Denník N

Zvolili sme si budúcnosť…

Tieto voľby prezidenta SR neboli o súboji konzervatívneho a liberálneho, kam sa to niektorí verejní činitelia snažili „smerovať“, pritom bez znalosti obsahu a týchto pojmov, ale strašením.

Nie, bol to zápas budúcnosť vs minulosť, zápas o tom, či chceme slušnosť a spravodlivosť, alebo pokračovanie deformácie právneho systému, ohýbania ústavy a politickú podporu „našich ľudí, ktorí nielenže rozkrádajú verejné zdroje, ale na krytie svojho počínania si sprivatizovali štátne bezpečnostné zložky. Bol to test, či si zaslúžime si žiť v slobodnom a demokratickom štáte a obstáli sme v ňom. Sme v situácii, keď aspoň jeden z najvyšších ústavných činiteľov je garantom rešpektovania ústavnosti a práva! Aj keď zatiaľ nie je „vymaľované“, ukazuje to dobrú cestu.

Áno, máme parlamentnú demokraciu postavenú na princípe deľby moci – zákonodarnej, výkonnej, súdnej a prezident nepredstavuje ani jeden z týchto troch pilierov. Jeho právomoci dané ústavou mu neumožňujú priamo nejakú moc vykonávať. Ale prezident pri správnom využívaní svojich právomocí, spolu s využitím silného mandátu, daného priamou voľbou, môže prvé dva piliere výrazne  ovplyvňovať a tretí aj určitým spôsobom kreovať – vymenúva sudcov, menuje členov ÚS, jeho predsedu a podpredsedu. Okrem toho svojou právnou vyspelosťou, silným charakterom, morálnym profilom môže výrazne zlepšovať politickú kultúru. Bude to od novozvolenej pani prezidentky ešte vyžadovať psychickú silu, fyzickú výdrž ako aj zvládnutie „politických hier“. Všetko nasvedčuje, že ona na to má!

Verme, že zdravý rozum prejavíme aj v dvoch voľbách, ktoré nás v priebehu niekoľkých mesiacov čakajú a zvolíme si budúcnosť!

Mgr. Ludvík Posolda

Teraz najčítanejšie

Ludvík Posolda

Vyrastal som v Prievidzi, kde som absolvoval základnú školu a gymnázium. Asi od 10 rokov som sa venoval zápaseniu - voľný štýl. Počas športovej kariéry som dosiahol mnoho úspechov vrátane republikových majstrovských titulov. Nasmerovalo ma to študovať na FTVŠ UK a spolu s poznatkami z tejto školy určilo životný štýl – byť aktívny fyzicky aj psychicky. Za najdôležitejšie však považujem, že som získal vôľu, húževnatosť, cieľavedomosť, naučil som sa „niečo vydržať“ a „zabrať, keď je to potrebné“. Profesionálnu prax mám rôznorodú z hľadiska obsahu, má však jedného menovateľa – manažment. Až na krátke obdobia keď som v niektorých odvetviach začínal, pôsobil som na riadiacich pozíciách. Zhrnúť by sa to dalo do 2 oblastí, ktoré s niekedy čiastočne prekrývali. Jednak podnikateľský sektor - spolumajiteľ a konateľ v niekoľkých menších firmách (obchod, marketing, vzdelávanie, bezpečnostné služby), viceprezident resp. generálny sekretár v zamestnávateľských organizáciách a bezpečnostný a záchranársky sektor: armáda, železniční hasiči, mestská polícia, súkromná bezpečnosť. Moja práca viackrát súvisela s politikou. Najmä ako zástupca zamestnávateľských organizácií som sa zúčastňoval legislatívneho procesu. Priamo angažovať sa v politickej strane som sa rozhodol v tejto dobe, vzhľadom na stav, do akého sa dostal náš štát a spoločnosť. Myslím si, že strana Doprava svojím programom ako aj osobnosťami v nej, ponúka reálne riešenia.