Denník N

Slobodnejší a lacnejší prístup k informáciám

Zastúpenie advokátom vo veciach slobodného prístupu k informáciám bude po novom dobrovoľné. Táto zmena ušetrí peniaze nielen občanom, ale aj štátu.

Vo štvrtok 21. mája schválil parlament nový správny súdny poriadok. Tento zákon obsahuje procesný postup, na základe ktorého sa fyzické a právnické osoby bránia proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov. Ide napríklad o nezákonné uloženie pokuty, stavebné povolenie či nečinnosť príslušného orgánu, ale aj o rozhodnutie o nesprístupnení určitej informácie podľa infozákona.

Podľa dnešného zákona (Občiansky súdny poriadok) platí, že ak Vám povinná osoba odmietla sprístupniť požadovanú informáciu a Vy ste presvedčení, že tým porušila zákon, môžete ísť na súd. Tam však musíte byť povinne zastúpený advokátom,  a to aj vtedy, ak máte ako občan právnické vzdelanie, máte známeho, ktorý Vám žalobu napíše, alebo ak si ju viete napísať aj sami.

To v mnohých prípadoch prináša zvýšené náklady, pretože ak sa s advokátom nedohodnete inak, zaplatíte mu odmenu podľa tarify. Takáto úprava zároveň vedie k zvýšeným nákladom pre orgány verejnej moci (najmä obce a mestá), pretože tie často musia v prípade prehry platiť aj trovy právneho zastúpenia.

Ešte v pripomienkovom konaní som preto presadil, aby zastúpenie advokátom vo veciach slobodného prístupu k informáciám nebolo povinné, ale dobrovoľné. Kto si myslí, že určitý prípad týkajúci sa infozákona je natoľko zložitý, že mu nerozumie, alebo na jeho riešenie nemá čas, môže si objednať advokáta. Ostatní budú mať možnosť voľby, a to bez toho, aby tým niekomu spôsobili ujmu.

Zároveň treba povedať, že táto zmena nepovedie k hromadnému podávaniu žalôb zo strany občanov. Aj tu totiž bude treba zaplatiť súdny poplatok, ktorý sa ale v prípade úspechu bude môcť občanovi vrátiť. Povinná osoba však bude uhrádzať len súdny poplatok, nie aj samotné trovy.

Príklad z praxe: Kým dnes by trovy úspešného žalobcu povinne zastúpeného advokátom (platiteľom DPH) predstavovali podľa tarify 355,73 eur, po novom by trovy úspešného žalobcu bez zastúpenia predstavovali 70 eur (súdny poplatok). V konkrétnom prípade by tak povedzme obec ušetrila napriek prehre na súde vyše 350 eur.

Verím, že táto zmena bude pre peňaženky občanov, ako aj štátu prospešná – bonusom by bolo, keby sa na jej základe podarilo odhaliť neprávosť, k čomu infozákon už mnohokrát dopomohol.

Teraz najčítanejšie