Denník N

100 rokov s Amosom – Univerzita Komenského oslavuje storočnicu

Naša najväčšia a najstaršia univerzita – Univerzita Komenského v Bratislave – si v dňoch 26. – 28. marca 2019 pripomenie 100. výročie svojho vzniku študentskými oslavami „100 rokov s Amosom“, ktoré sa uskutočnia v hlavnej budove UK na Šafárikovom námestí. Okrem dvoch výstav čakajú na študentov zaujímavé prednášky a diskusie; fakulty odhalia zákutia a pripravili bohatý program.

Foto: Vladimír Kuric

Oslavy odštartuje vernisáž výstavy vo vestibule hlavnej budovy „Čo (ne)viete o univerzite“ o zaujímavostiach a histórii UK v utorok 26. marca o 17.00 hod. Výstava potrvá do konca júna. V stredu 27. marca o 8.45 hod. otvorí rektor UK výstavu „Insígnie Univerzity Komenského“ v Rektorskej sieni, ktorá bude prístupná len do štvrtka. Vstupy každých 30 minút budú spojené s výkladom. Ide o prvú a jedinečnú výstavu tohto druhu na pôde univerzity za jej doterajšiu existenciu. Obe výstavy pripravil Archív UK.

Na UK bude možné zažiť natáčanie známej youtube relácie Level Lama, ktorá je moderovaná bývalým študentom Univerzity Komenského v Bratislave Matejom “Sajfa” Cifrom. Ten si na tento špeciálny diel pozval taktiež bývalú študentku Univerzity Komenského v Bratislave Adelu Vinczeovú.

Hlavným dňom osláv bude streda, kedy bude v hlavnej budove prebiehať program od rána až do 16.15 hod. Na svojej alma mater sa stretnú Sajfa a Adela pri natáčaní youtube relácie Level Lama. Následne Sajfa „ugriluje“ rektora UK Mareka Števčeka. Na študentov čakajú prednášky o motivácii s Veronikou Velez-Zuzulovou, Danielom Hevierom, Marekom Šándorom a Michalom EGOm Strakom, prednáška o 100 rokoch s Forbes, ale aj o tom, ako sa učiť jazyky. UK predstaví svojich úspešných študentov – start-upistu Martina Pekarčíka a stand-upistku Nasi Mothlagh z Iránu. Návštevníci si vypočujú moderované diskusie o hokeji, ekológii či GMO. V Auditoriu maximum budú prebiehať netradičné prednášky pod taktovkou odborníkov z Univerzity Komenského. Témami budú napríklad vplyv delenej stravy a energie jing na úroveň prednášok, hranie sa s elektrickými prúdmi, prečo bývame neverní či povery našej éry.

Objavte s nami skryté zákutia a zúčastnite sa na zaujímavých aktivitách, ktoré pre vás pripravili fakulty, napríklad pozorovanie nočnej oblohy či simulovaný súdny spor.

Navštíviť bude možné v rámci dňa otvorených dverí aj fakulty, ktoré odhalia zákutia, kam sa bežne nedostanete, a pripravili si zaujímavé aktivity. Na Právnickej fakulte UK v Súdnej sieni si o 11.00 hod. a o 12.50 hod. bude možné pozrieť ukážku simulovaného súdneho sporu a o 12.00 hod. debatu o Európskej únii. Zároveň sprístupnia predmety použité pri trestnej činnosti. Filozofická fakulta UK na Gondovej bude počas celého dňa prezentovať zbierku archeologických nálezov v priestoroch knižnice katedry archeológie s odborným výkladom. Od 10.00 hod. do 16.00 hod. môžu záujemcovia navštíviť expozíciu 2500 minerálov, meteoritov, tektitov či kryštálov v Mineralogickom múzeu UK na Prírodovedeckej fakulte UK. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK sprístupní výskumné laboratóriá – Centrum nukleárnych a urýchľovačových technológií, Laboratórium biomedicínskej fyziky a biofyziky, Meteorologickú stanicu a Centrum excelencie fyziky komplexných systémov. V prípade priaznivého počasia bude pre záujemcov od 16.00 hod. pripravené pozorovanie Slnka a od 19.00 hod. sledovanie nočnej oblohy pomocou špeciálneho ďalekohľadu s filtrom. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK na Kapitulskej sprístupní v čase 8.30 – 13.00 hod. tzv. Malú aulu, kde zaznela v roku 1919 inauguračná reč prvého rektora, a Veľkú aulu, ktorá slúžila univerzite do času, kým nebola postavená súčasná budova s Aulou UK na Šafárikom námestí.

Zbierka archeologických nálezov v priestoroch knižnice Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK

Súčasťou programu je aj „športový deň“ v Mlynskej doline a na Fakulte telesnej výchovy a športu UK. Otvorí ho rektor UK Marek Števček v Mlynskej doline v stredu o 8.00 hod. Celkovým víťazom sa stane fakulta (spolok), ktorá v súčte nazbiera najväčší počet bodov z jednotlivých športových kategórií – futsal, 3×3 basketbal, florbal, stolný futbal, šach, headis, bedmintom. Pohár rektora UK odovzdá víťaznej fakulte rektor vo štvrtok vo foyer hlavnej budovy.

Počas športového dňa hráme o Pohár rektora Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka, ktorý získa fakulta (spolok), ktorá v súčte nazbiera najväčší počet bodov z jednotlivých športových kategórií.

100 rokov s Amosom“ zavŕši krájanie torty presne na narodeniny Jána Amosa Komenského dňa 28. marca. Na jej ochutnávku pozývame do foyer hlavnej budovy UK o 13.00 hod. Príďte sa od rána odfotiť so živou sochou Komenského a čakajú tu aj ďalšie aktivity.

Fotenie so živou sochou Jána Amosa Komenského či krájanie torty s rektorom UK Marekom Števčekom – tak oslávime narodeniny J. A. Komenského.

Podrobnosti o programe nájdete na: https://amosfest.sk/uk a vo facebookovej udalosti 100 rokov s Amosom.

Univerzita Komenského v Bratislave bude v oslavách pokračovať 9. – 12. mája na AmosFeste a 26. – 28. júna na ústredných oslavách založenia UK. V júni sa bude konať výstava o UK v Múzeu mesta Bratislavy na Radničnej, ako aj slávnostné akademické zhromaždenie v Aule UK spojené s oceňovaním. Pri príležitosti 100. výročia UK vydala UK pamätnú medailu s podobizňou J. A. Komenského. Národná banka Slovenska vydá v júni striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur. Poštovú známku pri príležitosti výročia UK v nominálnej hodnote 1,90 eur v náklade 200 000 ks vydá Slovenská pošta.

Lenka Miller

Teraz najčítanejšie

Univerzita Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave je moderná európska univerzita. V roku 2019 oslávila 100. výročie od založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. Na 13 fakultách poskytuje najširší výber študijných programov (vyše 800) v troch stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu. UK je výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných vedeckovýskumných projektov. Viacerí študenti sú tak už počas štúdia súčasťou významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov či sa zúčastňovať na odborných stážach (aj v zahraničí). UK každoročne vysiela do zahraničia najvyšší počet študentov spomedzi všetkých slovenských vysokých škôl a prijíma aj najviac študentov z celého sveta, napríklad z Nemecka, Nórska, Grécka, Iránu, Rakúska či Islandu.