Denník N

Odkaz ministerstvu životného prostredia: ďalšiu asfaltovňu nechceme!

Mestský úrad v Michalovciach zverejnil na svojej stránke 25. 2. 2019 oznámenie o chystanom zámere súkromnej spoločnosti spustiť prevádzku strediska asfaltových zmesí. Verejnosť môže predložiť k danému zámeru do 19. 3. 2019 svoje pripomienky ministerstvu životného prostredia SR, ktoré v tomto smere podľa zákona posudzuje vplyv na životné prostredie. Pôvodne som sa tejto téme neplánoval venovať, pretože nie som odborníkom na túto oblasť, avšak po výzve občanov mesta Michalovce, ktorú mi adresovali listom tento týždeň ako mestskému poslancovi vnímam tento zámer ako výrazný zásah do kvality života Michalovčanov a to nielen v environmentálnej oblasti. Poďme teda postupne.

Kde by mala asfaltovňa stáť, resp. už stojí…

Zámer spoločnosti Cestné stavby Michalovce, s.r.o. hovorí o tom, že asfaltovňa by mala stáť v lokalite Žabany v tesnej blízkosti mestskej skládky odpadu. Človek by si pri termíne zámer predstavoval, že jej výstavba je v príprave a až po tzv. pripomienkovom konaní a odobrení zo strany ministerstva životného prostredia ju budeme môcť vidieť v jej plnej kráse. Opak je však pravdou, asfaltovňa už dlho stojí na svojom mieste a dokonca nepotrebovala ani stavebné povolenie, pretože či už uveríte, alebo nie, údajne sa jedná o mobilnú asfaltovňu a v takomto prípade nie je stavebné povolenie nutné. Snáď nás o svojej mobilite bude môcť presvedčiť keď ju rázne Michalovčania odmietnu.

Aktuálne foto asfaltovne

Pri umiestnení tohto strediska je nutné povedať, že azda ani nie 1 km vzdušnou čiarou od nej sa nachádza ďalšia plne funkčná asfaltovňa spoločnosti Eurovia a zhruba v rovnakej vzdialenosti začína aj obytná zóna na ulici SNP. 2 asfaltovne takmer vedľa seba sú naozaj rarita a z ekologického hľadiska s ohľadom na stav životného prostredia v našom regióne doslova nonsens.

Ak si kladiete otázku, kto by dokázal takýto zámer v našom meste presadiť, tak je potrené sa pozrieť aj na vlastnícku štruktúru spoločnosti Cestné stavby Michalovce a jej ďalšie vzťahy. Jeden z konateľov Ing. Ján Maďar bol v minulosti aj členom predstavenstva Poľnohospodárskeho družstva Agro Močarany, ktorému predsedá MVDr. Vladimír Kostovčík, donedávna ešte mestský poslanec za stranu SMER-SD.

Prečo je potrebné dať novej asfaltovni STOPKU…

Environmentálna záťaž – podľa štatistických údajov ministerstva životného prostredia SR z roku 2016 (tab. Rok 2006) sa mesto Michalovce a jeho okolie nachádza na 5. stupňovej stupnici environmentálnej kvality územia na rozhraní 4tého až 5teho stupňa, čo znamená narušené až silne narušené územie. V takejto lokalite, kde sa už jedna asfaltovňa nachádza, kde stále doplácame na históriu Chemka Strážske a elektrárne vo Vojanoch, je ďalšia asfaltovňa to posledné, čo tu v tomto smere potrebujeme. Je potrebné povedať, že pri výrobe asfaltu vznikajú karcinogénne látky, ktoré sa pri vysokej teplote pri spracovaní recyklátu uvoľňujú do ovzdušia. Nová asfaltovňa sa navyše nachádza na úplne odkrytom území v podstate na poli, kde vietor všetky tieto splodiny pohodlne sfúkne priamo do mesta. Predkladateľ zámeru navyše nepredložil žiadne dáta, ktoré by kvantifikovali úroveň znečistenia, ktorú by táto asfaltovňa priniesla.

zdroj: ministertsvo životného prostredia SR

Doprava – Vývoz asfaltu z novej asfaltovne povedie priamo cez obytné zóny a cez širšie centrum mesta, čo znamená pri ročnej produkcii 156 600 ton asfaltovej zmesi podľa našich výpočtov viac ako 40 kamiónov denne a to len v jednom smere. Ak vezmene do úvahy, že táto asfaltovňa má zabezpečiť vývoz asfaltu v okruhu 100km, tak to bude nápor na dopravu v celom okrese. Najviac by sa to dotklo ulíc SNP, Partizánska, Hollého, Masarykova a iných.

Na záver chcem vyzvať mesto Michalovce, aby ono samo vznieslo do utorka 19. 3. 2019 námietky na ministerstvo životného prostredia SR s jasným odkazom a to, aby realizácia tohto zámeru bola zastavená! Ja osobne ako mestský poslanec tak učiním v stanovenej lehote okrem iného aj s požiadavkou na verejné prerokovanie tohto zámeru s jasným cieľom a to zabezpečiť ochranu kvality života Michalovčanov.

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja, poslanec zastupiteľstva mesta Michalovce