Denník N

Postup Kant

Subjektívna Maxima je prvá stena objektívneho Imperatívu – pokračovanie predchádzajúceho blogu, ktorého začiatok je v blogu Heuristika.

Mistrík s Čaputovou ukazujú, že kantovské maximy sa dajú reálne vytvárať. Sú to systémy vzťahov, interakcií (v pdf s.9/13). Pri ich tvorbe (ktorou sa utváram) si pomáham prenosným rozumovo-senzorickým prostredím. Začína fázou experimentovania, na ktoré napr. stačí do vaku uložiť mozog-myslenie, sypaný čaj, nízkopraženú kávu, termosku s teplou vodou, Aeropress, mikrositko, čajovú konvičku, ručný mlynček na kávu a 2 šálky. Nimi si spoločné túry s druhými senzoricky čo najviac vychutnávame. Pokračujú fázou zápisu napr. Pythonom (čohokoľvek v Jupyter Notebook , hudby v sonic Pi, Musescore, atď.). Tým vznikajú zbierky inšpirácií, aj nePythonských, napr. dejepisných, usr: ‚test‘, pwd:’P0zrite!‘.

Zhrnutie: význam nie je nespraviteľný ideál. Je to spraviteľný postup.

Zoznam mojich ďalších spraviteľných postupov (mikromaxím):

070719, 03-040819, 110819, 170819

Príklad:

Exception handlingom prirodzeného jazyka zabezpečiť, aby sa zámerné syntaktické, sémantické  a iné chyby nemohli stať inováciami. Aby sme všetci videli, aká je podlosť v skutočnosti neschopná.

____________________________________________________________
Blogujem aj kvôli tomu, že

 

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk