Denník N

Novodobá kolonizácia na Žitnom ostrove. Kontext založenia slovenskej školy v Rohovciach

Obec je naďalej odhodlaná a zjednotená. Potvrdzujú to aj výsledky ostatných komunálnych volieb. – Alebo zadný úmysel založenia slovenskej školy v Rohovciach.

21. februára zasadalo zastupiteľstvo žitnoostrovskej obce Rohovce, na ktorom posúdili žiadosť týkajúcu sa založenia slovenskej školy. Prípad už mesiace zaujal nielen obyvateľov obce, ale aj širšieho regiónu, a privolal do obce aj premiéra Petra Pellegriniho. Portál Körkép.sk zisťoval pozadie celej kauzy.

Rohovce má jedného veľmi bohatého obyvateľa. Slováka, ktorý sa prisťahoval do obce, a disponuje patričnými kontaktmi vo vládnych kruhoch. K nemu sa pripojili dvaja obyvatelia – tiež prisťahovalci – primerane vyzbrojení slovenským národným cítením. Iniciatíva pomenovaná zo začiatočných  písmen ich priezvisk  BKŽ rozhodla, že stoj čo stoj založia slovenskú školu v takmer čisto maďarskej obci.

Roman Kriško, člen predstavenstva Tempest, a.s., ktorý v ostatných troch rokoch dosiahol 250 miliónov eur obrat, žije v malej obci na Žitnom ostrove. Tak isto, ako Brontvajová a Žárová (viď náš predošlý článok). Oni  traja v nedávnej minulosti oslovili listom zastupiteľstvo, s cieľom založiť slovenskú školu. K žiadosti pripojili 14 mien, ktorí by mali byť žiakmi novozaloženej slovenskej školy. Prieskum v Rohovciach zistil, že zo 14-ich  len šiesti majú nejakú spojitosť s obcou. Ďalším preskúmaním zoznamu vysvitlo, že zo šiestich sú len traja obyvateľmi Rohoviec, jeden s uvedeným menom ani nie je vedený v miestnej evidencii.

Dvaja – konkrétne maloleté deti Romana Krišku –  s matkou sú evidovaní trvalým pobytom v Šamoríne. Pri takýchto pomeroch  nečudo, že zastupiteľstvo v Rohovciach na zasadnutí koncom februára jednohlasne (9-0) odmietlo založenie slovenskej školy. Ale keďže Rohovčania sú demokrati, v súlade so zákonom navrhli aj riešenie na dochádzku troch slovenských školáčikov. Odsúhlasili žiadosť na uzavretie zmluvy s obcou Veľké Lehnice, vzdialenej necelých 8  kilometrov, ktorá súhlasila s prijatím žiakov do svojej slovenskej školy. Navyše od septembra obec vyrieši aj ich dochádzku dopravným prostriedkom. Sotva 8 kilometrová vzdialenosť nemôže byť problémom, keď maďarskí školáci z obcí Vojka nad Dunajom, Dobrohošť a Bodíky sú nútení precestovať viacnásobok tejto vzdialenosti do Gabčíkova, ležiaceho vo vzdialenosti 20 kilometrov (o tom už tiež písali na Körkép.sk).

Blažej Horváth, poslanec miestneho zastupiteľstva v Rohovciach na otázku portálu Körkép.sk povedal, že dlhodobé riešenie vzniknutej situácie by znamenalo vybudovanie slovenskej základnej  školy  v Macove, vo vzdialenosti cca. na 5 kilometrov, kde pomer Slovákov dosahuje už 55 percent.

Rohovce teda znova úspešne odrazili kolonizačný pokus prisťahovalcov. Zdá sa, že obec je naďalej jednotná a odhodlaná. Svedčí o tom aj výsledok posledných komunálnych volieb do  obecného zastupiteľstva, kde bojovali medzi sebou dva zoskupenia a dva predstavy. Iniciatíva BKŽ chcela dosiahnuť veľkú, prosperujúcu slovenskú dedinu. Druhá skupina, odkiaľ pochádzajú všetci poslanci zastupiteľstva, zase malú maďarskú dedinu, vhodnú na pokojný život. V Rohovciach mali vlastne referendum o svojej vlastnej budúcnosti, a miestni okrem pár slovenských aktivistov sa rozhodli pre zachovanie svojej maďarskej identity. Je zaujímavým faktom, že slovenskí kandidáti spolu nedostali toľko hlasov, ako maďarský kandidát s najnižším počtom získaných hlasov.

Takto sa majú veci teraz, no samozrejme, príbeh ešte nekončí. Podľa našich informácií založenie slovenskej školy je len čiastkovým plánov Kriškovcov. Miestna slovenská škola by totiž výrazne zvýšila hodnotu stavebných pozemkov v obci pre ďalších slovenských prisťahovalcov. O tom je vlastne boj miestnych, v ktorej Rohovčania zatiaľ vyhrali. Kto vie, dokedy.

 

Spolu za Rohovce,

Článok zabezpečili: Zsolt Herberger, Balázs Horváth, Pál Horváth, István Rublík, Attila Szabo.

Teraz najčítanejšie