Denník N

Postup Kant

Subjektívna Maxima je prvá stena objektívneho Imperatívu – pokračovanie predchádzajúceho blogu, ktorého začiatok je v blogu Heuristika.

Mistrík s Čaputovou ukazujú, že Kantovské maximy sa dajú reálne vytvárať ako nedokonalé heuristiky. Na ich každodennú mikrotvorbu používam prenosné rozumovo-senzorické prostredie.. Naplánujem si krátku túru, na ktorú si zoberiem buď sypaný čaj, alebo nízkopraženú kávu, termosku s teplou vodou, aeropress, mikrositko, čajovú konvičku, ručný mlynček na kávu a 2 šálky. Po príchode domov ju zdokumentujem…. Postupne sa začnú zovšeobecňovať do testovateľných modelov napr. NLP v Pythone, hudby v sonic Pi, Musescore, atď.). Vznikajú tak zbierky inšpirácií, aj nePythonských, napr. dejepisných, usr: ‚test‘, pwd:’P0zrite!‘

Zhrnutie: Kantovská mikromaxima nie je nespraviteľný ideál. Je to spraviteľný postup – vyskúšaj ho , alebo sa pozri ešte sem

Príklady:

1) Vyrábam nástroje

2) Hrám sa

3) Exception handlingom prirodzeného jazyka zabezpečujem, aby sa zámerné syntaktické, sémantické  a iné chyby nemohli stať inováciami.

Baví ma to, lebo mi to umožňuje rýchlo rozpoznávať a ukazovať, aká je podlosť škaredá.
____________________________________________________________

Blogujem aj kvôli tomu, že
a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020, ktorý je od októbra 2018 aj stromom blogových liniek
b) nezabúdam na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov.

Riemann’s maxima

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk