Denník N

Ospravedlnenie firme Rudos Ružomberok a ZSSK

Pred troma mesiacmi som publikoval blog, v ktorom som hovoril o korupcii v ZSSK, vychádzal som z informácií, ktoré mi boli poskytnuté treťou stranou a ako sa ukázalo, tieto informácie sa nezakladali na pravde.

Treťou stranou mi boli poskytnuté podklady, ktoré hovorili celkom jednoznačne. Overoval som si ich u ľudí, ktorých poznám na železniciach a všetci mi potvrdili, že sú s najväčšou pravdepodobnosťou reálne. Neboli a ja som publikoval blog, kde som sa viac krát šialene mýlil. Po troch dňoch som tento blog stiahol, keďže som uznal argumenty firmy Rudos Ružomberok a ZSSK.

Môj blog firme Rudos Ružomberok a ZSSK poškodil renomé. Je mi ľúto, a musím povedať, že pán Bobuľa, majiteľ firmy Rudos, bol veľmi zhovievavý, mal pre môj omyl pochopenie a dohodli sme sa na opravnom blogu, ktorý uverejním tu na denníku n. Do budúcnosti budem určite postupovať inak a oveľa obozretnejšie, keďže integrita je pre mňa posledná a poškodiť meno nevinnej firmy je to posledné, čo by som chcel. Tento blog je zároveň aj úprimným ospravedlnením nielen firme Rudos Ružomberok, ZSSK, ale aj mojim čitateľom. Do budúcnosti chcem prisľúbiť, že si svoje zdroje budem overovať s oveľa väčšou precíznosťou. Ako opravu môjho blogu prikladám vyjadrenie firmy Rudos Ružomberok, ktoré hovorí samo za seba a ja mu nemám čo vytknúť.

Vyjadrenie spoločnosti Rudos Ružomberok:

Je nám ľúto, že sme s pánom Pohle nemali príležitosť vzájomne si od komunikovať informácie pred zverejnením blogu, čím by sa predišlo vážnym nedorozumeniam.

Práve v čase keď v krajne vládne hlboká nedôvera verejnosti v správu verejních financií a čestného podnikania, je dôležité produkovať kontent založený na dôkladne preverených informáciách.

Hodnoty firmy Rudos stoja na transparentnosti, férovosti nielen vo vzťhu k zákaznikom, zamestnancom, štátu ale aj verejnosti.

Rudos verí v dôležitosť investigatívneho reporingu, ktorý je nevyhnutný pre fungovanie informovanej a inteligentnej spoločnosti, písany ci už blogerom alebo novinárom.

Dobré meno spoločnosti Rudos budujeme už 23 rokov. Zverejnením tohoto blogu bol vytvoreny  v priebehu niekoľkých dni falošny a negatívny obraz nasej firme ktory uviedol čitateľov do omylu.

Vedenie spoločnosti aj zamestnanci pokladajú blog, v ktorom boli uvedene neoverene informácie, ako poškodenie dobrého mena spoločnosti Rudos ako aj disinformaciu verejnosti, práve to proti čomu samotný investigačný reporting v jeho podstate bojuje.

Veríme, že pán Pohle nekonal so zlomyseľným úmyslomzdiskreditovať firmu Rudos, ale ako investigatívny bloger je jeho hlavný cieľ hladanie a prinášanie pravdy verejnosti, ako aj zachovanie intelektualnej integrity.

Nasledovne uvádzam fakty podporujúce stanovisko spoločnosti Rudos:

1. Naša spoločnosť  9.1.2014 obdržala  z ministerstva hospodárstva zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v sume 1 760 500 €. Tento príspevok bol určený na vývoj a výskum inovatívnej metódy využitia biomasy a rôznych odpadových surovín pre energetické zhodnotenie.

Podstatná informácia ktorá v blogu nebola zverejnená je že:

Spoločnosť Rudos Ružomberok doručenú zmluvu nepodpísala a požiadala písomnou formou o odstúpenie od NFP č. KaHR-13SP-1201/0105/41.

Dôvodom pre odstúpenie bolo, že spoločnosť už nemala záujem projekt realizovať a to najmä z dôvodu zásadnej legislatívnej zmeny, ktorá zmenila situáciu na trhu v tej oblasti, ktorej sa projekt týkal. V prípade, ak by sa projekt realizoval, viedlo by to k ekonomickej nerentabilite celého projektu, čo sa vylučuje s cieľmi OP, schémy aj výzvy. Ďalším dôvodom na odstúpenie bolo zložité administratívne spracovanie projektu z hľadiska verejného obstarávania. Z danej zmluvy spoločnosť Rudos nevyčerpala ani jedno euro.

Zároveň nie je pravda, že Rudos Ružomberok nespĺňa žiadne odborné kvalifikácie a o predmetnej veci z odborného hľadiska nevie vôbec nič.

Informácie a referencie z danej oblasti sú k dispozícii na nasej webovej stránke nasej spoločnosti – www rudos.sk

Spoločnosť vlastní všetky oprávnenia vydane oprávnenou osobou ( TUV ) z hľadiska výroby, údržby a oprav zariadení pre výrobu technických plynov a  pre obnoviteľné zdroje, medzi ktoré patrí aj výroba energie a zariadení z biomasy.

Spoločnosť Rudos Ružomberok postavila prvú bioplynovú stanicu na kravské exrementy na Slovensku a svoje výrobky dodala pre viac ako pre 25 bioplynových staníc ( na Slovensku je postavených cca 105 BPS ). Dodala zariadenia pre depolymerizačnú stanicu na Slovensku .

V mesiaci jún 2011 bola spoločnosťou Rudos Ružomberok podaná prihláška úžitkového vzoru na zariadenie používane pri opravách  technológii vyrábajúcich energetické zhodnocovanie biomasy.

2. Rudos a železnice

Spoločnosť je výrobcom a dodávateľom komponentov pre železničný segment na Slovensku viac ako 20 rokov. Taktiež pre Rakusko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, Česku republiku, Bielorusko, Rusko a Ukrajinu.

Spoločnosť je prvovýrobcom väčšiny náhradných dielov. Pre výrobcov v oblasti  železničného segmentu platia tvrdé kritéria ohľadom získania odbornej spôsobilosti v zmysle noriem platných v rámci celej EU ( napr. medzinárodne normy UIC, európska zváracia norma EN1049 a iné). Výrobky podliehajú schvaľovaniu z hľadiska výkresovej dokumentácii, elektro, antivandal prevedenia, nehorľavosti atď.

Predstava  a porovnanie, že niektoré komponenty a nahradené diely môže ktorýkoľvek európsky prevádzkovateľ  vlakov  nakúpiť v Möbelixe  je asi taká, ako keby výrobca lietadiel Boeing si z dôvodu zníženia nákladov nakupoval elektrické komponenty v Baumaxe.

Naša spoločnosť umožňuje zákazníkom, alebo akémukoľvek záujemcovi prezrieť si výrobu a posúdiť kvalitu výrobkov, ktoré vyrábame vrátane predloženia certifikátov potrebných  pre vykonávanie, výrobu a dodavky pre železničný segment v rámci EÚ.

Napriek týmto špecifickým požiadavkám pre dodávateľov komponentov pre železničný segment, v blogu neboli uvedene ceny za jednotlivé položky správne.

Veríme že k nesprávne uvedeným cenám  došlo z dôvodu automatického zverejňovania informácii  ktoré ukazujú skrátenú informáciu fakturácie súhrne  a nie po jednotlivých položkách za kus samostatne.

Uvádzame  správne informácii o cenách:

WC svietidlo, číslo zmluvy 100622 cena 1 163,81 EUR je to cena za 6 ks svietidiel.  Takže cena za svietidlo je 193,90 eur za kus. Jedna sa o výrobok spoločnosti Rudos.

Cena výrobku obsahuje: dizajnový návrh, skreslenie výrobnej dokumentácie mechanickej časti výrobku, spracovanie projektu elektro, prototypové skúšky svietidla, schválenie kompletnej dokumentácie OPO ( oprávnenou osobou ), náklady na jednorazove prípravky a náradie pre výrobu mechanických časti, materiál na mechanické  a elektrické časti svietidla , prípravne a strojne časy výroby, správnu réžiu spoločnosti.

WC sedadlo číslo zmluvy 104350  cena 1 188,00. je cena za 3 ks sedátka. Takže cena za cena za ks je 330 eur za kus. Dodavame pre zeleznicny segmet rozne sedatka od 12 do 330 Eur

Klučka WC takúto položku spoločnosť Rudos pre ZSSK nedodáva

Chirurgické rukavice takúto položku spoločnosť Rudos pre ZSSK nikdy  nedodával ani nedodáva.

Veríme že, uverejnené informácie z nasej strany  uvedu celu záležitosť  na správnu mieru.

Tiež sme prekvapení a vysoko hodnotíme sebakritickypostoj pána Pohle, s akým sa postavil k celej záležitostia rozhodol sa uviesť informácie z predchádzajúceho blogu na správnu mieru.

Vedenie spoločnosti Rudos Ružomberok s.r.o

Teraz najčítanejšie

Jakub Pohle

Som chudobník, prekladateľ, stand up komik, administrátor FB stránky Málo Cynizmu na toto mesto 3.0 a cynik.