Denník N

Štiepenie Maroša Šefčoviča a 10 dôvodov pre moju voľbu

Zdá, sa, že ten, ktorý nechce štiepiť spoločnosť, ale spájať, sa každým dňom štiepi čoraz viac. Presnejšie jeho integrita. Je tak trochu komunista, ale aj demokrat. Je tak trochu konzervatívny katolík aj…

Štiepenie Maroša Šefčoviča

Zdá, sa, že ten, ktorý nechce štiepiť spoločnosť, ale spájať, sa každým dňom štiepi čoraz viac. Presnejšie jeho integrita.

Tu je 10 dôvodov prečo Maroša Šefčoviča voliť nebudem:

  1. Z komunistu demokrat. Pre karieru vstúpil do KSČ v snahe vylepšovať socialistický režim: jeho prihláška tu: https://www.scribd.com/document/402979108/Prihlaška-Maroša-Šefčoviča-do-KSČ#from_embedDnes hovorí, že taká bola doba a že on sa vlastne možno ani členom KSČ nestal, lebo mu pre zmenu režimu nestihol prísť preukaz člena KSČ :)
  2. Z komunistu katolík. Vymenujte 10 Božích prikázaní: https://www.youtube.com/watch?v=pco2os0o5Pga konzervatívny kresťan príslušník strany európskych socialistov. PES: https://www.pes.eu/en/manifesto2019/ Maroša si môžete vychutnať aj tu ako konzervatívneho kresťana a zároveň spravodajcu a hlavného koordinátora strany európskych socialistov pri prezentovaní dokumentu schváleného v decembri 2018 obsahujúceho aj práva LGBTI, rodovej rovnosti. Je vidieť, že do svojho prejavu dáva srdce: https://www.youtube.com/watch?v=I3RFwOZm4ds
  3. Bojovník za Slovensko v Európskej Únii. To sotva. Komisári konajú v mene EÚ a hája jej záujmy, nie záujmy jednotlivých členských krajín. Alebo inak. Viete si predstaviť, že by Kofi Anna povedal, že on nezastupuje OSN, ale Ghanu? Alebo J.-C. Juncker, že je síce tak trochu aj predsedom EU Komisie, ale vlastne háji záujmy Luxemburska? Čl. 17 (3) Zmluvy o Európskej Únii: „Členovia Komisie sú vybraní na základe ich celkových schopností a ich európskej angažovanosti spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruky úplnej nezávislosti. Komisia je pri vykonávaní svojich úloh úplne nezávislá.Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 ods. 2, členovia Komisie nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, orgánu alebo úradu alebo agentúry. Musia sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s ich funkciou alebo plnením ich úloh.“ Viac tu : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
  1. Ten, ktorý prispel k tomu, že Slovensko odmietlo kvóty na utečencov. Tu je záznam z rokovania komisie, nikde nie je zmienka o hrdinskom prístupe Maroša Šefčoviča, ale zato v texte hovorí prvý podpredseda EU Komisie Timmermans, že je rád, že všetci eurokomisári majú na kvóty rovnaký názor: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10061/2015/EN/10061-2015-2137-EN-F1-1.PDF?fbclid=IwAR1cJvzDOqFuNGFjs3XWO_FV4qcOWjc65RKx8_hFXS5DIjaRu878saaa8lU
  2. Ten, ktorý nechce, aby voľby rozhodla Bratislava. No pravda je tá, že výsledok prvého kola rozhodlo celé Slovensko a Zuzana Čaputová zvíťazila v 71 zo 79 volebných okresov: https://dennikn.sk/1412759/caputova-dostala-v-bratislave-60-percent-sefcovica-a-harabina-podrzal-vychod-mapa-okresov/Inými slovami Maroš Šefčovič dostal na frak na celom území SR s výnimkou 7 okresov.
  1. Maroš Šefčovič je aj JUDr. Šefčovič par excellence, ten, ktorý odvážne vyhlási, že ak bude zvolený vzdá sa prezidentskej imunity. O chvíľu svoje populistické vyhlásenie už musí korigovať, keďže si neuvedomil, že imunita sa viaže na prezidentský úrad a nie na jeho osobu a on nemôže svojvoľne meniť ústavu.
  2. Ten, ktorý zavádza, nehovorí pravdu, vyhýba sa otázkam. No najhoršie je, že Maroša Šefčoviča vlastne v skutočnosti nepoznáme. Pretože na dôležité veci, ktoré trápia našu spoločnosť sa jeho vlastný názor nedozvieme.
  3. Nezávislý kandidát, ktorý kandiduje, len tak okrajovo vďaka podpisom 15 poslancov strany SMER, ktorého strana SMER na poslednú chvíľu prehovorila, ktorému SMER prispel na kampaň maximálnou možnou čiastkou 100.000 EUR, ktorý do stretávania sa s verejnosťou po celej SR počíta aj stretnutia so straníkmi SMERU v regiónoch, ktorý vystupuje ako hlavný hosť na akciách SMERu MDŽ, ktorého oficiálne nepodporuje žiadna iná politická strana okrem SMERu a ktorý bol nominovaný 3x po sebe vládou na čele s najsilnejšou stranou SMER za eurokomisára. Aké iné podmienky okrem týchto ešte musia byť splnené, aby Maroš Šefčovič pripustil, že je stranícky kandidát?
  4. Ten, ktorý volá po slušnosti a rozdáva podpásové údery, napr. o koncipientúre Zuzany Čaputovej. Advokátsky koncipient môže vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá nie je zákonom zakázaná. Zuzana vykonávala prax od 15. augusta 2005 do 31. augusta 2007, od 1. septembra 2007 do 31. januára 2009 a od 14. marca 2009 do 31. januára 2010. Počas tohto obdobia bol Zákon o advokácii novelizovaný 6x. Ani raz nebolo žiadnym spôsobom obmedzené podnikanie na základe živnosti. Zákon o advokácii § 62 (1) d) účinný od 01.07.2005 hovorí pomerne jasne: „Komora zapíše do zoznamu advokátskych koncipientov na návrh advokáta, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným do 15 dní toho, kto...je v pracovnom pomere s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom nie je súčasne v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, ak svojím rozsahom nemôže ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta.“ Živnosť nie je pracovným pomerom ani iným obdobným pracovnoprávnym vzťahom. Celé znenie tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/586/20190101
  1. Ten, ktorý je profesionál a myslí to so Slovenskom vážne, hoci kandiduje len z pozície náhradníka, potom čo minister Lajčák odmietol a na poslednú chvíľu iba 2 mesiace pred prvým kolom volieb. Želáme si za prezidenta človeka, ktorý pristupuje ku kampani neprofesionálne, bez hlbšieho dôvodu a na poslednú chvíľu?

 

Ale mali by sme vlastne byť za Maroša Šefčoviča asi vďační pretože nám nastavuje zrkadlo. Pretože je tak trochu každým z nás. Otvára nám náruč a chce prijať každého hoci sme tak rôznorodí.

A tak sa Maroš Šefčovič zúfalo snaží prispôsobiť nám.

Je tak trochu komunista, ale aj demokrat. Je tak trochu konzervatívny katolík aj liberálny Európan. Je tak trochu právnik, ale vlastne nie celkom. Dokonca je za celospoločenský zmier, len v predvolebných diskusiách kde má diskutovať iba s jednou protikandidátkou sa mu to akosi nedarí. Je tak trochu eurokomisárom, ale keď treba tak vie buchnúť do stola a zastať sa Slovenska. Dokonca je aj nezávislý kandidát. Ale iba tak trochu…

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie