Denník N

Muž zo São Paula

Po stopách slovenského kresťanského fundamentalizmu.

Tento rok sa proti Piešťanskému Pochodu Čertov postavila menšia skupina veriacich, ktorých reprezentovala Nadácia Christiana Slovakia.

Venujú sa hlavne Fatimskému posolstvu a encyklike Humanae Vitae. Na takýchto prednáškach sa striedajú vysokí cirkevní hodnostári KBS, či hostia ako kardinál Raymond Burke.

Dôvod prečo som sa na Nadáciu Christiana Slovakia pozrel detailnejšie je, že asi dve tretiny ich činnosti majú náboženský charakter, pričom zvyšok sú prednášky o sekularizme, neomarxizme a nebezpečenstve z Ruska – pričom hlavne dve posledné sú čisto politické témy.

Z banálnej rešerše sa tak vykľula práca na pár týždňov… Čo presne reprezentuje „Traditio, Familia, Proprietas“, na ktoré sa Slovakia Christiana odvoláva?

História a ideológia
TFP vzniklo v roku 1960 v Brazílii a jej zakladateľom bol Plinio Corrêa de Oliveira. Základným kameňom ich myšlienok je jeho kniha „Revolution and Counter-revolution“. Tá je dostupná ako PDF na stránke ich americkej pobočky a pôvodne vyšla formou troch článkov časopise Catholicismo.

Veľmi v stručnosti – podľa De Oliveiru vo svete prebieha Revolúcia (s veľkým R), ktorá začala kresťanskou Reformáciou, pokračovala Veľkou Francúzkou Revolúciou a jej posledný prejav mala byť Boľševická revolúcia v Rusku. Agentmi tohoto procesu majú byť slobodomurári (str. 29).

De Oliveira takto značne prehnane reagoval na Kubánsku revolúciu a na šírenie „Teológie oslobodenia“ v Južnej Amerike, pričom v jeho knihe je jasne viditeľné čiernobiele videnie sveta – buď ste katolík, alebo revolucionár.

Ani po páde komunizmu v Európe a rozpadnutí Sovietskeho zväzu, keď sa jeho predpovede z 1959 nenapĺňali, knihu doplnil o nové odstavce:
„There is talk of the prospective fall of Fidel Castro’s regime in Cuba and the possible invasion of Western Europe of hordes of famished people from the East and the Maghreb. The several attempts made by multitudes of needy Albanians to enter Italy could have been a heralding of this new “barbarian invasion.”

Aby nedošlo k omylu, tými vyhladovanými východoeurópanmi, čo zaplavia a zničia Západnú Európu sme podľa De Oliveru aj my, Kuba je stále komunistická a z Maghrebu (Severozápadná Afrika) sa žiadna masová imigrácia nekonala. De Oliveirova kniha neobsahuje žiadne duchovné posolstvo, obsahuje výhradne jeho politické myšlienky, názory a konšpirácie.

Európske pobočky TFP
Najvýznamnejšia vetva sídli v Nemecku a vedie ju Mathias Von Gersdorff. Narodil sa v Santiago De Chile, kde pravdepodobne prišiel do kontaktu s týmto hnutím.

Je zrejmé, že bolo nutné De Oliveirove myšlienky zjemniť, aby nepôsobili príliš útočne v krajine so silným zastúpením protestantizmu. De Oliveira je preto vykresľovaný ako katolícky mysliteľ, profesor a spisovateľ. Jeho politická činnosť ani podpora prevratu v Brazílii z roku 1964, jeho postoje voči protestantizmu, ani nesplnené predpovede sa nespomínajú.

TFP tiež obhajuje formy spoločenskej nerovnosti, keďže o spoločenskej rovnosti hovorí ako o rovnostárstve, či „diktatúre rovnosti„.

Obrancovia tradičných hodnôt?
TFP je označované za extrémne konzervatívne zoskupenie s tendenciami k anti-modernizmu. Aj keď sa dá hovoriť o názorovej zhode s krajnou pravicou v Nemecku (AfD, Pegida), hnutie samotné sa prezentuje ako obranca náboženských či tradičných hodnôt. TFP však nieje náboženská organizácia ani organizácia katolíckej cirkvi, za ktorú môže byť omylom považovaná.

TFP má vlastné konzervatívne interpretácie sociálnych noriem, ktoré prezentuje ako „tradičné“ špeciálne nábožensky založenému publiku. Nie vždy sú však na „jednej lodi“ s katolíckou cirkvou. Aj kvôli ich ochrane sa pridali k výzve „Filial correction“ pričom podľa nich sú postoje pápeža Františka v rozpore s učením cirkvi. Táto iniciatíva neostala bez odpovede od talianskeho filozofa Rocca Buttiglione:

„I do not know all the signatories to the correctio. Of those I know, some are Lefebvrians. They were against the Council, against Paul VI, against John Paul II, against Benedict XVI and now they are against Pope Francis. Others are close to the Tradição, Familia and Propriedade movement, which supported the military regime in Brazil.“

TFP je pseudo-náboženská politická organizácia s cieľmi v oblasti spoločenského usporiadania, sociálnych noriem a svetonázoru s dôrazom na obnovenie „tradičnej spoločnosti“. V De Oliveirovom ponímaní sa nejedná len o rodinnú politiku, ale aj o obnovenie postavenia Rímsko-Katolíckej cirkvi.

Druhá kapitola knihy Revolution and Counter-Revolution začna nasledovne:
„If the Revolution is disorder, the Counter-Revolution is the restoration of order. And by order we mean the peace of Christ in the Reign of Christ, that is, Christian civilization, austere and hierarchical, fundamentally sacral, antiegalitarian, and antiliberal.“

Nadácia Christiana Slovakia
Z civilného hľadiska bola táto nadácia založené poľským inštitútom FUNDACJA INSTYTUT EDUKACJI SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI, pričom táto informácia je verejne dostupná na Registri Nadácii. Na svojej stránke píšu:

„Nadácia Slovakia Christiana bráni nemenné učenie Svätej Cirkvi, prirodzené chápanie manželstva a rodiny, slobodu vyznávať kresťanskú vieru a usiluje sa o znovuobnovenie kresťanskej civilizácie. Pri svojej činnosti vždy koná v zhode s katolíckym učením a cirkevnými dokumentmi, pričom vychádza najmä z dekrétu Druhého Vatikánskeho koncilu o apoštoláte laikov Apostolicam Actuositatem.

Nadácia Slovakia Christiana vznikla v auguste 2016. Je inšpirovaná medzinárodným hnutím TFP (Traditio, Familia, Proprietas) chrániacim tradície kresťanskej civilizácie, rodinu a súkromné vlastníctvo.“

V postoji k Druhému Vatikánskemu Koncilu tak vzniká zásadný rozpor. Christiana Slovakia svoju činnosť zakladá na Dekréte o apoštoláte laikov. De Oliveira však o Druhom Vatikánskom koncile napísal nasledovné:

„Within the perspective of Revolution and Counter-Revolution, the greatest success attained by the smiling post-Stalinist communism was the Second Vatican Council’s enigmatic, disconcerting, incredible, and apocalyptically tragic silence about communism.

However, if at the same time the flock were under attack by packs of voracious wolves, many of them covered with sheepskins, and the pastors fought against the insects and birds without making any effort to unmask or drive away the wolves, could their work be considered pastoral, proper to good and faithful shepherds?“

Linky z nemeckej stránky TFP vedú k poľskému Inštitútu Piotra Skargi, ktorý je de-facto ich poľskou vetvou.

TFP a Nadácia Christiana Slovakia sa vymedzujú proti javom, ktoré majú podľa ich interpretácie marxistický pôvod – Marakéšskej deklarácii, Istanbulskému dohovoru, vyhraňujú sa proti 1. ČSR a okrem iného aj sekularizmu.

V kontexte De Oliveirových myšlienok nie je možné predstierať, že ide o ochranu „tradičnej rodiny“. Cieľom je jednoznačné spomalenie, alebo zastavenie progresu v otázkach migračnej politiky, rodovej a náboženskej slobody.

Tak ako iné podobné hnutia aj TFP obľubuje symboliku. Ich znakom je zlatý lev na červenom pozadí (Lannister always pays his debts?) a ich členovia sa na verejných akciách označujú červenou šerpou s týmto emblémom.

Posun v politickom spektre
V Nemecku nieje odmietanie utečencov, Istanbulského dohovoru ani Marakéšska deklarácia témou konzervatívnych kresťanských strán (CDU, Angela Merkelová). Takáto agenda je sledovaná výhradne stranami a hnutiami krajnej pravice ako AfD a Pegida. Aktivity Von Gersdorffa v oblasti rodinnej politiky sú dlhodobo vnímané negatívne aj katolíckymi teológmi ako krytie pre politiku nerovnosti.

V našich podmienkach sa však zahraničná krajne pravicová politika vydáva za konzervatívny mainstream. Na Slovensku sa dá ťažko hovoriť o konzervativizme vo forme akú predstavujú nemecká CDU, alebo britskí Tories.

Tento problém čiastočne vyplýva aj z našich predstáv o krajne pravicových zoskupeniach. Uniformy a vlajky sú len vonkajšie znaky. Hlavnými znakmi krajnej pravice sú anti-modernizmus, tendencie k hierarchickým systémom a snahy o obmedzovanie práv. Zoskupenia bojujúce proti rodovej rovnosti spadajú do tejto definície.

Podpora
V tento moment by bolo ľahké povedať, že ľudia čo pomáhajú Nadácii Christiana Slovakia, alebo sa účastnili ich prednášok sú na základe spoločných hodnôt príslušníkmi krajnej pravice. V tomto prípade hrá veľkú rolu utajovanie faktov a manipulácia.

Tiež by bolo ľahké povedať, že názorová zhoda s TFP a slovenským AzR indikuje ich priame prepojenie. Takúto spojitosť som však nenašiel.

Von Gersdorff si dal záležať, aby sa na stránkach nemeckej TFP nevyskytovali informácie, ktoré by mohli narušiť majestátny obraz ich zakladateľa. Okrem toho ich aktivity neboli na Slovensku verejné a ani si nezískali širšiu publicitu až do konca minulého roka. Či boli De Oliveirove ideje vyvážané na Slovensko aj skôr sa nedá presne určiť, sú však náznaky že Von Gersdorff a TFP boli minimálne inšpiráciou pre niektoré zoskupenia.

Prítomnosť kresťanského náboženského fundamentalizmu u nás je definitívne dokázaný fakt. Otázkou ostáva či sú kresťanské cirkvi a konzervatívne strany schopné sa s takouto výzvou vysporiadať.

Teraz najčítanejšie

Miroslav Kocur

Metalista. Mám rád thrash, death, industrial, grind... Ale hlavne mám rád tú slobodu ktorú to prináša. Považujem sa za mierumilovného človeka ale veľmi zle znášam nekonečný vesmír ľudskej hlúposti.