Denník N

Nie je dôležité vstať ale zobudiť sa

Pomohol som si frázou z ranného vysielania Fun rádia. Charakterizuje reakciu toho ZMOS na to čo predvádzajú dve súčasné vládne strany v predkladaní a schvaľovaní „sociálnych balíčkov“ a v čom sa tieto v poslednej dobe pretekajú. Že vraj samosprávy to už nevedia finančne zvládnuť a to napriek tomu, že sa im značne zvýšil príjem z výnosu daní!

Marketingová politika uvedených strán spočíva v postupe: „Veď ekonomike sa darí“, tak treba rozdávať – čokoľvek zadarmo a zároveň donútiť tých zlých zamestnávateľov, čo ľuďom nedoprajú nech im čo najviac, samozrejme našou, zásluhou pridajú. Len aby sme sa čo najviac pobili o voliča počúvajúceho na slová „istoty“ a „štát Vám dá zadarmo“. Len akosi pozabudli, že okrem tých zlých zamestnávateľov (ktorí mimochodom dávajú do rozpočtu značnú časť daní, z ktorých potom títo sociálni inžinieri bezbreho rozdávajú – hlavnú časť „našim ľuďom“ a omrvinky občanom)sa to dotkne aj samospráv a práve na tom najcitlivejšom mieste – školy, škôlky,.

A tak zareagoval aj ZMOS.  Lenže genetická výbava jeho predstaviteľov je vo väčšine prípadov rovnaká ako „sociálnych inžinierov“ z vládnych strán, tak len povstali, akože zaprotestovali, ale nezobudili sa. Veď viac ani nemôžu, keďže roky kolaborujú hlavne so tou „stále najsilnejšou politickou stranou“ resp. sú s ňou priamo spätí. Aj keď na tripartite sedia na strane zamestnávateľov (čo je už vo svojej podstate hrubý omyl, lebo sú to politickí predstavitelia a obecné úrady netvoria zdroje do štátneho rozpočtu, ale žijú z neho), nie je nijako cítiť, žeby spojili sily a snažili sa zablokovať, alebo aspoň tzv. „sociálne balíčky“, ktoré vláda a poslanci vládnych strán presadzujú, tak aby mali reálny význam.

A to, že sa nezobudili, dokazuje nie len to, že doteraz nič, aby zabránili uvedeným nezmyslom. Oni miesto toho aby sa proti nim postavili aspoň teraz, naopak sľubujú, že ich naplnia, len nech im štát ešte pridá peniaze. Čistá katastrofa!!!

A preto platí – menej je viac. Je nevyhnuté radikálne zreformovať zredukovať nielen štátnu správu ale samosprávu. Menej úradov, menej úradníkov, menej zbytočných procesov a byrokracie. A bude viac na učiteľov, nepedagogických pracovníkov a zamestnancov sociálnych zariadení.

Teraz najčítanejšie

Ludvík Posolda

Vyrastal som v Prievidzi, kde som absolvoval základnú školu a gymnázium. Asi od 10 rokov som sa venoval zápaseniu - voľný štýl. Počas športovej kariéry som dosiahol mnoho úspechov vrátane republikových majstrovských titulov. Nasmerovalo ma to študovať na FTVŠ UK a spolu s poznatkami z tejto školy určilo životný štýl – byť aktívny fyzicky aj psychicky. Za najdôležitejšie však považujem, že som získal vôľu, húževnatosť, cieľavedomosť, naučil som sa „niečo vydržať“ a „zabrať, keď je to potrebné“. Profesionálnu prax mám rôznorodú z hľadiska obsahu, má však jedného menovateľa – manažment. Až na krátke obdobia keď som v niektorých odvetviach začínal, pôsobil som na riadiacich pozíciách. Zhrnúť by sa to dalo do 2 oblastí, ktoré s niekedy čiastočne prekrývali. Jednak podnikateľský sektor - spolumajiteľ a konateľ v niekoľkých menších firmách (obchod, marketing, vzdelávanie, bezpečnostné služby), viceprezident resp. generálny sekretár v zamestnávateľských organizáciách a bezpečnostný a záchranársky sektor: armáda, železniční hasiči, mestská polícia, súkromná bezpečnosť. Moja práca viackrát súvisela s politikou. Najmä ako zástupca zamestnávateľských organizácií som sa zúčastňoval legislatívneho procesu. Priamo angažovať sa v politickej strane som sa rozhodol v tejto dobe, vzhľadom na stav, do akého sa dostal náš štát a spoločnosť. Myslím si, že strana Doprava svojím programom ako aj osobnosťami v nej, ponúka reálne riešenia.