Denník N

O EÚ rozhodujeme my! (Len o tom nevieme…)

– O tom, že pre fungovanie EÚ sú dôležité parlamentné voľby rovnako, ako voľby do Európskeho parlamentu.
– O tom, že študovaním toho – ako veci „fungujú“ – možno čiastočne zbúrať vzdialenosť medzi nami a Bruselom.

O EÚ vieme vo všeobecnosti príliš málo. A to i mnoho vrcholových politikov, či akademikov – nepozná základné orgány, ani spôsob ich kreovania. (Ani ja by som to nevedel, keby som sa to neučil. To je normálne.) Často nadobúdame mylný pocit, že ak hovoríme o Európskej únií, predstavujeme si ľudí, ktorých sme si my nezvolili a nevieme tých ľudí, na ich pozíciách, v žiadnom prípade ovplyvniť. Je to však nesprávny pocit a podľa môjho názoru vyplýva najmä z našej nevedomosti. Keď sa nám nejaké nariadenie, či smernica nepáči, je pre nás najľahšie všetko zhodiť na európske orgány a európskych úradníkov, či politikov. Robia to i vrcholoví politici. Vytvára sa tu mylná atmosféra, akéhosi „nedotknuteľného Bruselu“, ktorý vraj s nami nemá nič spoločné. Ale zamyslel sa niekto nad tým, že sme si ich tam zvolili sami? (Možno si hovoríte a v duchu mi nadávate, že ste si žiadneho predsedu Európskej komisie nezvolili, ani, že ste si nezvolili Donalda Tuska za predsedu Európskej rady… – Čiastočne máte pravdu. Vy sami ste si ich nezvolili ale zvolili ich tam ľudia, ktorých ste si zvolili Vy.)

Predstavte si orgány Európskej únie (základné, tie najdôležitejšie):

  1. EURÓPSKY PARLAMENT,
  2. EURÓPSKA RADA,
  3. RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
  4. EURÓPSKA KOMISIA.

 

  1. Jedným z častých mýtov o Európskej únii je, že si volíme len Európsky parlament (kde navyše poslanci nemajú legislatívnu iniciačnú právomoc – nemôžu navrhovať právne normy ako napríklad poslanci v NR SR). To však ale nie je pravda. Pre obsadenie ďalších orgánov EÚ (Európskej rady a Rady Európskej únie) sú dôležité najmä voľby do parlamentu – NR SR. Politický význam Európskeho parlamentu si ukážeme pri Európskej komisii. Voľby do EP však ani zďaleka nie sú jediným nástrojom ako ovplyvniť dianie v EÚ.
  2. Európska rada je totižto zložená z predsedov vlád/prezidentov členských štátov. Členom Európskej rady je náš premiér, ktorý vzišiel z volieb do NR SR. Európska rada je najvyšším politickým orgánom.  Teda ak hovoríte „o diktatúre Bruselu zo strany Európskej rady“, tak pamätajte, že jej zloženie ste si zvolili priamo Vy, v parlamentných voľbách, do NR SR, z ktorých výsledkov vzišiel predseda vlády. (Spolu s Vami si ich zvolili aj ľudia z okolitých krajín.) Ak si teraz hovoríte: „No dobre, ale ostatní premiéri z iných krajín nás prehlasujú.“, tak opäť nemáte pravdu. Pretože rozhodnutia Európskej rady sa prijímajú konsenzom, t.j. jednomyseľne. Teda stačí, aby náš premiér nesúhlasil a rozhodnutie Európskej rady nie je prijaté. Iba výnimočne sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou.
  3. Rada Európskej únie – hlavný normotvorný a rozhodovací orgán! Tvoria ju naši ministri, ktorých sme si opäť zvolili my. Respektíve vo voľbách do NR SR, ste si zvolili politické strany, ktoré zostavili vládu, a jej predseda (teda premiér) navrhol členov vlády (teda ministrov), ktorých vymenoval prezident SR – ktorého ste si tiež zvolili Vy. Hlasovanie je komplikovanejšie, avšak existuje tu systém na to, aby veľké krajiny neprehlasovali malé krajiny – viac som opísal tu: https://dennikn.sk/blog/1351417/ako-funguje-eu/
  4. Európska komisia – nezávislý, výkonný a kolektívny orgán. Ak sme hovorili pri Európskom parlamente, že nemá právomoc navrhovať právne predpisy, toto právo prináleží práve Európskej komisii a Parlament a Rada ich schvaľujú. Aj vy ste sa zamysleli, ako je možné, že predseda Európskej komisie má také široké a silné právomoci? Kto ho vlastne volí? Odkiaľ prišiel? Odpoveďou je, že celá Európska komisia je politicky zodpovedná iba Európskemu parlamentu. Ak Európsky  parlament vysloví Európskej komisii nedôveru, znamená to ODSTÚPENIE celej Európskej komisie. (Čiže kto im vyslovuje nedôveru? Tých, ktorých ste priamo volili –  budete v máji voliť.) A ak ste z tých, ktorým sa nepáči doterajšia činnosť Európskej komisie –jednoducho voľte tých kandidátov do Európskeho parlamentu, ktorí chcú zmenu Európskej komisie. Poslanci, ktorých budete voliť vo voľbách do EP môžu dvojtretinovou väčšinou vysloviť nedôveru Komisii za jej činnosťVtedy sa členovia Európskej komisie vzdajú svojej funkcie. A rovnako sa vzdá funkcie i vysoký predstaviteľ únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. V praxi to znamená, že podstatné veci v Európskej únii dokážu ovplyvniť europoslanci, ktorých sme si zvolili my. Dokonca majú vplyv i na zahranično-politickú orientáciu Európskej únie.

 

Nieže by som bol optimista a dúfal, že tento článok niekoho chytí za srdce. Len som chcel dať na pravú mieru, ako vlastne my ovplyvňujeme Európsku úniu. Škoda, že takéto dôležité témy nie sú predmetom predvolebných diskusií vo voľbách do NR SR, či do Európskeho parlamentu. Častokrát sa práve politické strany na Slovensku snažia nabudiť dojem, že Európska únia je niečo vzdialené – čo oni nedokážu ovplyvniť… pričom opak je pravdou – sú to práve oni, ktorí politiku EÚ tvoria. Tým netvrdím, že EÚ nemá chyby a nie je nám vzdialená. Len tá vzdialenosť sa dá skrátiť – napríklad pochopením toho ako to „funguje“.

Teraz najčítanejšie