Denník N

Nové referendum o brexite?

Šéf britskej Labouristickej strany Jeremy Corbyn plánuje predložiť návrh na opakovanie verejného hlasovania (referenda) o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie. Corbyn prichádza s týmto zásadným návrhom 4. marca, teda 24 dní pred oficiálnym termínom vystúpenia Británie z Únie a iba niekoľko týždňov pred voľbami do Európskeho parlamentu. Z pohľadu občanov Veľkej Británie pôjde, pravdepodobne, o poslednú relevantnú možnosť zostať v EÚ. Aký je však pohľad z druhej strany? Čo je alebo nie je v záujme krajín Únie, Slovensko nevynímajúc.

Členstvo Veľkej Británie malo v ostatných desaťročiach dvojakú príchuť. Na jednej strane to bolo členstvo jednej z vojensky najsilnejších mocností na kontinente, krajiny, ktorá podporuje voľný obchod a patrí medzi garantov medzinárodnej stability po druhej svetovej vojne. Na druhej strane bola Británia vždy jednou nohou dnu aj von. Bola to práve Británia, ktorá častokrát spomaľovala napredovanie európskej integrácie, nebola ochotná vstúpiť do európskeho menového systému ani do schengenského priestoru a vyžadovala mnohé výnimky z európskych dohôd.

Ak je teda cieľom členských krajín EÚ pokračovanie a prehlbovanie ďalšej integrácie európskeho spoločenstva (čo považujem za nevyhnutné), bude potrebné britským politikom jasne vysvetliť, že ich nové referendum by nemalo byť len o členstve v EÚ, ale aj o potrebe ďalšej významnej integrácie ich krajiny do štruktúr EÚ. Súčasťou tohto procesu by malo byť prijatie eura a plné akceptovanie spoločnej európskej bezpečnostnej a obrannej politiky aj zo strany Veľkej Británie. Ak však britskí politici nie sú ochotní prijať tento záväzok, potom je lepšie a voči všetkým férovejšie, ak Veľká Británia odíde 29. marca z Únie a prestane svojím váhaním zdržiavať pre Európu nevyhnutný proces ďalšej integrácie.

Marián Damankoš

podpredseda Strany DOPRAVA

Teraz najčítanejšie