Denník N

Dieťa štyroch rodičov

ilustračná fotka, autor: Martin Dubovský
ilustračná fotka, autor: Martin Dubovský

Pestúnka sa pýta mamy, či chce Nikolku na ruky a podáva jej ju. Mama ju trochu divo nadhadzuje v náručí a hlasno sa jej prihovára. Pestún to nevydrží a mamu tlmí.

Prišli o pol hodinu skôr. Pre istotu. Nevedeli, či trafia, nemajú hodinky ani mobil. Tak pre istotu vyrazili skôr. Mama sa snaží pôsobiť suverénne, zisťuje, čo tu v tom Návrate vlastne robíme. Otec ticho sedí, ramená schúlené. Ponúknutú kávu si výdatne sladia, mlieko nechcú. Obaja sú nervózni.

Prichádzajú pestúni s Nikolkou. Malá je pokojná, veľkými očami sleduje okolie aj ľudí. Pestúnka ju vyzlieka a vyberá z vajíčka. Mama nadšene komentuje, aká je malá krásna, veľká, okatá. Otec ticho slzí. Obaja zostávajú sedieť a ku malej naťahujú krky. Nevstanú, nejdú ku nej. Sú nervózni.

Pestúnka rozpráva o malej. Ako sa jej darí, že bola na prvom očkovaní, mala trochu teplotu a je aj prechladnutá. Ale už je to lepšie. Papá Nutrilon. Za ten mesiac pribrala takmer kilo. A spinká dobre, je to pokojné dieťa. Ich deti sú ňou nadšené. Radi by sa s ňou hrali, ale ešte je príliš maličká. Hojdajú ju a najstaršia pomáha pri prebaľovaní a kúpaní. Všetci sa z Nikolky tešia a majú ju radi. Pestún rozpráva o ceste. Trocha sa zdržali v zápche. Aj pestúni sú nervózni.

Pestúnka sa pýta mamy, či chce Nikolku na ruky a podáva jej ju. Mama ju trochu divo nadhadzuje v náručí a hlasno sa jej prihovára. Pestún to nevydrží a mamu tlmí, vysvetľuje jej, že pri takom malom bábätku treba jemnejší prístup. Mama sa na chvíľu stlmí. Iba na chvíľu. Otec drgne do mamy – „daj mi ju“. „Počkaj,“ odpovie mama a venuje sa Nikolke a pestúnom. Chce od nich opakovane počuť chválu na Nikolku. Otec znovu pýta dieťa od matky. Na tretí pokus sa mu zadarí. Má za sebou 8 rokov výkonu trestu. Svoje prvé dieťa opatrne drží v náručí a jemne ho hojdá. Z očí mu tečú slzy. Mama mu malú o chvíľu zoberie. Pestúnka zarobí mlieko pre dieťa a podáva ho matke, nech dieťa nakŕmi. Nikolka hltavo pije.

Rodičia sa pýtajú na krst. Pestúnov to poteší. Sú veriaci a krst dieťaťa je pre nich dôležitý. Sú radi, že aj pre rodičov. Požiadajú ich, aby krst zariadili oni. Pestúnka malú prebaľuje. Mama sa pýta, či potrebujú plienky, že nabudúce prinesú. Vyťahuje z vrecka vrecko s červenou čelenkou pre malú. Je na nej trblietavá kvetinka.

Nikolka je unavená. Pestúnka ju oblieka a ukladá do vajíčka. Stretnutie sa končí. Rodičia a pestúni si dohadujú ďalšie stretnutie. Kým sa v chodbe poobliekajú do kabátov, dieťa spí. Na rukoväti nosiča sa stretnú dve chlapské päste. „Ja ju odnesiem,“ druhý krát počas stretnutia prehovorí otec. To jediné vie pre svoje dieťa v tomto čase urobiť. Jedna chlapská päsť z rukoväte nosiča zmizne. Spiaca Nikolka a jej štyria rodičia odchádzajú.

Nikolkini rodičia a pestúni sa dnes videli prvý krát. Vymenili si pár telefonátov a mailov, niečo málo o sebe vedeli. Ani jedna strana nevedela, čo môže očakávať. Preto sa stretnutie uskutočnilo u nás v Návrate. Preto som pri stretnutí bola. Aby som vysvetľovala, tlmila emócie, povzbudzovala. Nebolo veľmi treba. Kvôli Nikolke sa u nás dnes stretli dva svety. Dva svety, ktoré majú rôzne charakteristiky. Oba tieto svety ale majú dôležitý prienik – obom záleží na malej Nikolke. Pestúni berú Nikolkiných rodičov ako jej súčasť. Vážia si, že ju majú radi, rešpektujú, že ju chcú vídať a spoznávať. Považujú to za ich aj Nikolkine právo. Rodičia si uvedomujú, že Nikolke je u pestúnov dobre. Že ju majú radi a starajú sa o ňu tak, ako to oni sami teraz nedokážu. Dnešné stretnutie dvoch Nikolkiných svetov je pre ňu dobrým východiskom. Lebo oba tieto svety sú jej súčasťou. Aj keď ona to ešte nevie.

Pri pestúnskej starostlivosti osobnú starostlivosť o dieťa preberajú pestúni, ale biologickí rodičia dieťaťa majú zachované niektoré práva a povinnosti voči dieťaťu. Stále zostávajú zákonnými zástupcami dieťaťa, majú vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu a hlavne môžu a mali by byť súčasťou života dieťaťa. K tomu samozrejme patrí aj kontakt s dieťaťom. V prípade, že sa ešte pestúni s rodičmi nepoznajú, čo je spomínaná situácia, ale aj v prípade, ak je medzi nimi nesúlad, je lepšie ak sa stretávanie realizuje na neutrálnom mieste, ideálne s asistenciou odborníka. Ten môže poskytnúť poradenstvo, podporu, aj pomôcť dodržať určité hranice, tak aby kontakt bol pre dieťa prospešný. Pre dieťa je veľmi dôležité aby poznalo svojich rodičov a ideálne s nimi malo pozitívny vzťah. Rodičia sú súčasťou dieťaťa a to, aký má ku nim dieťa vzťah, ako má prijatý svoj životný príbeh, ovplyvní jeho sebavnímanie a sebaistotu vo všetkých sférach života.

2% z vašich daní pomôžu Návratu realizovať ďalšie takéto stretnutia.

Milada Bohovicová, Centrum Návrat v Žiline

Teraz najčítanejšie

Návrat

Sme nezisková organizácia, ktorá od roku 1993 presadzuje a podporuje návrat opustených detí z inštitúcií (detských domovov) do rodín. Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, v ktorom všetky deti budú prežívať detstvo v rodinách schopných poskytnúť im bezpečie, starostlivosť a lásku. Všetky opustené deti nájdu útočisko v rodinách ochotných postarať sa o ne. Rodiny s vážnymi problémami dostanú včas potrebnú sociálnu a psychologickú pomoc, aby sa predišlo vážnemu strádaniu ich detí.