Denník N

Prostriedky EÚ nemôžu aj naďalej plynúť do podpory fosílnych palív. Ako zajtra zahlasujú europoslanci?

V stredu 27. marca 2019 bude Európsky parlament hlasovať za nové rozdelenie financovania v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja na obdobie 2021 – 2027 . V programovacom období 2014 – 2020 smerovala časť prostriedkov aj do podpory fosílnych palív. Európska komisia navrhla vylúčiť podporu fosílnych palív z prostriedkov kohéznej politiky EÚ. Poslanci európskeho výboru pre regionálny rozvoj však toto postavenie oslabili. Odobrením finančných prostriedkov do roku 2027 na podporu fosílnych palív by sme podkopávali prebiehajúcu transformáciu na nízkouhlíkovú ekonomiku a podporili regióny v závislosti od fosílnych palív. Prostriedky EÚ musia plynúť do podpory obnoviteľných zdrojov energie a do zvyšovania energetickej efektívnosti, nie naopak.

Rozpočet EÚ stále investuje do podpory fosílnych palív miliardami eur z daní európskych občanov, čím prispieva ku klimatickému chaosu a podkopáva prebiehajúcu transformáciu na nízkouhlíkovú ekonomiku. V súčasnosti sa poskytuje (na obdobie rokov 2014 – 2020) 930 miliónov EUR na podporu infraštruktúry zemného plynu. Tieto investície bránia prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku a podporujú regióny v závislosti od fosílnych palív.

Európska komisia v máji minulého roka navrhla vylúčiť podporu fosílnych palív z prostriedkov kohéznej politiky EÚ. Toto rozhodnutie však oslabili poslanci Európskeho výboru pre regionálny rozvoj, ktorí obnovili možnosti financovania fosílnych palív, najmä plynu pre dopravu a vykurovanie a uhlia vo vykurovaní.

Októbrová správa Medzivládneho panelu OSN pre klimatické zmeny (IPCC) varuje, že máme len 12 rokov na to, aby sme zaviedli zásadné zmeny vo všetkých aspektoch fungovania spoločnosti, ktoré by zabezpečili obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 °C. Zabezpečiť investície do fosílnych palív v ďalšom desaťročí je krok smerom späť. Vedúci predstavitelia EÚ musia preto presunúť finančné prostriedky EÚ do budovania udržateľnej a klimaticky priaznivej infraštruktúry a pomôcť menej rozvinutým regiónom EÚ, aby urýchlili prechod na hospodárstva s nulovými emisiami CO2. Viacej verejných financií do projektov energetickej efektívnosti zmobilizuje investície zo súkromného sektora. Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo môže v dlhodobom horizonte podporovať vyšší rast HDP.

44 organizácií, podnikov a lokálnych autorít vyzvalo Europoslancov k tomu, aby zajtra hlasovali za Európu, ktorá nepodporuje fosílne palivá. Dajte vedieť aj vy našim europoslancom, aby hlasovali za budúcnosť pre ďalšie generácie, nie proti nej.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Richard Paksi

Mojím snom je spoločnosť, ktorá premýšľa progresívne pri budovaní svojich miest a obcí. Ktorá vie, že v 21. storočí by malo byť samozrejmosťou navrhovať budovy v ktorých sa dá kvalitne žiť a zároveň sa dokážu správať zodpovedne k našej planéte. Spôsobujú totiž 40 % všetkých dopadov na životné prostredie, ktoré človek vytvorí.