Denník N

Kandidát na prezidenta, slovenský jazyk a Manifesto

Keď kandidát mení názory

Mnohí budú so mnou asi súhlasiť, keď napíšem, že za osobu, ktorá nastúpi do funkcie prezidenta, by sme sa nechceli hanbiť. Mal by to byť človek, ktorý si stojí za svojimi názormi a nemení ich podľa toho, v ktorom meste alebo krajine sa nachádza. Mal by to byť človek viacerých vlastností, ale názorová stabilita je vlastnosť, ktorá osobe – kandidátovi – nesmie chýbať. Veď si to len predstavte. Predstavte si takéhoto človeka, ako pred všetkými občanmi svojej krajiny urobí slávnostný príhovor napríklad na Nový rok a etabluje v ňom svoje názory a postoje k aktuálnym témam, ktoré spoločnosť zaujímajú. Povie v ňom, dajme tomu, že A je zelené. A potom ide na zahraničnú návštevu a tam prehlási, že A by sa síce mohlo zdať zelené, ale je v ňom toľko ružových bodiek, že je vlastne ružové. Krátko potom sa zúčastní stretnutia hláv štátov a pridá sa k spoločnému prehláseniu, že A je fialové, nikdy iné nebolo a ani byť nemôže. Z príležitosti prijatia zahraničnej návštevy si zase potrasie ruku s partnerom, pričom sa vyjadria, že budú spoločne postupovať proti názoru, že A je zelené. A to ani nehovorím o tom, ak navštívi podujatie niektorej politickej strany, kde v spoločensky uvoľnenej atmosfére a s úsmevom potvrdí, že áno, on predsa súhlasí s tým, že A je zelené. Ono je vlastne tak viac do žlta, ale je to vo svojej podstate zelená. Chceli by ste takéhoto prezidenta? Ja nie.

V Európe existuje Strana európskych socialistov (SES). Slovensko je tam zastúpené stranou SMER – sociálna demokracia. V období roku 2018 SES pripravovala rezolúcie k aktuálnym spoločenským otázkam. Rezolúcií bolo osem a hlavným koordinátorom SES zodpovedným za ich prípravu bol Maroš Šefčovič. Je to napísané na webovej stránke SES (po anglicky, ale veď veľa z nás anglicky rozumie):

https://www.pes.eu/en/news-events/news/detail/Party-of-European-Socialists-set-out-blueprint-for-better-society-ahead-of-European-elections/

Rezolúcie boli zhrnuté do spoločného manifestu, ktorý je zverejnený na stránke SES v jazykoch všetkých členských krajín. Všetkých okrem Slovenska.

https://www.pes.eu/en/manifesto2019/

Manifest je uvedený v dvadsiatich troch jazykoch a len v jedinom – v slovenskom jazyku – uvedený nie je. Je možné, že by hlavný koordinátor a spolutvorca Manifestu nevedel po slovensky? Ale veď je to Slovák! Možno sa v blízkej budúcnosti Manifest objaví na stránke SES aj v slovenčine. Ak by na túto udalosť brala niektorá stávková kancelária tipy, odvážila by som sa vsadiť na to, že sa objaví krátko po druhom kole prezidentských volieb SR.

Prejdime teraz k zneniu Manifestu. Je uvedený v ďalších jazykoch a môžeme si vybrať aj ten, ktorý je zrozumiteľný väčšine občanov SR – český jazyk. Odporúčam prečítať si odsek s nadpisom „FEMINISTICKÁ EVROPA S ROVNOCENNÝMI PRÁVY PRO VŠECHNY“. V tomto odseku sa píše, citujem:

   „Jakákoli forma diskriminace je v našich moderních evropských společnostech nepřijatelná. Chceme závaznou strategii EU pro rovnost pohlaví, díky níž budeme i nadále vést boj za odstranění rozdílů v odměňování a důchodech, bojovat proti sexuálnímu obtěžování a násilí na základě pohlaví a zajistíme, aby každý jednotlivec měl přístup ke svým úplným sexuálním a reprodukčním právům. Každá osoba má právo rozhodovat o svém vlastním těle. Věříme ve společnost, ve které se ženy a muži mohou těšit rovnováze mezi pracovním a osobním životem a mají stejnou politickou účast; každá žena má právo na kariéru, stejně jako každý muž má právo vychovávat své děti a starat se o svou rodinu. Budeme neúprosní v našem boji za ukončení všech forem diskriminace. Evropa by měla odstranit právní a společenské překážky pro LGBTI osoby, aby žily svobodně, rovnocenně a s respektem.“

Verili by ste, že tieto vety vznikli pod koordináciou kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, Maroša Šefčoviča? Podľa jeho vyjadrení asi ťažko. Ako je možné, že niekto dokáže dávať takéto rozporuplné vyjadrenia? Existuje na to jediné vysvetlenie.

   Takémuto človeku je srdečne jedno, čo povie. Dôležité je preňho iba to, či tým dosiahne svoj cieľ.

Možno je to osoba vhodná na diplomata, to neviem posúdiť. Na post prezidenta sa ale nehodí.

 

Teraz najčítanejšie