Denník N

Správna rada, ktorá nespravuje – Blog #4

Po úvodnej sérii troch blogov prišiel čas na blog o nespravujúcej správnej rade. Ide o druhý najvyšší riadiaci orgán hneď za Konferenciou a v krajine našich snov by ju volejbalový prezident mal aj rešpektovať.

Správna rada Slovenskej volejbalovej federácie sa skladá z ôsmich členov a prezidenta, ktorý ma pri hlasovaniach v prípade párneho počtu prítomných členov 2 hlasy. Členovia sú bývalí hráči, reprezentanti, tréneri, právnici, ekonómovia a podnikatelia, mnohí so skúsenosťami zo zahraničia. Majú svoje vlastné zamestnania a SVF sa venujú z presvedčenia a zadarmo.

Začali sme s veľkým nadšením. Keďže bolo potrebné schváliť množstvo materiálov vyplývajúcich z nového zákona o športe, hľadali sme spôsob, ako sa stretávať v čo najväčšom počte, a teda zladiť tieto stretnutia s pracovnými povinnosťami každého z nás. Začiatok sme si preto stanovili na štvrtú hodinu poobede, i keď sme vedeli, že sa možno natiahnu do noci. Vrcholom nádejnej spolupráce bolo výjazdové rokovanie správnej rady na Snow Volejbalových Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali na Štrbskom Plese vo februári 2018. V priebehu konania si prezident a člen správnej rady spolu aj zahrali a napriek nejasným nákladom na takéto výjazdové rokovanie sa nám to zdalo ako celkom harmonický začiatok spolupráce. Tá sa však postupne začala drobiť.

Hlavné zlomové momenty vo fungovaní správnej rady

 • Výberové konania: Správna rada jednohlasne (vrátane prezidenta) odhlasovala výber záujemcov o všetky nové pracovné pozície v SVF cez výberové konania. Jedine gen. sekretár je povinný byť schválený správnou radou, ale považovali sme za prospešné, aby boli všetky pozície obsadené transparentným spôsobom. Bol som jediný, ktorý absolvoval všetky stretnutia s uchádzačmi o pozície v SVF. Vďaka tomu som si mohol urobiť obraz o predstavách iných ľudí na Federáciu a tiež, ako vidia jej fungovanie v budúcnosti. Kritériá na výber uchádzačov však vypracoval dlhoročný zamestnanec SVF p. Singer. A tu máme hneď prvý zlomový moment. Bonbónikom bolo, keď si napríklad kritériá na pozíciu generálneho sekretára nastavil tak „náhodne“, že ich spĺňal iba bývalý prezident Federácie a sám p. Singer, ktorý aj kandidoval na túto pozíciu.
 • Generálny sekretár: Jedným z hlavných kritických bodov pre správnu radu bolo vymenovanie nového generálneho sekretára. Singer bol doterajším dlhoročným sekretárom (pričom zastával aj mnoho iných funkcií v rámci SVF) a počas mojej predvolebnej kampane a komunikácie s volejbalistami bola jednoznačná požiadavka vymeniť ho. V pôvodnej štruktúre SVF mal byť gen. sekretár najvyššia výkonná moc, keďže prezident ešte vo svojej kampani prezentoval svoju funkciu ako neplatenú reprezentačnú funkciu. Na dvoch za sebou idúcich stretnutiach správnej rady bol návrh na obsadenie pozície gen. sekretára p. Singerom zamietnutý v pomere 6:3. V momente, keď sa prezident Kraščenič pokúsil tretí krát dostať do programu voľbu gen. sekretára Tomáša Singera bolo jasné, že naša harmónia pominie. Hlavne preto, že sa zrazu jeden člen správnej rady vyjadril „za“ napriek predošlým dvom proti a nikto nevedel prečo. Taktiež bolo zvláštne, že si tam prezident neustále presadzoval a presadzuje túto svoju osobu.Veci sa začali meniť. Začiatky dohodnutých stretnutí správnych rád svojvoľne presunuli na rána, kedy bolo pre mnohých z nás nemožné sa zúčastniť.
  Pre samotného prezidenta to problém nebol, keďže sa v SVF samozamestnal (mal teda čas a ešte aj zaplatený). V prípade, že čas nevyhovoval niekomu z „prezidentových ľudí“, termín stretnutia zmenili. Neprítomní a nezastihnuteľní členovia správnej rady sa v zápisniciach objavovali ako ospravedlnení. Ak termín nevyhovoval niekomu inému, bol to jeho problém. Výberovou komisiou odporúčaný, správnou radou schválený kandidát na gen. sekretára nebol prezidentom akceptovaný. Z výberových konaní sa stal riadny paškvil a prezident si aj tak zamestnal toho, kto mu vyhovoval. Až došlo k situácii, keď na pre mládež kľúčovú pozíciu jednej z priorít Federácie, koordinátora mládeže, bola zamestnaná osoba bez výberového konania a čo bolo oveľa horšie, iba na polovičný úväzok. Pre mňa pojem priorita znamená práca naplno, teda na plný úväzok plus nadčasy. Toľko k významnosti slova priorita pre Federáciu.
 • Štruktúra a rozpočet SVF: Za tieto oblasti je zodpovedný gen. sekretár. Vzhľadom na to, že táto funkcia nebola od začiatku nášho pôsobenia obsadená, predkladal návrhy správnou radou iba poverený p. Singer. Ním navrhnutá personálna štruktúra SVF (nie je jasné, s kým ju konzultoval) bola správnou radou zmietnutá zo stola. Niet sa čomu čudovať, keďže navrhoval zvýšenie počtu zamestnancov z 9 na 15,
  čo by spôsobilo obrovské navýšenie rozpočtu na sekretariáte.
  Ja osobne som v jeho návrhu kritizoval hlavne to, že sú nedostatočne vyjadrené kompetencie a zodpovednosti v oblasti vrcholového športu ako napr. pozícia gen. sekretár, športového riaditeľa a pozícia metodika, ktoré sa miešali s kompetenciami reprezentačných trénerov. Pôvodne tam boli navrhnutí aj manažéri reprezentačných družstiev mužov a žien s podobnými kompetenciami. Chaos zaručený.
  My sme si v správnej rade ale upravili, znížili a zefektívnili štruktúru Federácie a následne sme si ju museli aj odsúhlasiť, aby bola funkčná a financovateľná. Podľa predstavy terajšieho štátneho tajomníka pre šport Jozefa Gönciho, ako bolo uvedené v nedávnom vydaní denníka Šport: „…sú jeho prioritou „odborne“ spôsobilí ľudia zo športu. Morálny základ tam musí byť automatický…“.
  Môj post v správnej rade je Zástupca pre vrcholový šport. Preto v prípade, že sa prejednáva problematika vrcholového športu, kolegovia zo správnej rady očakávajú moju analýzu a hlasujú podľa môjho odporúčania. Ale kto si myslí, že do tematiky vrcholového športu patrí aj návrh a výber trénera reprezentácie žien, je podľa všetkého na omyle. Návrhy trénerov som nedával ja, ani iní odborníci,
  ako napríklad Tomáš Kmeť alebo Marek Kardoš, ale opäť Tomáš Singer. Navyše na otázku smerom k prezidentovi, aký športovo-charakterový profil trénera hľadáme, som odpoveď nedostal.
  Analogicky to fungovalo v otázke financií a rozpočtu, kde sa naopak ja spolieham na objektívnu analýzu a odporúčania tých členov správnej rady, ktorí do problematiky vidia. Už schvaľovanie rozpočtu na rok 2018  bolo rozdelené na tri stretnutia a z toho vyplýva, aký je to dôležitý dokument a akú zodpovednosť nesie správna rada voči slovenskému volejbalu. Sedliacky rozum hovorí, že ak predkladateľ rozpočtu (Singer) nevedel vysvetliť navýšenie nákladov sekretariátu z 90 000,- €
  na 190 000,- €, a to pri zvýšení počtu zamestnancov iba o troch zamestnancov, tak niečo nie je v poriadku. Žeby sa snažil niekto zakamuflovať samozamestnanie prezidenta aj s jeho samourčením výšky platu? Potom sa nemusíme čudovať, keď na konci roka 2018 nebolo na výplaty pre trénerov mládeže a mládežnícke centrá, a to pri zvýšených príjmoch od štátu o cca 300 000,- €. A takto si tu bačuje Federácia s terajším rozpočtom približne 2 milióny €.
 • Kšeftovanie s dôverou: Prednedávnom dal prezident hodinovú výpoveď Singerovi, lebo stratil jeho dôveru. O týždeň na to už bola dôvera opäť obnovená. Nedozvedeli sme sa, prečo bola dôvera stratená, ale ani to, akým zázrakom bola obnovená. Vitajte v SVF.
 • Majstrovstvá Európy žien 2019: Pri zverejnení skutočnosti, že budeme organizovať skupinu na ME 2019 žien nás prezident informoval, že ním plánované náklady budu 500-600 tisíc €. Následne sme oficiálne rokovali o rozpočte ME, kde nám bola prezidentom predložená posledná verzia nákladov vo výške 850 tisíc € a stále sú v ňom nášľapné míny, keďže niektoré položky sú očividne poddimenzované. Napríklad prenájom zimného štadióna a tréningovej haly. Bezpečnostné a zdravotnícke zariadenie, ktoré na štadióne nevyhnutne musí byť, v rozpočte vôbec nie je. Vytvorený organizačný výbor zasadal iba jeden raz a máme minimálne informácie o tom, ako sa veci majú a či sa všetko stíha tak, ako má. Nehovoriac o tom, že na poslednej tlačovej konferencii k ME 2019 prezident nepredstavil žiadneho nového sponzora, marketingového partnera. Dúfam, že to nedopadne ako ďalšia Deaflympiáda z roku 2011.
 • Neplatná zmluva s Media Fresh s.r.o. Terajší prezident SVF sľuboval, že s ním príde silný marketingový partner aj s peniazmi. Realita je však taká, že peniaze neprichádzajú tak, ako majú a preto 7 z 8 prítomných členov správnej rady hlasovalo za vypovedanie zmluvy. Jedine prezident ako ôsmy obhajoval túto zmluvu. Z našej strany to bola ochrana pred väčším zadlžovaním SVF, keďže firma si neplnila svoje zmluvne stanovené finančné záväzky voči Federácii. Čo v praxi prebiehalo tak, že SVF platila spoločnosti Media Fresh za služby, ale z opačnej strany tento zmluvný vzťah nefungoval. Zdá sa vám to ako nejaký podfuk? Aj mne, ale nemohli sme predsa od prezidenta, skúseného manažéra očakávať, že takúto schému včas odhalí a začne konať v prospech SVF. Kedže nekonal, spravila to za neho až správna rada. Otázka znie, prečo nekonal?
  Reálne nemôžeme očakávať ani zdravé finančné fungovanie SVF, keďže naši marketingoví mágovia (počnúc bývalým viceprezidentom pre marketing pánom T.S., cez prezidenta, až po Media Fresh, s.r.o.) nedokázali Federáciu za celý čas finančne pozdvihnúť viac, než len pokrývaním dlhov. Napríklad aktuálne, peniaze, ktoré sa podarilo získať v roku 2018 slúžili hlavne na zaplátanie dlhov za rok 2017. Federácia tak zase chvíľu mohla pôsobiť dojmom finančne ako-tak stabilizovanej organizácie. To následne vyvrátili dlhy, ktoré sa ukázali koncom roku 2018. Podobný scenár sa opakuje aj tohto roku.
 • Toky peňazí do Volleymanagement s.r.o.: SVF vlastní dcérsku spoločnosť, do ktorej plynú okrem iného aj peniaze z transferov hráčov (oprava: idú priamo SVF), ktorí boli objavení a vychovaní v Slovenských mládežníckych kluboch a tieto peniaze by mali patriť hlavne im. Určite by bolo pre volejbalovú verejnosť zaujímavé vedieť, či sa tieto financie aj vracajú tam, kam majú. Tejto téme sa budem venovať v budúcnosti.
 • Technický delegáti CEV: Na zápasy Európskych pohárov má SVF možnosť navrhnúť svojich zástupcov. Podľa dostupných informácií majú byť návrhy podané začiatkom apríla. Bude zaujímavé sledovať, kto týchto ľudí navrhne a schváli, keďže ide o lukratívne platený servis pre CEV, ktorý už v minulosti bohate využívali funkcionári Federácie. Toto robili popri práci a bolo by vhodné celý proces stransparentniť a vyberať kvalitatívne a morálne vhodných reprezentantov Slovenského volejbalu.
  Za účelom overenia diania na stretnutiach správnej rady sa po čase začali tieto stretnutia oficiálne nahrávať, keďže zápisnice boli problém. Nahrávky sú k dispozícii. Verte mi, že na stretnutia správnej rady už teraz chodím s očakávaním nových tradičných prekvapení. Medzičasom, odkedy som začal blogovať, správna rada ani nezasadala. Navyše ju, žiaľ, opustil Tomáš Kmeť s vysvetlením, že je znechutený, frustrovaný a považuje svoju činnosť v správnej rade za stratu času. Chcem ale všetky hráčky a hráčov ubezpečiť, že Tomáš Kmeť počas svojho pôsobenia v správnej rade plnohodnotne hájil vaše záujmy a je ho škoda.

Ľudia na nás ukazujú prstom, že správna rada je zodpovedná za situáciu vo Federácii. Pritom je zjavné, že reálne máme minimálny dosah na dianie SVF a prezident si môže robiť, čo chce. Pokiaľ ho niekto „zhora“ nezastaví.

Ďalší blog (utorok o týžden) bude po dlhom čase pozitívny. Predstavím svoju víziu alebo skôr sen o tom, ako by SVF mala fungovať a ako by som to robil ja, keby som mal tú možnosť.

Pribalím k tomu aj moju knihu z roku 2008 v digitálnej forme „Moja Cesta k Víťazstvu“ ako poďakovanie čitateľom, ktorí mi počas mojej blogovej série písali a dávali svoje pripomienky a podnety.

Predošlé blogy zo série nájdete tu:
1. – Prečo je slovenské volejbalové hnutie v depresii
2. – Stav slovenského volejbalu v minulosti a dnes
3. – Voľby prezidenta SVF podľa nových pravidiel zákona o športe

Teraz najčítanejšie

Igor Prieložný

PaedDr. Igor Prieložný (nar. 1957)
manžel, otec troch detí, dvojnásobný olympionik, úspešný účastník majstrovstiev Európy, Sveta a Svetového pohára ako hráč a tréner a majster Európy v plážovom volejbale ako tréner mužského plážového tímu.

Od roku 2017 člen správnej rady Slovenskej Volejbalovej Federácie pre vrcholový šport.

Tento blog spravuje Igor Prieložný.