Denník N

Klaniam sa Ti

a milujem Ťa,
aj tak sa zvykol modliť Akvinas Juraj Gabura (*17.1.1915 † 29.3.2019)

Vo svojej jedinej knihe Zadívaj sa do svojej hĺbky… nájdeš tam nasmerovanie na Nekonečno, ktorú mu vydali k životnému jubileu jeho bratia z Rehole kazateľov, nachádzame medzi modlitbami, listami, básňami, kázňami, článkami, fotografiami a zápiskami zo všedných dní aj článok z prvého ročníka dominikánskeho časopisu Smer z roku 1941. Akvinas sa čudoval nad krásou zosnulého 90ročného starca, ktorého za krásneho označovali tí, ktorí sa s ním prišli naposledy rozlúčiť. Uznal však, že je naozaj krásny, že takú krásnu tvár ešte v živote nevidel…

Milovaný človek málokedy vie, aký je krásny. Dnes ráno som mala v rukách opäť po inej, pokojne očakávanej informácii knihu Ako klaun v Ríme. Pri zamyslení sa nad prvkami v kontemplatívnom živote sa tam píše:

„Je možné, že keď niekto hovorí: „Milujem ťa“ alebo „Veľmi si ma dojala“ alebo: „Som ti vďačný,“ okamžite zaujmete obranný postoj a pýtate sa, čo je na vás také zvláštne. Možno poviete alebo si myslíte: „Nie sú mnohí iní ľudia oveľa láskyhodnejší a inteligentnejší, než ja?“ Ale vtedy ste zabudli na to, že ste človekom, ktorý je pre iných ozvenou niečoho oveľa väčšieho a hlbšieho, ako to dokážete počuť.“

Prekrásny, spôsobný, krehký, hrdý muž – dieťa – otec… Ešte aj vlani v októbri, nielen v spomienkach alebo dávno predtým, ako s ním človek osobne hovoril. Z filozofov mal rád Reginalda Garrigou-Lagrangea a Tomáša Akvinského. Z desiatkov ruženca Ktorý nám Ducha Svätého zoslal a radostné…

Ak budete smädní, skúste si nájsť breviár, je dostupný aj vo verzii online. Vedel sa z neho tak napiť! Aj keď si nejaká mladá karta trúfla ukazovať 103… Vedel tak nádherne napomenúť v slabosti…!!! – Ako to, že sa nepoznáme?

Bude chýbať, ale kríž nám tu ako odkaz zanechal.

Už je mu lepšie.

Vďaka všetkým, ktorí mu boli oporou akokoľvek.

Teraz najčítanejšie

Eva Sládeková

Snažím sa mať rada aj poéziu v próze - ten padací most, ktorý si musí každý strážiť sám. Z menej známych, ale zaujímavých stránok odporúčam www.ostium.sk.