Denník N

Plne pohltení pobožnosťami nemôžu vnímať potreby druhých

Foto Rastislav: Nedeľa v Jeruzaleme
Foto Rastislav: Nedeľa v Jeruzaleme

Katolícky kňaz Dvorový študoval v Ríme, pôsobil na Ukrajine, prevádza pútnikov po Izraeli a na Facebooku publikuje preklady pozoruhodných kázní

Nedeľa 24. február 2019 – Evanjelium podľa Lukáša Lk 6, 27-38

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!

Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.

Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Duchovnosť pred/po Ježišovi

Rastislav Dvorový /kňaz/

Cieľom duchovnosti antického človeka pred Ježišovým príchodom bolo dosiahnuť Boha, byť ním pohltený, absorbovaný. Čo sa však stane s človekom, keď bude stále viac Bohom pohlcovaný? Čím viac je človek Bohom vstrebávaný, tým viac sa nevyhnutne vzďaľuje od druhých. Čiže všetci títo duchovní ľudia naplno zaujatí Pánom, úplne pohltení Bohom, plne zaneprazdnení svojimi pobožnosťami, nemôžu vnímať potreby a utrpenie druhých, preto taká duchovnosť oddeľuje od druhých. Jedná sa o duchovnosť, pre ktorú byť úplne zjednotený s Bohom, (ktorý sa podľa ľudskej predstavy vždy nachádza vysoko) znamená pozdvihnúť sa, vystúpiť hore. Človek, ktorý sa chce povzniesť, aby dosiahol Boha sa pomaly, pomaly vzďaľuje od ostatných.

Ježiš všetko mení: Lukáš nám dnes predstavuje novú duchovnosť, ktorú prináša Ježiš a jej novosť vykresľuje kontrastom medzi starozákonným vyhlásením: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý“ (Lv 19,2) a Ježišovým výrokom: „Buďte milosrdní/súcitní, ako je milosrdný/súcitný váš Otec“ (Lk 6,36).

S Ježišom tu už nie je Boh, ktorý pohlcuje človeka, aby ho mal pre seba, ale Boh, ktorý túži po prijatí, aby sa tak mohol zjednotiť s človekom a posilňovať ho. Toto je novosť, ktorú prináša Ježiš. Človek už nie je pohlcovaný Bohom, ale prijíma Boha a zjednocuje sa s ním, aby sa z dvoch stala jedna skutočnosť: človek v božskom stave. To je človek, ktorý orientuje svoj život na dobro druhých. Tu je celý prechod od „buďte svätí“, k „buďte súcitní“, teda od duchovnosti pred Ježišom, k duchovnosti po Ježišovi.

V duchovnosti pred Ježišom bol človek orientovaný na Boha, preto si neuvedomoval druhých podľa novej duchovnosti, ktorú priniesol Ježiš, človek prijíma Boha a s Ním a ako On, kráča v ústrety druhým, čo je jedinou zárukou spoločenstva s Bohom.

Na záver slová jedného z najväčších mystikov, akého dejiny cirkvi poznajú, Majstra Eckharta, ktorý hovorí: „Ak rozjímaš o Najsvätejšej Trojici a uvedomíš si, že tvoj brat potrebuje čaj – píše Eckhart – nechaj Trojicu a choď pripraviť čaj”.

Prečo? Čo tým chce povedať? „Lebo Boh, ktorého stretneš (v bratovi) je istejší ako Boh, ktorého (v rozjímaní) zanecháš.“ Vízia Najsvätejšej Trojice pri rozjímaní totiž môže byť spôsobená poklesom hladiny cukru v krvi, či zvýšeným krvným tlakom, teda vždy je tu niečo neisté. Konkrétne gesto, ktorým potešíš a poslúžiš svojmu bratovi, je stále isté, lebo je konkrétne. To sú dve duchovnosti: jedna orientovaná na Boha a druhá, ktorá sa s Bohom orientuje na človeka.

Diskusia pokračuje na Facebooku

seriáli komentárovliturgickým čítaniam používame tradične na mieru vypočítané úryvky z Biblie pre aktuálny deň a hovorovo ich tlmočíme pre každého, kto nesrší fundovanou teológiou a rád by sa trochu vyznal. Môžu to byť kľúče k súkromným alebo celospoločenským problémom, aj ak znejú značne zákulisne, nie sú bežne dostupné nezainteresovaným alebo majú chronicky nepríťažlivú reputáciu. Touto iniciatívou oprašujeme tisíceročné texty, aby sme zistili, čo v nich toľkí pred nami videli, vidieť mohli alebo vidieť chceli. Keď aj rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti, či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie vo všetkých sférach základom nesprávneho spracovania informácií. A neživiť nedorozumenia je predsa prvým predpokladom skutočných riešení.
Autori Mária Bruneau, pôvodne servisná manažérka v IBM, má tri deti (jedno s Downovým syndrómom), píše, žije vo východnom Francúzsku. Michal Patarák, psychiater vo Fakultnej nemocnici F.D.Roosevelta, má tri deti, píše, prednáša, žije na strednom Slovensku. Verona Šikulová, spisovateľka, pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, má dve deti, píše, moderuje, žije v Malých Karpatoch. A komentáre hostí z alebo mimo fachu.

Teraz najčítanejšie

Prepočuli sme Božie slovo

Seriál aktuálneho, domácky tlmočeného Božieho slova a spoločenských tém s ním súvisiacich: jedna epizóda mesačne. Ponúkame rôzne uhly pohľadu. Keď rozprávame rovnakou formou ako naši oponenti či predkovia, hovoríme niečo úplne iné. Tak sa stáva štýl komunikácie príčinou nesprávneho spracovania informácií. Touto iniciatívou podporujeme vzájomnú interpretáciu. Naším úmyslom je neživiť nedorozumenia, a preto dešifrovať, debatovať a porozumieť si.