Denník N

Rozdiel medzi základným príjmom a Odvodovým bonusom

Odvodový bonus sa niekedy mylne porovnáva so základným príjmom. Vzhľadom na výsledky fínskeho experimentu je vhodné pripomenúť si zásadný rozdiel: Odvodový bonus nie je nepodmienený. Povieme si aj, koľko by stál základný príjem v podmienkach Slovenska.

V Odvodovom bonuse sa čistý poberateľ základnej štátnej dávky (okrem dôchodcov, invalidov a študentov) stáva de facto zamestnancom obce. Obec môže (a bude) od neho vyžadovať obecné práce. Aby sme to zjednodušili, ak bude v obci nezamestnanosť, neexistuje, aby boli po trávnikoch rozsypané smeti a v zime neodhrabané chodníky. Nezamestnaní veľký rozdiel v rozsahu svojich povinností oproti dnešnému systému nepocítia. Kto obecné práce odmietne, dostane od obce iba jedno teplé jedlo denne. O nepodmienenosti teda nemôže byť ani reči.

Medzi základným príjmom a Odvodovým bonusom je ešte jeden veľký rozdiel. Ideou základného príjmu je poskytovať takú vysokú dávku, aby človek slušne vyžil, aj keď pracovať nechce. Dostatočne vysoká dávka by vraj mala skvalitniť životnú pohodu, ľudia by mali byť menej stresovaní a zdravší.

Naproti tomu Odvodový bonus je náhrada sociálneho zabezpečenia a vyjadruje len základnú mieru solidarity v spoločnosti. Nie náhodou je jeho výška navrhovaná vo výške životného minima. Navyše, čo je dôležité, Odvodový bonus motivuje k práci cez súbeh mzdy a dávky. Dávka v Odvodovom bonuse klesá o 10 % vlastného príjmu. Keďže v Odvodovom bonuse je nižšie marginálne zdanenie (zdanenie posledného zarobeného eura), Odvodový bonus  motivuje zvyšovať svoje vlastné príjmy oveľa viac ako dnešný systém.

Kde urobili Fíni chybu?

Aj keď sa necítim byť odborníkom na základný príjem, na rôznych experimentoch (nielen na fínskom), som si nemohol nevšimnúť dva základné problémy. Ak chcete pozorovať zmeny správania v dôsledku nepodmieneného príjmu, dôležitá je jeho časová neobmedzenosť. Ak viem, že test bude fungovať iba dva roky, zariadim sa inak, ako keby som vedel, že nepodmienený príjem mám sľúbený na dobu neurčitú. Lepšie si rozmyslím, či opustím svoje dobre platené, ale stresujúce zamestnanie, alebo či seknem s podnikaním, ktoré ma síce živí, ale nenaplnilo moje očakávania.

Problém je aj v rozsahu testovacej vzorky. Iný vplyv na cenu práce bude mať, keď základný príjem zavedieme v celej spoločnosti a iný, keď neatraktívne zamestnanie môžem obsadiť uchádzačom z vedľajšej dediny, v ktorej základný príjem nemajú. Kam sa vyšplhá cena práce smetiara, keď aj on bude mať garantovaný nepodmienený príjem možno na úrovni jeho predchádzajúcej čistej mzdy? Koľko navyše budeme musieť ponúknuť, aby nám bol niekto ochotný vynášať smeti? Iste, smetiarov, upratovačky či iné neperspektívne zamestnania môžeme obsadiť pracovnou silou dovezenou zo zahraničia. Ale aj to má svoje náklady.

Fakt, že vo Fínsku základný nepodmienený príjem dostávalo po dva roky iba 2000 dlhodobo nezamestnaných, vo mne vzbudzuje otázku, prečo sa vôbec hovorí o teste základného príjmu? Fínsky príklad bol len testovaním iného prístupu k dávke v nezamestnanosti.

Koľko by stál základný príjem v podmienkach Slovenska?

Pre zaujímavosť si povedzme, koľko by stálo, ak by sme z Odvodového bonusu chceli urobiť základný príjem a nastavili by sme ho vo výške dnešnej minimálnej mzdy – 12,4 miliardy € ročne. Ak by sme každému garantovali 1000 € mesačne (po dani a odvodoch 620 €), stálo by to 21 miliárd €. No dobre, ak by sme zvýšili klesanie dávky na 20 % z vlastnej mzdy, cena tejto utópie klesne na 18,8 miliardy €.

Keďže Odvodový bonus je jednoduchá spojitá funkcia, všetky tieto alternatívy dokážeme pomerne jednoducho namodelovať. Nie ako dnes, keď nikto nevie povedať, čo spôsobí zmena napríklad desiatich z 316 premenných dnešného systému. Obrovské zjednodušenie je len jednou z mnohých výhod Odvodového bonusu.

Autor je expert SaS na Odvodový bonus a dôchodkový systém

Mohlo by vás zaujímať aj:

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. Člen strany SaS a komunálny poslanec v Bratislave. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn.