Denník N

Najväčšia reforma v školstve za 25 rokov

Slová z nadpisu nie sú učiteľom a iným zamestnancom v slovenskom školstve cudzie. Vyslovil ich minister školstva v roku 2016 pri uvedení do funkcie. Mnohí jeho slovám uverili a tešili sa ako malé deti, veď takú reformu predsa naše školy potrebujú.

Začalo sa vo veľkom štýle, „Učiacim sa Slovenskom“. Experti v pracovných skupinách po rozsiahlom pripomienkovaní ľuďmi z praxe vytvorili dokument, ktorý vnášal nové progresívne prvky do našich škôl, od zmeny filozofie vzdelávania až po architektonické zmeny v školách.

Kým sa dokument tvoril,  prišlo na rad hanebné rozdeľovanie európskych stimulov na vedu a výskum, ktoré pán minister okomentoval len slovami „Ďakujem pekne za otázky“.

Pro forma sa musel porúčať z ministerského kresla, aby na jeho miesto nastúpila komunikačne zdatná vedkyňa z akademických kruhov. „Učiace sa Slovensko“ zrazu nebolo dobrým dokumentom, zmietlo sa zo stola, na ktorom bolo vytvorené. Opatrná radosť z reformy nás prechádzala.

Sľub vlády však bol: zreformovať školstvo. Tak teda niečo predsa len urobiť treba. Jedným z krokov je novela zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Po pár rokovaniach bol zrazu na svete návrh, ktorý šiel do pripomienkového konania v horúcom lete 2018. Áno v lete, vtedy je totiž šanca, že dovolenkujúci učitelia prehliadnu pripomienkový proces. Ľudia, ktorým však záleží na zlepšení ich statusu, aj z dovoleniek posielali pripomienky, Nazbieralo sa ich neúrekom. Rozporové konanie ešte prebehlo ako – tak kóšer. Po ňom sa, údajne na žiadosť najväčšieho odborového zväzu, zákon do vlády nedostal a rokovalo sa ďalej.

S jedným rozdielom.

K ministerke na rokovanie už boli pozvaní len zástupcovia odborov. Názor profesijných organizácií už nikoho nezaujímal. Ministerstvo s odbormi upieklo úplne inú verziu zákona, než akú pripomienkovali organizácie a jednotlivci v lete. Upečená verzia sa prerokúvala ďalej, až sa napriek nesúhlasu organizácií a radových učiteľov dostala do parlamentu. Pripomienkové konanie je uzavreté, avšak nie pre každého. Najväčšie školské odbory v galaxii a priľahlom vesmíre pripomienkujú ďalej.

O čom debatujú? Čo navrhujú?  Pýtajú sa „svojich“ na ich názory? Nik netuší… A tak sa zákon pečie ďalej a učitelia, ktorých sa zákon dotýka a rozhoduje o nich,  majú iba hmlisté informácie v zmysle, že odborový zväz sa stretáva s pochopením pani ministerky.  V čom konkrétne, ostáva však pod rúškom tajomstva.

Na pozadí ďalšej kauzy so štátnymi stimulmi na vedu a výskum, v ktorej boli rozdané peniaze napríklad firme v zatvorenom hoteli na východe Slovenska, sa teda upečený zákon prerokúva v parlamente. Organizácie posielajú listy poslancom, nech ešte zvrátia zhoršenie podmienok pri profesijnom rozvoji, nech sa viac zamyslia, či zákon prináša niečo reformné, čo by naše deti primälo k horúčkovitému záujmu o učiteľskú profesiu.

Keďže odozvy nie sú žiadne, jedenásť organizácií v školstve spúšťa petíciu, v ktorej žiada o stiahnutie zákona zo schvaľovania.  „Pekári“ na seba nenechajú dlho čakať, a tak sa  po zhliadnutí televíznych novín  od hovorkyne ministerstva školstva dozvedáme, že petícia na zastavenie schvaľovania nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch je podložená nesprávnou informáciou. Vyššie popísaný postup  „pečenia“ však napriek naučeným frázam pani hovorkyne signatári petície pokladajú za netransparentný.

Čo je však smutné, necháva sa počuť zástupca odborov, ktorý opäť nerozumie v tomto čase už dvanástim tisícom  podpísaných pedagógov a nepripojí sa  k petícii. Spolu s chápajúcou pani ministerkou trvá na znení, ktoré upiekli. Už tradične nestojí na strane pedagógov…

Milí kolegovia, uvedomme si viac ako kedykoľvek predtým, že ak sa prijme zákon v podobe, ktorá vyhovuje ministerstvu, viac sa zákon neotvorí, bude platiť dlhé roky…

Našťastie máme slobodnú vôľu, vieme si spočítať, čo je pre nás výhodné. Podstatou je, že sa novelou nemôžu zhoršovať podmienky pre prácu učiteľov. Týmto návrhom však pedagógov nič lepšie nečaká.

Čo ostalo  z najväčšej reformy v školstve?

Trpká pachuť rozhádzaných miliónov na stimuly na vedu a výskum, zahodené „Učiace sa Slovensko“ a návrh nového zákona, ktorý neprináša nič nové, nič reformné. Vláda si do odpočtu činnosti musí dať, čo svetoborné pre školstvo urobila, lebo práve ono je takzvanou „jej prioritou“. Keďže v tomto volebnom období sa už veľa vody nenamúti, aspoň zákon sa má pretlačiť cez parlament už teraz, nech si môže vláda samú seba potľapkať po pleci.

Kolegovia, neskočme im na túto hru. Sme to my – pedagógovia, ktorí budú musieť znášať nevýhody nových pravidiel, preto sa teraz slobodne rozhodnime, či niekoľko pozitívnych čriepkov (napríklad zníženie úväzku vychovávateľkám, ktoré sme za komoru požadovali upraviť na 23 hodín, tak aby sa skutočne riešil problém naplnenia úväzkov sa dá novelou zákona) postačuje, aby sa tvoril nový zákon.  Pedagogická obec starne a tento zákon neotvára brány škôl mladým  perspektívnym učiteľom.

Teda tí pedagógovia, ktorí máte záujem o skutočné a kvalitné zmeny, neváhajte a podporte petíciu jednoduchým vyplnením koloniek.

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1008530

Zuzana Hronová

Teraz najčítanejšie

Iniciatíva slovenských učiteľov

Sme nezávislá apolitická iniciatíva učiteľov z celého Slovenska, ktorej záleží na budúcnosti nášho školstva. Spojili sme sa s cieľom poukázať na problémy, ktoré školstvo sužujú a zároveň dosiahnuť zmenu, pretože nám nie je jedno, v akom stave sa súčasne školstvo nachádza.