Denník N

Sex bez súhlasu je znásilnením

Súčasná právna úprava v Dánsku nedefinuje znásilnenie na základe absencie súhlasu, ale inými faktormi, napríklad či bolo použité fyzické násilie alebo vyhrážanie. V skutočnosti má iba 8 z 31 európskych krajín zákony týkajúce sa znásilnenia založené na súhlase.  

Čo však s prípadmi, pri ktorých nedošlo k fyzickému násiliu? Čo s prípadmi, keď obeť ostala paralyzovaná obrovským strachom alebo bola znásilnená priateľom či partnerom? Vieme, že sa takéto prípady stávajú – a preto by ich zákon mal brať do úvahy.

Dánska univerzita Syddansk Universitet odhaduje, že v roku 2017 bolo v Dánsku znásilnených až 24 000 žien a dievčat. Avšak polícii bolo v tom roku nahlásených len 890 znásilnení. Z tých bolo len 535 postúpených prokuratúre a iba 94 vyústilo v odsúdenie. To je neprijateľné.

Vďaka odhodlaniu ľudí poznačených znásilnením má Dánsko reálnu možnosť zlepšiť prístup k spravodlivosti pre obete znásilnenia. Avšak potrebujú Vašu podporu.

„Možno by sa to nebolo stalo, keby bol zákon iný. Zákon výrazne prispel k tomu, že som si neuvedomila, že ide o znásilnenie. Je to taká zložitá situácia, cítite sa vtedy veľmi zahanbene…“ uviedla 25-ročná Liva, ktorú znásilnil počas hudobného festivalu v roku 2017 muž, ktorého poznala.

Zákony pomáhajú usmerňovať ľudské postoje a správanie, a preto musí Dánsko jasne pomenovať fakt, že sex bez súhlasu je znásilnením. A pri skúmaní súhlasu nejde o to, či dotknutá osoba povedala „nie“, ale o to, či povedala „áno“.

Podpíšte petíciu a odkážte tak dánskemu ministrovi spravodlivosti, aby zmenil právnu definíciu znásilnenia na takú, ktorá bude založená na absencii súhlasu a bude v súlade s medzinárodným právom a ľudskými právami.

Odkážte dánskym úradom, aby zabezpečili školenia pre odborníkov a odborníčky a aby zaviedli sexuálnu výchovu mládeže. Aj vďaka tomu môžeme vytvoriť „kultúru súhlasu“ a odstrániť bariéry, na ktoré narážajú obete znásilnenia pri domáhaní sa spravodlivosti.

#LetsTalkAboutYES

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Amnesty Slovensko

Chceli by ste žiť v krajine, kde sú si všetci ľudia rovní a kde vládne ľudskosť a dôstojnosť? My rozhodne. Preto v Amnesty International bojujeme za ľudské práva pre všetkých. V tomto blogu sa dozviete viac o našich projektoch, ľuďoch, ktorých podporujeme alebo ktorí podporujú nás a mnoho ďalšieho. A ak chcete nášmu zápasu pomôcť, môžete nás podporiť svojím podpisom na www.pripady.amnesty.sk alebo si môžete zaobstarať Pas do Krajiny ľudskosti, aby sa vám ľahšie cestovalo https://darujme.sk/2405/