Denník N

Invektívny Fico a jeho nepodpísaný, „neoficiálny“ papier

Chýbajúca štábna úroveň v úradnom styku i v styku s médiami

Fico už totálne klesol. Upadol. Stratil úroveň i akúkoľvek úctu štátnych úradníkov. Už nestojí štátnemu úradníkovi, štátnemu zamestnancovi, prokurátorovi špeciálnej prokuratúry ani len za to, aby mu údajnú oficiálnu odpoveď na jeho písomnú žiadosť o slobodnom prístupe k informáciám  poslal na oficiálnom hlavičkovom papieri Úradu špeciálnej prokuratúry. Pritom to mala byť vraj oficiálna odpoveď prokurátora špeciálnej prokuratúry, ktorá mala vyvrátiť aj posledné pochybnosti o tom, že v r.2012 emeritný premiér priateľsky netelefonoval s Mr.Vadalom. Je síce možné, že náš najnárodnejší a najväčší Slovák Danko medzičasom siahol do svojej nevyčerpateľnej studnice ekonomických balíčkov a s jemu tak príznačnou skromnosťou v tichosti presadil len ďalšie zázračné ekonomické opatrenie. Opatrenie, ktoré spasí slovenskú ekonomiku, prekryje rozšafné hospodárenia súčasnej vládnej koalície. A tak možno popri jeho neslávne známom Dankovom odvode pre obchodné reťazce, zaviedol do praxe aj zákaz používania hlavičkových papierov pre všetky národné štátne inštitúcie, Úrad špeciálnej prokuratúry z toho nevynímajúc.

Na strane druhej sa patrí priznať, že sa náš Ficko „ku podivu“ v niečom aj polepšil. Kým od piatka 22.02.2019 na svoju obhajobu verejne a neúnavne šibrinkoval s papierom, ktorý doteraz nikto, nikdy nevidel. Ale to nášmu poslancovi nevadilo, aby bez hanby tvrdil, že ten „neviditeľný“ papier je práve ten dokument, ktorý by mal vraj preukazovať, že nejaký údajný taliansky národný prokurátor a kalábrijský regionálny prokurátor potvrdili a vylúčili, že by kalábrijská prokuratúra mala akékoľvek informácie o nejakom telefonáte Mr. Vadalu s našim z reality vytrhnutým Róbertkom.

Teraz slovenským novinárom i novinárkam, zástupcom tak ním nenávidených médií niečo aj veľkoryso ukázal. Nielen ukázal, ale i rozdal. Neboli to síce žiadne sociálne balíčky, len kus papiera. Papiera, či skôr len zdrapu papiera, nakoľko ten ním prezentovaný doklad dokladov nebol nikým oficiálne podpísaný. Fico v panike predkladá ako dôkaz neexistencie jeho údajného telefonátu s Mr. Vadalom v podstate len nejakú neoficiálnu verziu dokladu, len akúsi pracovnú variantu, či nebodaj len voľajaký návrh, koncept odpovede? V štandardnej administratívnej praxe je totiž zaužívaná obyčaj, že oficiálny úradný dokument, na oficiálnom hlavičkovom papieri dotknutej štátnej inštitúcie niekto aj oficiálne podpíše, signuje, prípadne aj opečiatkuje. Zvyčajne ten, koho meno, priezvisko prípadne i tituly sú čitateľne uvedené na mieste naznačeného, predpokladaného podpisovania. Takýmto oficiálnym, úradným dokumentom hovorca Smer-SD predstaviteľov médií, zástupcov siedmej veľmoci neobšťastnil. Takýto dokument  Fico nikomu na tlačovku ani na chvíľu, chvíľočku neukázal. Prečo asi?

Štátne úrady pritom zvyknú postupovať pri svojich odpovediach na dotazy občanov Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov s veľkou vážnosťou. Až tak, že štandardne v hlavičke pri evidenčnom čísle odoslanej pošty uvádzajú nielen meno resp. priezvisko toho pracovníka, ktorý odpoveď na žiadosť občana vypracoval, ale samotnú odpoveď na znak jej vážnosti a dôležitosti podpisuje už zvyčajne samučičký štatutár predmetnej štátnej inštitúcie.

Toto všetko na údajnej odpovedi prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry ( viď. https://dennikn.sk/1416870/fico-si-prezidentske-volby-nevsima-trapi-ho-telefonat-s-vadalom/?ref=mpm ) nie je.

A tak Fico, namiesto toho aby niečo konečne kompletne a zodpovedne vysvetlil, zdokladoval, len opätovne niečo neurčité a neúplné predkladá. Frustrovaným Róbertkom predložený nikým nepodpísaný list na obyčajnom papieri bez hlavičky, bez evidenčného čísla odoslanej počty má skôr charakter resp. znaky súkromnej, neoficiálnej korešpondencie, či nebodaj nezáväzného slohového cvičenia… .

 

Teraz najčítanejšie

Miroslav Janis

Optimisticky a vytrvalo sa pokúšať o to, aby politici a verejne činní ľudia rešpektovali práva občanov, aby niesli "doživotnú" zodpovednosť za svoje činy pri výkone verejných funkcií...