Denník N

Máte zmysel pre fair-play? O dileme futbalového rozhodcu a tak trochu o sudcovských dilemách

Otestujte svoje poňatie férovosti na nasledovnom príklade zo sveta futbalu.

Ako prológ si dovolím zdanlivú odbočku od témy. Dnes je v móde materiálne jadro Ústavy. O materiálnom jadre vychádzajú články, knihami sa plnia police kníhkupectiev, robia sa profesúry, diškuruje sa o ňom na rôznych fórach a znejú pestrofarebné názory krásnych ľudí. A je to tak správne. Otvorená spoločnosť umožňuje, aby na akúkoľvek tému mohol plnohodnotne zaznieť hlas naozaj kohokoľvek.

Žijeme časy, kedy, obrazne povedané, v prípade presolenej polievky z denného menu šéfkuchár alebo majiteľ reštaurácie dumajú, či „dívka, co polévku mi solila“ neporušila materiálne jadro gastronómie a nie sú implicitne oprávnení jej dať v záujem ochrany obedujúcich výpoveď bez ohľadu na výpovedné dôvody predpokladané Zákonníkom práce.

Zostávajúc na pulze doby svojím dielom do „jadrovej“ dišputy prispel aj náš súdny orgán ochrany ústavnosti, ktorý mávajúc princípu legality a napriek ústavným limitom preskúmavať ústavnosť ústavných zákonov nášmu ústavodarcovi vysvetlil, že s implicitným materiálnym jadrom Ústavy sa neradno zahrávať.

Aké všetky ústavné protóny a neutróny dnes tvoria toto jadro a či táto ústavnoprávna agáva zakvitne ešte niekedy v budúcnosti, je dnes sporné viac, než tomu bolo pred nálezom Ústavného súdu. K tejto téme však viacej snáď niekedy nabudúce.

Akýže má opísané súvis s futbalom? Optikou guľatého čuda medzi troma žrďami na prvý pohľad žiaden. A tak ponoriac sa späť do témy predznamenanej titulkom, tu je príklad z futbalového sveta ponúkajúci podnet na zamyslenia sa každého z nás, ako ďaleko až sme za účelom ochrany fair-play ochotní zájsť.

Luiz Adriano a jeho pamätný gól

Dňa 20. novembra 2012 prebiehal druhý polčas zápasu skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov medzi domácim FC Nordsjaelland a FK Šachtarom Doneck. Za stavu 1:0 došlo na polovici domáceho dánskeho mužstva k ošetrovaniu domáceho hráča. V momente prerušenia hry za účelom ošetrenia mali loptu na kopačkách domáci hráči. Po ošetrení tak nasledovala rozhodcovská lopta, ktorá patrila hosťujúcim hráčom z Ukrajiny.

Podľa zvyklostí fair-play (nepísaného pravidla) v takom momente tím, ktorý má po rozhodcovskej lopte túto v držbe, vráti loptu súperovi, ktorí pred prerušením loptu opanovával. Vrátiť loptu súperovi znamená, že hráč, ktorý sa po rozhodcovskej lopte zmocní lopty, jej kopom udelí počiatočnú rýchlosť smerom k súperovi tak, aby bolo zrejmé a reálne možné, aby sa súper (nie spoluhráč) zmocnil lopty.

Hosťujúci hráč Willian tak učinil a loptu ledabolo kopol ponad stredovú čiaru na polovicu domácich smerom k domácemu brankárovi. V tom prichádza na scénu tiež hosťujúci hráč Šachtaru, menovite Luiz Adriano. Ten sa po nákope spoluhráča Williana vybral šprintom za loptou. Tesne pred brankárom bez toho, že by sa ktorýkoľvek z domácich hráčov lopty po Willianovom nákope dotkol, lenivo rotujúcu loptu prebral a skóroval prakticky do odkrytej brány okolo nečinného a nechápajúceho domáceho brankára.

Videozáznam opísaného gólu dostupný napr. na videokanáli FC Nordsjaelland tu: https://www.youtube.com/watch?v=pXGHlIndl-c

Rozhodca Antony Gautier gól uznal za platný. Incident mal dohru po zápase a Kontrolná a disciplinárna komisia UEFA potrestala Luiza Adriana suspendáciou na jeden zápas za nešportové správanie a porušenie čl. 5 ods. 2 Disciplinárnych pravidiel.

Čo na to písané pravidlá?

Ak by sme modelovali obdobnú situáciu v dnešných časoch a debatovali o kompetencii rozhodcu uznať/neuznať takýto gól, museli by sme vychádzať z platných Pravidiel futbalu schválených FIFA.

Podľa pravidla č. 5 bod 1 Pravidiel rozhodnutia rozhodcu budú vykonávané podľa jeho najlepšieho vedomia a schopnosti, v súlade s Pravidlami futbalu, „duchom hry“ a na základe názoru rozhodcu, ktorým zváži prijatie primeranej akcie v zmysle štruktúry, obsahu a koncepcie Pravidiel futbalu.

Podľa pravidla 10 bod 1 Pravidiel gól sa dosiahne, ak lopta úplne prejde za bránkovú čiaru medzi bránkovými žrďami a pod brvnom, a družstvo, ktoré dosiahlo gól, sa v tom čase nedopustilo priestupku.

Z výkladu a pokynov Slovenského futbalového zväzu k pravidlu 10 vyplýva, že rozhodca gól neuzná, ak sa lopta dostane priamo do súperovej bránky z rozhodcovskej lopty. Rovnako rozhodca neuzná gól, ak sa lopta dostane priamo do bránky z vhodenej rozhodcovskej lopty, pričom sa jej predtým nedotkol žiaden hráč (napr. vplyvom vetra po hodení lopty rozhodcom túto vietor zanesie do bránky bez dotyku ktoréhokoľvek hráča; pozn. autora). V takomto prípade sa rozhodcovská lopta opakuje.

Podľa pravidla 12 bod 3 Pravidiel hráč musí byť napomenutý za priestupok „nešportové správanie“, ak sa správa spôsobom, ktorým znevažuje rešpekt voči hre. Rozhodca vylúči hráča, náhradníka alebo vystriedaného hráča, keď sa dopustí priestupku spočívajúceho v hrubom nešportovom správaní.

Hráč sa podľa tohto článku dopúšťa hrubého nešportového správania, ak používa alebo sa pokúša použiť nadmernú silu alebo brutalitu voči súperovi mimo súboja o loptu, bez ohľadu na to, či došlo alebo nedošlo ku kontaktu. Ak hráč mimo súboja o loptu úmyselne udrie súpera do hlavy alebo tváre rukou alebo ramenom, dopúšťa sa hrubého nešportového správania, pokiaľ nie je použitá sila zanedbateľná.

Dilema

Z rozhodcovskej lopty vo vyššie opísanej situácii sa lopta priamo do súperovej brány nedostala, nedošlo k streleniu gólu nákopom Williana. Nešlo ani o naplnenie definície hrubého nešportového správania zo strany Luiz Adriana.

Otázka znie, dopustil sa Luiz Adriano nešportového správania? Ak áno, bolo by možné takéto správanie kvalifikovať ako priestupok v zmysle pravidla 12 bod 3 Pravidiel (znevažovanie rešpektu voči hre)? Ak áno, bol by to priestupok, ktorý by v zmysle čl. 10 bod 1 Pravidiel spôsoboval nemožnosť uznania takéhoto gólu rozhodcom?

Jednoznačnú odpoveď Pravidlá futbalu neposkytujú a takúto situáciu nepredpokladajú. Pri rozhodcovskej lopte ide o nepísané pravidlo následného správania sa hráčov. Čo sa má rozumieť pod pojmom „rešpekt k hre“, Pravidlá futbalu tiež nedefinujú.

Podstatou futbalu je vsietenie väčšieho počtu gólov ako súper v rámci fair-play zápolenia. Je na pleciach rozhodcu, aby rozhodol, či si opísaný počin ala Luiz Adriano trúfne kvalifikovať ako nešportové správanie, ktoré znevažuje rešpekt voči hre, a či zasiahne do jedného atribútu podstaty hry takým spôsobom, že v záujme ochrany druhého atribútu (fair-play) pôjde za hranu textu Pravidiel futbalu, ktoré mu umožňujú neuznať gól len v jasne stanovených situáciách, resp. ktoré neexaktne definujú, čo sa rozumie nešportovým správaním v podobe znevažovania rešpektu k hre.

Byť dnes rozhodcom v obdobnej situácii, uznali by ste opísaný gól?

Nehrozí v prípade neuznania precedens, podľa ktorého by v budúcnosti rozhodcovia za nešportové správanie, ktoré znevažuje rešpekt voči hre, mohli označiť rôzne herné situácie a hráčske prejavy, a neuznať tak následne strelený gól? Nie je práve takáto aktivita rozhodcu v rozpore s podstatou futbalu a „duchom hry“?

Namiesto epilógu mi dovoľte odľahčenú provokáciu mysle. Akciu Luiza Adriana považujte za prijatie ústavného zákona a Pravidlá futbalu si transformujte na Ústavu. Namiesto rozhodcu si predstavte Ústavný súd a namiesto podstaty futbalu nachádzajte materiálne jadro Ústavy.

Vyhlásili by ste ústavný zákon za protiústavný?

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie