Denník N

Voľby prezidenta SVF podľa nových pravidiel zákona o športe – Blog #3

Tretí zo seriálu blogov z prostredia Slovenskej Volejbalovej Federácie vrátane predvolebnej netransparentnosti.

Stručný prehľad o týchto voľbách som popísal v prvom blogu (Link tu), ale aby som vysvetlil celú genézu, treba začať obdobím pred voľbami.

V tom čase bol už dlhú dobu prezidentom Slovenskej volejbalovej federácie pán Halanda. Napriek tomu, že ide o jedného z najúspešnejších športových diplomatov Slovenska, vzhľadom na roky strávené na danej pozícii nesie aj najväčšiu zodpovednosť za aktuálny stav slovenského volejbalu. Tento stav som popísal v minulom blogu (Link tu).

Predvolebné kortešačky tímu Halanda / Kraščenič:

Keď už bolo jasné moje rozhodnutie kandidovať za prezidenta SVF, nevedelo sa ešte o tom, že p. Halanda opäť kandidovať nebude. Medzi ostatnými kandidátmi sa objavilo meno pána Kraščeniča, ktorého začal podporovať vtedajší prezident Halanda a ako to už na Slovensku chodí, kampaň sa robila za výdatnej podpory z infraštruktúry SVF. Spočiatku nebolo zrejmé, prečo sa takto rozhodol a aké aktivity prebiehali v pozadí. Tieto ale neskôr vyplávali na povrch a ukázalo sa, kto je ozajstným prezidentom.

Podpis a podpora pre Mediafresh s.r.o.:

Krátky čas pred voľbami sa objavila informácia, že vedenie SVF podpísalo exkluzívnu zmluvu s mediálnym partnerom / marketingovou spoločnosťou, Mediafresh s.r.o., a to bez verejnej súťaže, ale zato za veľmi „dobrých podmienok“. Nižšie je výber niekoľkých zaujímavých faktov:

  • Firma Mediafresh s.r.o. s terajším konateľom a názvom vznikla len začiatkom roka 2016 premenovaním inej firmy.
  • Samotný zisk firmy bol v roku 2017 na úrovni ca. 19 000,- €, ale spoločnosť sľubovala ročné platby vo výške niekoľko sto tisíc eur pre SVF, v kuloároch sa spomínala suma ca. 250 000,- €.
  • Táto marketingová firma v tom čase nemala funkčnú web stránku. Tá začala fungovať až v roku 2019.
  • Zmluva bola utajená, dostali sme sa k nej až tesne pred prvou pracovnou konferenciou.
  • Exkluzívna zmluva bola podpísaná bývalým prezidentom ku koncu jeho volebného obdobia.
  • Z troch kandidátov iba p. Kraščenič obhajoval tento spôsob získania marketingového partnera.

Neskôr došlo k závažným porušeniam zo strany tejto marketingovej firmy, k čomu sa podozrivo priateľsky staval a stavia terajší prezident SVF, ale aj o tom bude ďalší blog #4. Bola to prvá indícia, že nový prezident ide v šľapajach starého prezidenta.

Vopred dohodnutá organizácia Majstrovstiev Európy Žien:

Predstavte si, že kandidujete za prezidenta SVF, máte svoj volebný program, zvolia Vás za prezidenta SVF a hneď niekoľko dní nato sa rozhodnete prihlásiť ako organizátor Majstrovstiev Európy Žien 2019. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby ste to nespravili poza chrbát správnej rady, čo je samo o sebe porušenie stanov SVF. Zároveň túto veľkú udalosť ani slovom nespomínate vo svojom volebnom programe. Ja sa len pýtam, prečo? Ako člen pre vrcholový volejbal by som s tým súhlasil. A nejde mi preto do hlavy, prečo sa takáto vec robí potajomky a prečo si náš nový prezident nechce kryť chrbát správnou radou. Toto bola druhá indícia, že nový prezident robí presne to, čo sľúbil starý prezident. Uvediem citát z rozhovoru hneď po voľbách nového prezidenta: (Link tu)

Ľubor Halanda potom pridal veľmi zaujímavú správu, že v roku 2019 by malo Slovensko organizovať jednu zo skupín majstrovstiev Európy žien. „Je to v podstate hotová vec, pretože som s prezidentom CEV pánom Boričičom dohodnutý, že pokiaľ vyhrá náš kandidát, tak okamžite berieme kandidatúru majstrovstiev Európy žien v roku 2019. Zajtra ráno mu hneď telefonujem, hlásime sa o organizáciu tohto prestížneho turnaja, ktorým dôstojne oslávime storočnicu založenia volejbalu na Slovensku,“ dodal Ľ. Halanda. ME žien 2019 sa uskutočnia v štyroch krajinách Turecko, Poľsko, Maďarsko,  štvrtým organizátorom malo byť pôvodne Česko, ktoré sa však vzdalo a namiesto toho by malo turnaj organizovať Slovensko.

Zaujímave na tomto výroku je aj to, že pri prideľovaní ME Žien SVF neuvažovalo o možnosti osláv storočnice volejbalu a ani o spoluorganizácii na tomto podujatí. Zmena nastala až po odstúpení Česka pre vysoké finančné nároky CEV (Európska Volejbalová Federácia) a vtedy zrazu vstúpilo SVF do hry a vykonávateľom sa stal nový prezident SVF.

Ktovie, čo je ešte dohodnuté a považované za hotovú vec, keďže je na rozhodujúce miesto zvolený „náš“ človek. Podobnosť so slovenským politickým prostredím je čisto náhodná.

Príprava delegátov na voľbu prezidenta SVF:

Teraz bližšie k samotným voľbám. Voľby sa konajú na Konferencii, ktorá je najvyšším výkonným orgánom SVF. Voliť môžu iba delegáti. Je ich okolo 55, pričom počet sa vypočíta podľa určitého kľúča, kde počet delegátov závisí aj od počtu extraligových družstiev. Zároveň sú voľby tajné, takže volejbalisti nebudú nikdy vedieť, ako hlasovali ich delegáti.

Karty čiastočne zamiešal Zákon o športe, ktorý upravil volebné postupy. Podľa starých predpisov mohol existujúci prezident voliť sám seba a získať jednohlasový náskok oproti protikandidátovi, ktorý nebol delegátom, a tým pádom mal automaticky o jeden hlas menej. Absurdné bolo aj to, že mohli voliť zamestnanci Federácie, ktorí boli v priamej finančnej závislosti od prezidenta a jeho možností udeľovať odmeny.

Zákon spôsobil, že kvôli novému systému voľby prišiel prezident blízky zamestnancom SVF o dobrých 10 hlasov.

Právo voliť mali aj COPky, dnes sa už volajú inak. COP je Centrum Olympijskej Prípravy a je to v podstate vrcholové centrum pre mládež, jedno chlapčenské a jedno dievčenské. Samé o sebe sú COPky zakladané a financované Federáciou a nemali by mať hlasovacie právo. Ale hlasovať mohli, a to nasledovne:

V ich mene hlasujú hlavní tréneri. Za Nitru hlasoval hlavný tréner.  Za Trenčín hlavný tréner Peter Kalný hlasovať nemohol, lebo jeho delegácia po jeho vyhlásení, že on bude hlasovať za mňa, bola „stornovaná“ a pridelená štatutárovi COP Trenčín. Zhodou okolností, ale naozaj zhodou okolností zamestnancovi Federácie. Názor si spravte sami.

Samotná voľba na konferencií SVF:

Staré štruktúry očividne robili, čo mohli, aby si udržali moc. Keď v záujme transparentnosti jeden delegát navrhol hlasovať o zvolení pozorovateľov pri sčítaní hlasov, návrh nebol pripustení k hlasovaniu, keďže to nebolo považované za potrebné. A žiadosť Ministerstvu Školstva o zabezpečenie kontrolóra volieb bola odignorovaná a nikto sa nedostavil. Znova mi nešlo do hlavy, prečo?

Pikoška bola, keď si Federácia niekoľko dní pred voľbami vypýtala volebné prezentácie kandidátov s odôvodnením, že potrebujú všetko dopredu „technicky zabezpečiť“. A kandidát starých štruktúr sa tak aspoň mohol pripraviť na konkurenciu.

Voľba prebehla a vyhral ju terajší prezident v prvom kole o jeden hlas. Tesnotka, netreba vôbec konšpirovať. Následne sa schvaľovali kandidáti do správnej rady, ktorá má 8 miest. Tam som bol bez problémov zvolený a následne sa začala moja púť člena správnej rady za vrcholový šport. Realita ma však prinútila riešiť veci verejne a aj o tom bude ďalší blog.

Príbehy zo správnej rady, napríklad, prečo sa zásadné veci robia bez jej súhlasu a aktuálne, prečo predstavujú plánované Majstrovstvá Európy Žien vzhľadom na ich nepripravenosť finančné riziko, zverejním v utorok 2. apríla v blogu #4.

Ďakujem za komentáre a prípadné zdieľanie.

Predošlé blogy zo série nájdete tu:
1. – Prečo je slovenské volejbalové hnutie v depresii – Blog #1
2. – Stav slovenského volejbalu v minulosti a dnes – Blog #2

Teraz najčítanejšie

Igor Prieložný

PaedDr. Igor Prieložný (nar. 1957)
manžel, otec troch detí, dvojnásobný olympionik, úspešný účastník majstrovstiev Európy, Sveta a Svetového pohára ako hráč a tréner a majster Európy v plážovom volejbale ako tréner mužského plážového tímu.

Od roku 2017 člen správnej rady Slovenskej Volejbalovej Federácie pre vrcholový šport.

Tento blog spravuje Igor Prieložný.