Denník N

Všetko, čo som chcel pred voľbami napísať spoluveriacim katolíkom, vyslovil Tomáš Halík

Už niekoľko týždňov som sa chystal napísať text o tom, ako sú mnohí katolíci manipulovaní „podpásovými témami“ (potraty, homosexualita, kondómy…). Ako im niekto nanútil falošnú dichotómiu „kresťania versus liberáli“, a ako nechápu, že najlepšie podmienky pre žitie našej viery poskytuje práve liberálna demokracia. A potom som si vypočul rozhovor Štefana Hríba s českým katolíckym kňazom, teológom a sociológom Tomášom Halíkom počas jeho návštevy na Slovensku a zistil som, že učeň nemusí nič písať, pretože mu stačí len prepísať časť skvelých formulácií majstra Halíka. Nech sa páči:

„Najednou je tady [na predvolebnom Slovensku] strašně křesťanů! Já u nás v Salvátoru, v naší farnosti, dva roky doprovázím lidi na cestě ke křesťanství. A tady… já se musím zeptat ve SMERu, ty umí udělat ty křesťany tak strašně rychle! Tam najedou vidím člověka, který byl komunistou do roku devadesát, kovaným navíc v Moskvě, a najednou prostě před volbami je to praktikující věřící katolík, který se nechává fotografovat s biskupy. No oni asi mají nějaký způsob, jak udělat ty křesťany strašně rychle!“ [5min:08sec]
„On je to ten klerikalizmus. … o čem mluví papež František, že je to ta strašná nemoc církve. Představa, že ten člověk, který je v kléru, který má nějakou funkci, teďka může mluvit do všeho.“ [6:39] „Církev jasně říká, v těch politických věcech je oprávněná pluralita, a tam se člověk musí řídit svým svědomím, svým rozumem, svou zkušeností. Do toho mu hierarchie nesmí mluvit.“ [12:35]
„Bohužel ta klerikální role přitahovala lidi nezralé, přitahovala lidi, kteří se bojí žen. /…/ protože sami nejsou dost maskulinní. To byl taky problém Roberta Bezáka. Najednou to jeho okolí ho vnímalo jako někoho cizího, kto je normální chlap, zdravý chlap. To nebyla nějaká bigotní tetička.“ [8:21]
Já jsem také proti potratům. Zuzana Čaputová jasně řekla – kdybych já byla v té situaci, tak já se postavím na stranu života, ale já chci, aby tohleto byla volba, která vychází ze svobodného rozhodnutí. A jestliže něco má být cností, tak to musí být ve svobodě.“ [9:05]
„Tohle je taková věc, která se udála v katolické církvi v osmdesátých letech, a s kterou teďka bojuje papež František. To, že se najednou mnozí katolíci soustředili jenom na tu agendu související se sexuální morálkou. A papež František měl odvahu říct: prosím vás, to je neurotická obsese, vy cedíte komára, a přehlížíte velblouda. Vidíte stále jen ty věci okolo potratů, homosexuálů, kondomů, a uniká vám to, co je to podstatné pro evangelium: solidarita s chudými, solidarita s marginalizovanými, věc spravedlnosti, věc zodpovědnosti za životní prostředí, a tohle jsou právě ty velké křesťanské hodnoty, které právě ta Zuzana Čaputová hájí myslím daleko zřetelněji, než ti, kteří se zaklínají tím křesťanstvím, a zaklínají se jím způsobem, který mě jako křesťana, jako katolíka a jako kněze vlastně dráždí.“ [10:23]
Papež František říká: křesťan nesmí být nacionalistou.“ [10:52]
14:29: „Ona dostává nálepku liberál. … Můj přítel, velmi konzervativní americký katolický myslitel George Weigel psal o Janu Pavlu II. jako o liberálovi ve velmi pozitivním slova smyslu. A filozof John Gray říká: jsou dva druhy liberalizmu. Liberalizmus toho typu, který otvírá veřejný prostor pro všechny, a tam samozřejmě má své důležité místo i křesťanství, církev, křesťanský pohled. A potom je ten liberalizmus jako ideologie, která se chová totalitně a vytlačuje všechny ostatní. To druhé je špatné, tu první je dobré.“ [15:21]
A právě tento typ liberální demokracie je podle mého názoru, a kvalifikovaného názoru… to je nejlepší prostředí pro uplatnění křesťanů, církve. Protože je strašně nebezpečné, když se instrumentalizuje křesťanství a dělá se z toho spojenec nějakého nacionalizmu. To dneska vidíme u těch populistů, jako je Orbán, u těch populistů, jako je Kaczynski, to je strašně nebezpečné.“ [16:06]
„Dneska celá řada moudrých katolických politiků a představitelů vidí, že odstranění tohoto zla, a ono je to zlo, nespočívá v tom, že budeme potraty kriminalizovat, koneckonců to je nerálné něco takového dosáhnout, prostě v té společnosti demokratické žádný prezident, byť by byl nejfundamentalističtější, toho nemůže dosáhnout. To zlo potratů můžeme překonávat tím, že budeme vytvářet sociální zázemí pro ty ženy, které jsou v těch těžkých podmínkách. Aby nemusely jít na ten potrat. Vytvořit psychologické, sociální zázemí – toto je úloha křesťanů, ne křičet proti potratům.“ [19:29]
„Od ďábla by bylo démonizovat homosexualitu. … Je falešná ta argumentace ono to naruší tradiční rodinu. Tak stalo se [v ČR boli uzákonené registrované partnerstvá] a žádnou tradiční rodinu to nenarušilo. Na tradiční rodině se fakt, že je registrované partnerství, nijak nezapsal. I papež František… říká: říkejme tomu občanský svazek. Neříkejme tomu manželství. … Ale jestliže tito lidé, kteří bez své vlastní volby mají tu náklonnost ke stejnému pohlaví, chtějí si být věrni, chtějí mít svazek před veřejností, proč jim to neumožnit?“ [23:35]
„Řada těch gejů jsou poctiví křesťané, a hledají prostě to svoje místo a lidské uznání a to zázemí v církevním prostředí. … Konec konců, není žádné tajemství, že významné procento katolických kněží má homosexuální orientaci. A právě ti, kteří si to nebyli schopni přiznat, ani sami před sebou, tak z těch se rekrutují ti největší bojovníci proti homosexuálům. Můj spolupracovník a dobrý přítel, sexuolog Slavomír Hubálek, bohužel už zemřelý, říkal: Dávejte si pozor, vždycky ti lidi, kteří jsou největšími bojovníky proti homosexuálům, skoro vždycky jsou to homosexuálové, kteří buď si nejsou ochotni to přiznat sami před sebou, bojují se svým vlastním stínem, anebo vedou druhý život, dvojí život, a prostě tou konzervativností to zakrývají.“ [25:12]
„Já bych se rozhodoval [keby mohol voliť v slovenských prezidentských voľbách] kdo je spirituální člověk. Samozřejmě, mám to kritérium politické, aby to byl člověk, který je pro evropskou unii, pro atlantické společenství, který si uvědomuje, že jsme vystaveni velikému nebezpečí z Ruska. Rusko, Putinovo nedemokratické Rusko, vede skutečne špinavou hybridní válku proti Evropě, proti demokratickému světu. Používá k tomu lži, všechny ty fake news, a tak dále, velmi rafinovaně. A některá ta propaganda je zaměřena speciálně na katolíky, a především ty konzervativní katolíky. Ten odpadlý lefebvristický biskup, který popíral holokaust, má spoustu youtubů, kde velebí Putina jako zachránce křesťanství proti zvrácenému Západu. No to je naprostá lež, to je faleš. [29.00]
„Dneska je století žen. My chlapi sme v tom dvacátém století tolik pokazili, a dneska i na těch politických je… Merkelová, všichni nadávají, ale to je veliká evropská politička, která právě tou velkorysostí i vůči těm uprchlíkům kteří tady byli zachránila naše země. Ty by jinak byly zaplaveny uprchlíky, kdyby Merkelová nebyla vůči nim velkorysá.“ [32.28]
„Myslím si, že je to i veliká výzva pro katolickou církev. Teďka jsem mluvil s řadou teologů a sociologů ve Spojených státech, kteří říkají: ano, my katolíci jsme v tom nešťastném protimodernistickém boji, když jsme bojovali proti vědě, a proti evoluční teorii, tak jsme ztratili velkou část inteligence. Pak když jsme včas nerozpoznali ty sociální otázky, nechali jsme si ukrást ten prapor jak říká papež František komunisty, a ztratili jsme dělníky. Teď můžeme ztratit ženy. Tohle je doba, kdy se ženy na celém světě nadechují. [33:09]
Moje zásada je to, čo říká velký současný duchovní spisovatel františkán Richard Rohr: já mám konzervativní hodnoty a liberální přístup. … S tou pastorační moudrostí musíme lidi zvát, aby to byla nabídka ke svobodě, aby to nebylo něco, co je vnuceno státem, jako v těch klerikálních státech.“ [36:06]
„Vrátíme to do nějaké křesťanské Evropy…? taková nikdy nebyla, ona byla vždycky pluralitní. Tohle je fikce romantiků, kterou vybudovali proti osvícenství.“ [59:25]
 „Já jsem strašně rád, že paní Zuzana má teďka ochranku, protože si uvědomme, že ti lidi, kteří se jí bojí, a bojí se jí právem, protože to je žena, která půjde za právem a spravedlností, to jsou lidé schopni všeho. Ti mají na rukou krev, to není jenom jakási politická opozice. Tady je skutečně ta zločinecká mafie a ukázalo se, že prostě prostupuje policií, soudy, nejvyššími patry politiky – to je strašná odvaha a oběť, vůči tomuhle se postavit, a je to strašné riziko.“ [1:01:01]
Pokiaľ vás tieto úryvky zaujali, môžete si vypočuť celý rozhovor s Tomášom Halíkom na stránke .týždňa a prípadne aj finančne podporiť vytváranie relácie .pod lampou.
Výber citátov, prepis a linky: Juraj Smatana

Teraz najčítanejšie

Juraj Smatana

Stredoškolský učiteľ, občiansky aktivista, mestský a krajský poslanec v Považskej Bystrici za hnutie ZMENA ZDOLA. Vo voľbách 2020 kandidoval za hnutie Oľano-Nova-KÚ-Zmena zdola. V súčastnosti štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR.