Denník N

Dôvody na kúpu ready-made spoločnosti s.r.o.

Byť platcom DPH alebo nie? Za výhody platcu DPH považujeme najmä ak investujete, alebo kupujete zásoby.

Byť platcom DPH alebo nie? Za výhody platcu DPH považujeme najmä ak investujete, alebo kupujete zásoby. V tomto prípade je možnosť odpočtu DPH. V zahraničí je možnosť nákupu bez DPH. Na Slovensku je možnosť pri nákupe tovarov alebo služieb odpočítať DPH.

Hlavné dôvody kúpy spoločnosti s.r.o. platcu DPH

 • Možnosť vyhnúť sa hrozbe platenia zábezpeky

Zábezpeka je stanovená až do výšku 50 000 eur a rozhoduje o tom špeciálne zriadenie Finančnej správy. Takáto povinnosť sa vyžaduje od osôb s nedoplatkami, so zaniknutou registráciou na daň, alebo s prepojením na rizikové FO alebo PO. Ak osoba je ohrozená zábezpekou, je povinná ju zložiť do 20 dní od prijatia rozhodnutia od daňového úradu. Ak nárokovateľ nezloží zábezpeku na daň, v tom prípade vstupuje daňový úrad s vymáhaním podľa osobitého predpisu (§ 88 až § 153 zákona č.  563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako daňový nedoplatok.)

 • Možnosť stať sa nositeľom platcu DPH hneď po podpise
 • Ak začínate svoju činnosť, nie je nutné žiadať daňový úrad o udelenie platcu a zároveň dokladať zmluvy, dokumenty, plány, príp. potvrdenia

Od okamihu podpisu prevodových dokumentov na každý obchod, ktorý sa uskutoční sa vzťahuje zákon o DPH.

Ako kúpiť s.r.o. platca dph

Pokiaľ ste schopní zabezpečiť si potrebné dokumenty a materiály k prevodu Vy, stačí ak nás skontaktujete a následne Vám zašleme aktuálny zoznam firiem na predaj, takisto informácie spoločníkov a konateľov. Teda všetko potrebné informácie potrebné na spracovanie prevodných dokumentov. V takomto prípade si prevod zabezpečujete Vy sami.

V opačnom prípade, ak vypracovanie všetkých potrebných dokumentov necháte na nás, zabezpečíme celý proces prevodu, a teda podanie na Obchodný/Živnostenský register. Stačí len vyplniť nami zaslaný formulár s údajmi, ktoré sú potrebné na prevod. Spracovanie náležitej prevodovej dokumentácie je do 48 hodín a Obchodný, príp. Živnostenský register zmeny zaznamená od 2 do 7 dní. Čo sa týka ceny spracovania dokumentácie a prevodu je 200 eur, ktorú neplatíte v prípade ak nám dokumentáciu poskytnete sami.

 Naši spotrebitelia

 1. Právnické kancelárie, poradenské spoločnosti, účtovníci zabezpečujúci platcov DPH pre svojich zákazníkov – podnikateľov
 2. Podnikatelia začínajúci podnikať, prípadne rozširujú svoju oblasť podnikania. Napr. podnikatelia susedných štátov, ktorí sa zamerali na Slovensko.

Nutnosť byť opatrný  pri kúpe platcu DPH

Platca DPH s.r.o. je na predaj už od 2200 €.

Treba si dávať pozor pri kúpe takýchto spoločností, nakoľko priťahujú množstvo podvodníkov a špekulantov, ktorí využívajú neskúsených a nevedomých poctivých podnikateľov. Treba za zamerať na niekoľko hľadísk pri kúpe platcu DPH :

 • Jedine pri novovytvorenej spoločnosti je istota voči záväzkom voči štátu alebo iným činiteľom
 • Pri kúpe spoločnosti, ktorá je platcom DPH s akoukoľvek históriou, odporúčame žiadať potvrdenie o bezdlžnosti od všetkých činiteľov, ako je daňový úrad alebo zdravotné poisťovne.
 • Žiadať o podpis čestného vyhlásenia pôvodného majiteľa ohľadom bezdlžnosti, ktorý v prípade akýchkoľvek problémov umožňuje uplatniť si nárok voči konkrétnemu činiteľovi
 • Kupovaná firma sa musí nachádzať v databáze VIES ( VAT information Exchange System) a takisto v zozname daňových subjektov, ktoré sú registrované pre DPH
 • Zmeny v OR je možné vykonávať len so súhlasom správcu dane, ktorý je udelený držiteľovi spoločnosti ktorá sa predáva, spravidla by mal predávajúci zaslať kópiu tohto súhlasu ešte pred tým ako sa podpíše samotná zmluva o prevode spoločnosti.
 • podľa § 4 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty musí byť platca DPH vždy registrovaný a zároveň tento údaj musí byť zapísaný na vydanom osvedčení o pridaní platcovstva.

Teraz najčítanejšie

Patrik Blazicek

Firemný blog eTuls.sk o založení s.r.o, účtovníctve, ochranných známok, virtuálnych sídiel a o podnikaní.