do kostola a taktiež rozvíja svoj vzťah.

Už v tejto časti sa vyskytol prvý problém. Každý z týchto ľudí mi najskôr začal opisovať to, ako vnímajú oni homosexualitu. V podstate poskytli svoj názor a reakciu na toto video, pričom sa na danú tému dívali takmer výlučne len z pohľadu svojho názoru, nemysleli takmer na žiadne vedecké fakty. Potvrdilo sa, že prejaveniu svojho názoru venovali takmer celý priestor svojej reakcie a na otázku či videu veria buď neodpovedali priamo, alebo keď sa jej aj venovali, snažili sa selektovať tie fakty, ktoré im sedeli a zvyšné buď ignorovali alebo ich rovno vysmiali. Aj napriek tomu, že boli podložené výskumami.

V jednom prípade sa stalo, že síce bol fakt podložený, daná osoba ho neuznala, bez odôvodnenia toho, prečo faktu „neverí“.

Samozrejme netvrdím, že je tento mini prieskumček dôležitý. Ale čo je na tomto celom dôležité je niekoľko vecí.

Ako prvá vec: Nik z opýtaných neodpovedal na to, či videu verí alebo nie, dokonca ani na otázku, aký má postoj k tejto téme slovíčkom „neviem“ alebo „nie som si istá/ý“ aj keď ani jeden z nich nemal žiadne vzdelanie v oblasti biológie, medicíny, evolúcie a pod.

Druhá vec: Len dvaja z opýtaných vnímali video ako dôveryhodný zdroj informácií, pričom aj tí mali výhrady. Ostatní sa k tomu postavili tak, akoby mali video porovnať so svojim názorom.

Tretia vec: Veľmi ľahko odignorovali všetky „chybné“ fakty tak, aby zapadli do ich svetonázoru.

Štvrtá vec: Rozdelenie na veriacich a neveriacich nemalo absolútne žiadny zmysel, keďže názor mali utvorený aj neveriaci bez toho, aby ho mali podložený štúdiami.

Piata vec: Takmer všetci respondenti išli toto video pozerať už s určitým postojom k veci. Nikoho video neurazilo, ale rozhodne nikoho zmýšľanie zásadne nezmenilo.

Šiesta vec: Viacerým nevadila skutočnosť, že o danej téme len kdesi čosi čítali a preto si zvládli aj sami utvoriť názor aj keď ten ich názor nepozná žiadny vedec.

Siedma vec: Záleží, či ľudia veria v evolúciu, alebo v Adama a Evu a dedičný hriech.

Ôsma vec: Aj keď je toto video lepšie zazdrojované než celý názor respondentov a odkazuje na štúdie, nestačilo im to na ovplyvnenie ich názoru, aj keď na formovanie ich názoru im stačili omnoho biednejšie a nevedeckejšie zdroje akými sú Biblia alebo články na internete.

Deviata vec: Všetci respondenti čo neverili, alebo mali určité pochybnosti o videu preto, lebo nepoznajú autora a berú ho s rezervou sú úplne legitímne, čo však legitímne rozhodne nie je, je odmietanie vedy a uprednostňovanie svojej viery pred faktami.

Desiata vec: Nikdy nebolo mojim zámerom zaškatuľkovať všetky názory na základe jedného prieskumčeku (pričom som teraz urazila všetky solídne prieskumy, čo sa kedy odohrali) určite existujú aj ľudia, ktorí pevný názor postavený nemali a video im rozšírilo obzory.

Tých vecí by bolo aj viac, ale záver pre celú komunitu LGBT+ je celkom jasný.

LGBT+ komunita je rozhodne rukojemníkom názorov bežných ľudí a politických nezhôd. Totiž ako si študenti a mladí ľudia dokážu jednoducho vystavať názor na danú otázku, tak ťažko sa môže táto komunita proti nemu brániť. Možno by pomohlo keby niektoré strany neustále nedémonizovali túto komunitu. Ako sa teraz ukázalo, tie primitívne billboardy  Ľudovej strany majú svoje miesto v mysliach mladých ľudí. Inokedy sú to protichodné tvrdenia v Biblii, alebo výchova. Smutné je, že keď je už raz niečo postavené z tehál a betónu, ťažko sa to búra.

A viete čo je podľa mňa riešením? Vieme teda, že politici sa doťahujú čo s tými gaymi. Európske krajiny už dávno majú registrované partnerstvá alebo manželstvá povolené. Tak teda navrhujem, aby prvá opozičná strana, ktorá bude vládnuť, povolila registrované partnerstvá. A hotovo. Koniec doťahovačiek a koniec teórií a urážok na adresu homosexuálov. Takýto krok môže ublížiť akurát tak úzkoprsým názorom zaseknutým niekde v 18. storočí. A keď mám pravdu povedať, potešilo by ma to.

A posledná vec, to video od BeWise si pozrite, má ich viac a sú veľmi, veľmi poučné :)

 

 

Teraz najčítanejšie