Denník N

Prenájom petržalských pozemkov developerom

Väčšina poslancov v petržalskom klube Team Vallo sú v komunálnej politike nováčikmi, preto nie sme zaťažení hriechmi či vzťahmi z minulosti. No sme nová vlna politikov, ktorá chce začať zmeny a ktorá chce nastaviť novú éru v rámci komunálnej politiky. Novú éru, ktorú na národnej úrovni symbolizuje práve zvolená prezidentka Zuzana Čaputová, či nová Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu (ktorá nás podporuje a za ktoré sme aj do komunálnej politiky kandidovali). Možno aj preto sme poslanci, ktorí chcú veľa vecí robiť inak – lepšie pre Petržalku, lepšie pre všetkých Petržalčanov.

Jeden z príkladov tohto robenia vecí inak je zaujímavý a pre mnohých jednoduchý príklad prenájmu menšieho pozemku v Petržalke pre výstavbu nových parkovacích miest k novostavbe.

Začiatok procesu je v celku jednoduchý, developer oslovil mestskú časť Petržalka so žiadosťou o krátkodobý prenájom pozemku, aby mohol k ním postaveným bytom postaviť aj parkovacie miesta (čo bola podmienka aj z povolenia na výstavbu tohto objektu). Ako všetky takéto materiály bol aj tento predložený miestnou časťou na príslušné komisie, kde sme (popravde aj ja) v celku bez námietok zahlasovali za prenájom (len sme mierne upravili cenu). Takto bol materiál  s cenou okolo 3 635,32 € za rok s prenájmom na 5 rokov predložený aj na miestnu radu a tu nastáva zmena oproti minulosti.

Na januárovej miestnej rade, pri prejednávaní tohto materiálu Drahan Petrovič (Team Vallo) upozornil na dôležitú vec, že vďaka 10 parkovacím miestam na pozemkoch mesta mohol developer (v zmysle parkovacej normy) postaviť 10 menších bytov alebo 5 veľkých a tie s výrazným ziskom predať (už ako bytový priestor). Preto nájom 5,20 €/m2/rok, (mimochodom identický za aký sa prenajíma pozemok pre zmrzlinový stánok) je pre Petržalku NEVÝHODNÝ!

Zdroj: https://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2019/01/16_Prenajom_pozemkov_pre_Vodotika.pdf

Ale ako správne stanoviť cenu? Je pre nás všetkých Petržalčanov výhodnejšie pozemok prenajať či predať?

Už na tejto miestnej rade sme jednoznačne vyjadrili náš postoj, že v takýchto prípadoch musíme postupovať špecificky, odborne a s rozumom – ako keby išlo o náš súkromný majetok. Preto  radní za náš klub požiadali o stiahnutie materiálu a navrhli nasledovné kroky podľa ktorých by mala miestna časť postupovať:

 • zhromaždia sa podrobné informácie o tomto projekte ako:
  • Koľko bytových a nebytových jednotiek je v projekte?
  • Koľko parkovacích miest?
  • Ako veľmi je pre projekt dôležitých tých 10 parkovacích miest na pozemkoch Mestskej časti – Mesta?
  • Zmenilo sa niečo medzi rôznymi fázami projektu? Ak áno, tak prečo?
  • Aké sú priemerné ceny bytov?
 • zhromaždia sa podrobné informácie o ďalších – predchádzajúcich či pripravovaných projektoch realizovaných týmto developerom,
 • zmonitoruje sa rozsah vynútených investícii v rámci Petržalky, ktoré daná spoločnosť v minulosti zrealizovala,
 • zmonitorujú sa iné formy pomoci mestskej časti Petržalka či petržalskej komunite, ktorú uskutočnila daná spoločnosť,
 • zrealizuje sa konzultácia s Mestom Bratislava, keďže pozemky sú v jeho vlastníctve a naša mestská časť ich má len zverené do správy,
 • spracuje sa odhad ceny tohto pozemku na základe odborného posudku, aby sme sa mohli rozhodnúť medzi prenájmom alebo predajom, keďže všetky zvyšné okolité pozemky už má žiadateľ vo vlastníctve
 • ustanovíme vyjednávaciu komisiu s developerom zloženú zo zástupcov poslaneckých klubov a mestskej časti.

Tu sme našli porozumenie aj s vedením mestskej časti a aj takmer všetkými petržalskými poslancami, čoho si veľmi vážime a sme tomu radi. Super! Trochu nás len mrzí, že zabezpečenie podkladov zo strany Mestskej časti nie je promptnejšie (na ich obranu ide zväčša o nové vedenie) a že nevieme dať žiadateľovi odpoveď v skoršom termíne tak, aby sa vzniknutá situácia dotkla budúcich majiteľov bytov čo najmenej.

Na druhej strane, ak ide o vyjednanie viac peňazí pre nás všetkých – pre celú Petržalku a mesto Bratislava, musíme byť dôslednejší a zodpovednejší. Získané peniaze by sme mohli následne využiť na rekonštrukciu či výstavbu škôlky, denného stacionára či vybudovaní nového centra Petržalky – Námestia republiky.

Zatiaľ sme len na začiatku, ale podľa nás sa energia a čas vložený do tohto vyjednávania vráti. A ak sa postup osvedčí, tak by sme chceli takto postupovať aj v budúcnosti. Veď prečo nie, NIE? O výsledku rokovaní budeme samozrejme informovať.

 1. Ako poslanci chceme byť dobrí hospodári zverených veci!!! A preto, ako by sme svoj osobný majetok neprenajali či nepredali nevýhodne, tak to nechceme a nebudeme robiť ani ako petržalskí poslanci za Team Vallo.

               Pavol Škápik

Teraz najčítanejšie

Pavol Škápik

Pavol Škápik - Som generálnym riaditeľom na Ministerstve financií. Pracoval som na Inštitúte sociálnej politiky aj na štatistickom úrade, kde som pracoval na príprave sčítania na základe štátnych registrov. S manželkou máme 6r. syna, pochádzame zo Záhoria, no svoj domov sme našli v Petržalke. Som tiež spoluzakladateľ Inštitútu dátových politík.