Denník N

To, čo nás rozdeľuje… to, čo nás spája…

Kniha Výstup na horu manželstva hovorí komplexne o vzťahu a čo všetko je preň dôležité. Ja som sa rozhodol z tejto knihy priblížiť to, čo nás vo vzťahu rozdeľuje a ako sa môžeme spojiť proti tomu, čo môže vzťah ohroziť…

Po knihe Eliasa Vellu som siahol z jednoduchého dôvodu. Poznám ho ako odborníka (exorcistu) ktorý lieči dušu keď príčina problému nie je v psyché – v duši, ale v duchovnom živote človeka. Poznám ho ako učiteľa, ktorý si uvedomuje, že o človeka prebieha boj medzi dobrom a zlom a tento boj sa odohráva aj v samotnom človeku. Preto ma zaujímalo, ako sa vysporiada s témou manželstva.

Keď si prelistujete knihu, pozriete obsah a členenie, prečítate odseky z viacerých kapitol, do očí vám udrie ako komplexne sa vysporiadal s témou manželstva. Hoci to nie je jeho šálka kávy, kniha je dobrou prípravou na manželstvo a nájde si svoje miesto popri knihách Chapmana, či Lemana, hoci možno mať výhrady k niektorým tvrdeniam. Tieto témy však už na blogu boli, preto je zaujímavejšie sústrediť sa na to, čo môže napísať Vella vzhľadom na svoju odbornosť.

To, čo nás rozdeľuje

Skôr než prejdeme k Vellovi,, nezaškodilo by siahnuť po Biblii, ktorá je nepochybne autoritou aj pre neho. Bez toho, aby sme sa zamerali na pohlavie a ukazovali prstom, príbeh o Adamovi a Eve hovorí niekoľko dôležitých vecí.

Pokušenie tu prišlo z vonku. Po hriechu už môže prísť aj z vnútra. Je ľahšie napadnúť spojenie dvoch teda manželstvo, ak získame najprv jedného. Je to ľahšie a jednoduchšie, ako keby sme sa pokúsili získať naraz oboch. Okrem toho, ak by sme sa pokúsili získať jedného z manželov za prítomnosti druhého, ten by mohol tomu zabrániť. Manželia sú zraniteľní alebo zraniteľnejší ak nebojujú spolu. Samozrejme, ak sa podarí získať jedného, pokúsi sa zlý duch získať aj druhého. Bude to na istotu, ak vzťah potopia obaja.

Vráťme sa k Adamovi a Eve. Stalo sa, čo sa stalo. Dôsledkom však nečelili spolu, ale začali na seba ukazovať prstom. Akoby za zlyhanie mohol ten druhý, hoci sú v tom spolu. Ako často to robíme aj v našich vzťahoch… to zlé čo zavíta do nášho života, je zlé samé o sebe. A miesto toho, aby sme tomu čelili a vysporiadali sa s tým, my to zlé prehĺbime tým, že sa do seba pustíme.

Asi nie je potrebné pripomínať, čou životnou filozofiou je myšlienka: rozdeľuj a panuj. Zlý duch v tomto duchu pôsobí aj na manželov. Snaží sa oslabiť ich puto. Nakoniec, v Písme sa píše: „nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, jej potomstvom a tvojím potomstvom“. Rozvrat manželstva je jedným z cieľov zlého ducha. Dokonca možno povedať, že o niečo viac nenávidí ženu, pretože tá je potenciálne nositeľkou života.

Tí dvaja čelia útoku ešte z jedného dôvodu. „Kde sú dvaja, alebo traja v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi.“ Tí dvaja vytvárajú spoločenstvo, v ktorom prebýva Boh. Niečo také, je pre zlého ducha neprijateľné…

Príbeh o Adamovi a Eve je tak krátky a predsa tak myšlienkovo bohatý. Pri jeho výklade sa často sústredíme na boj medzi mužom a ženou miesto toho, aby sme ho vnímali ako boj muža a ženy na jednej strane a zlého ducha na strane druhej…

To, čo nás spája

Skôr než Vella prejde k samotnému zápasu so zlým duchom, siahne po príbehu Tobiasa a Sary.

Tento príbeh kladie dôraz na dve veci. Tobias vníma Sáru ako dar od Boha. Ak toho druhého vnímame ako dar, potom je niečím vzácnym, čo treba spoznať, rozvíjať a chrániť. Koľkí spoznali cenu toho druhého, až keď ho stratili.

A v príbehu sa kladie dôraz na modlitbu. Modlia sa spolu, modlia sa za seba navzájom, jeden za druhého, zvolávajú na seba Božie požehnanie, čerpajú silu z Boha a utvrdzujú sa v tom, aké miesto majú v Bohu. Vďaka modlitbe je ich puto silnejšie, lepšie odolávajú nástrahám a rozlišujú čo je dobré pre nich a pre ich vzťah…

Náš spoločný nepriateľ

Čo sa týka samotného zápasu so zlým duchom, je Vella pomerne stručný.

Záujmom zlého ducha je rozpad manželstva. Prečo? Manželstvo je veľkým dobrom a obohatením, je požehnaním a miestom kde človek dozrieva, rastie a učí sa láske. Je niečím vzácnym a pekným. Vybudovať niečo stojí veľa síl. Životnou filozofiou zlého ducha je však rúcať. Okrem toho, ako miesto kde prebýva Boh, stáva sa pre zlého ducha niečím neznesiteľným…

Vedeli ste, že existuje duch nejednoty? Čo myslíte, čo je jeho cieľom a ako sa prejavuje? Jedným z jeho prejavov je, že v náročných okamihoch sa staviame proti sebe a tak sa začne oslabovať vzájomne puto, až nakoniec stačí málo a vzťah je na pokraji krachu. Ak na zlého ducha neveríte, môžeme hovoriť o odstredivej sile, ktorá sa snaží rozdeliť dvoch. A ak žijete v manželstve, veľmi dobre poznáte také okamihy. Vlastne pokračujeme v tom zápase, ktorý zviedli Eva s Adamom…

Vella preto opäť siaha po príbehu a pripomína slová, ktoré Tobias hovorí Sare: pomodlime sa spolu, aby sme boli ochránení pred každým zlým duchom a akoukoľvek kliatbou, ktorá bola na nás uvalená…

Bolo by naivné za všetkým zlým vidieť zlého ducha. Často je naším hosťom, keď ho my sami zavoláme do svojho života. Ale zlé veci sa môžu diať aj  pre našu slabosť a nedokonalosť. Bez ohľadu na to, či zlo prišlo nebadane (zvonka), alebo sme sa my sami rozhodli pre zlo, alebo ho umožnili vo svojej slabosti / hriešnosti… Vella ukazuje, aké sú dôsledky zla v našom živote a že cieľom zlého ducha je rozpad nášho manželstva. Práve preto by sme mu v tom nemali pomáhať a mali by sme vyraziť do protiútoku, keď budeme pracovať na tom, aby sme vzťah posilnili a spoznali ako zlý duch pôsobí.

Ako sa brániť

Možno niekto čakal zoznam spôsobov a trikov, ako sa zlý duch snaží oslabiť a rozvrátiť vzťah. Nič také neexistuje, pretože tých spôsobov je veľmi veľa. V podstate zlý duch postupuje ako skúsený generál, ktorý sa u nepriateľa snaží nájsť slabinu a cez tú ho poraziť. Takže odpoveď na otázku, ako môže oslabiť a rozvrátiť konkrétny vzťah, sa skrýva v slabostiach a v nedostatkoch dvoch jedincov, ktorí ho tvoria. Základom ochrany je chrániť svoje srdce, klásť dôraz na skutočné hodnoty, zrelosť, reálne očakávania a plány, komunikácia, rovnováha vo vzťahu, obeta a úprimná láska… Oporou nám v tom všetkom môže byť vzťah s Bohom…

.

Existuje veľa vecí, ktoré nás môžu rozdeliť. Napr. to, že sme odlišní. Alebo to, že sme prestali investovať do spoločného vzťahu. Často však zabúdame na oveľa silnejšiu silu, ktorá túži pokaziť nám život – zlého ducha, ktorý niečo tak šľachetné s nezištne ako lásku bez podmienok medzi dvoma ľuďmi doslova nenávidí. V tejto láske sa totiž človek stáva podobným Bohu, miluje na jeho obraz a cez druhého človeka sa dostáva bližšie aj k samotnému Bohu…

Tomáš Hupka

Elias Vella patrí do františkánskej rodiny ako minorita. Od roku 1993 pôsobí na Malte ako exorcista. Je autorom mnohých kníh. Jedna z nich – Výstup na horu manželstva, sa stala podkladom pre tento článok…

Zdroj fotografie:

www.chopra.com

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hupka

Pred dvoma rokmi sme spolu s manželkou absolvovali kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee. Pracovné podmienky mi neumožňujú rozbehnúť takýto kurz, preto by som rád o vzťahoch aspoň písal. Zároveň by som rád nadviazal na obdobie, kedy som o vzťahoch písal blogy na stránke .týždňa... Tom