Denník N

Kotlebovci v predvolebnom spote klamú: Šíria, že Slováci majú odškodňovať černochov za otroctvo

Predvolebný spot kotlebovcov je špeciálnou ukážkou manipulácie – táto neofašistická strana si vyhliadla jeden bežný dokument EP o ľudských právach, povyťahovala z neho niektoré vety, prekrútila ich, pridala rozhorčené emotívne výrazy a vytvorila z neho video, ktorým šíri paniku o tom, ako Slováci prídu o milióny a práva na úkor Afričanov.

Predvolebný reklamný spot je vyskladaný z preslovu troch kandidátov ĽSNS do europarlamentu: Milana Mazureka, Martina Beluského a Milana Uhríka.

Toto klamstvo šíria kotlebovci aj ako sponzorovaný status na Facebooku, má tisícky zdieľaní a pobúrených nenávistných komentárov.

Témou spotu je uznesenie o základných právach ľudí afrického pôvodu v Európe, ktorým EP vyzýva členské štáty, aby odsúdili rasizmus hlavne na ľuďoch pôvodne z Afriky. Kotlebovci však v spote zavádzajú informáciami, ktoré však v dokumente, na ktorý sa odvolávajú, nie sú.

https://www.youtube.com/watch?v=juXQfuyUJCQ&t=67s

Porovnajte, čím straší trojica kotlebovcov v spote, a aká je realita:

Mazurek tvrdí: „V tomto uznesení EÚ a EP konštatujú, že Európania sú rasisti, že diskriminujú ľudí čiernej pleti.“

  • REALITA: Uznesenie nehovorí, že Európania sú rasisti, ale žiada členské štáty a inštitúcie EÚ, aby uznali, že ľudia afrického pôvodu sú predovšetkým terčom rasizmu, diskriminácie a xenofóbie.

Mazurek tvrdí: „V tomto uznesení dokonca EÚ tvrdí, že Európania majú voči černochom rasistické tradície, to znamená, že si Európania maľujú tváre na čierno. Čo v podstate znamená, že aj naša tradícia sv. Mikuláša, ktorý chodí s čertami, ktorí majú čierne tváre, je podľa EÚ a poslancov EP, ktorí za toto hlasovali, rasistická.“

  • REALITA: V uznesení sa o zobrazovaní čertov nič nehovorí. Píše sa však o zobrazovaní ľudí tmavej pleti: „pretrvávanie diskriminujúcich stereotypov v niektorých tradíciách v celej Európe vrátane využívania tzv. blackfacing (stvárňovanie osôb čiernej pleti belochmi vrátane líčenia) potvrdzuje hlboko zakorenené stereotypy o ľuďoch afrického pôvodu, ktoré môžu vyostriť diskrimináciu.“

Beluský tvrdí: „EÚ, plná protieurópskych zradcov, navrhuje, aby členské štáty prijali konkrétne opatrenia na uplatňovanie nadpráv Afričanov v členských štátoch EU.“

Odporúčame aj: Kotleba zneužil chlapca na vozíčku na propagovanie neonacistického symbolu

  • REALITA: Nie je to pravda, o žiadnych nadprávach sa v uznesení nehovorí. EP žiada členské štáty a inštitúcie EÚ, aby uznali, že ľudia afrického pôvodu sú predovšetkým terčom rasizmu, diskriminácie a xenofóbie a vo všeobecnosti rozdielneho uplatňovania ľudských a základných práv, čo sa rovná štrukturálnemu rasizmu, a že ako jednotlivci aj ako skupina majú nárok na ochranu pred týmito nerovnosťami okrem iného aj prostredníctvom pozitívnych opatrení na podporu a plné a rovnocenné uplatňovanie ich práv.

Beluský: „EÚ žiada členské štáty, aby prijali opatrenia na uplatňovanie odškodného za páchanie neprávosti páchaných na osobách afrického pôvodu. To znamená, že občania SR budú musieť platiť za otroctvo spred 500 rokov, za ktoré občania SR nemôžu.“

  • REALITA: Nie je to pravda, slovenskí občania nemusia nikomu nič platiť za otroctvo.Uznesenie pripomína, že niektoré členské štáty podnikli kroky na zmysluplné a účinné odškodnenie osôb afrického pôvodu za neprávosti minulosti a zločiny proti ľudskosti s ohľadom na ich trvalý vplyv v súčasnosti.

Beluský: „EÚ žiada členské štáty, aby zvýšili podiel Afričanov v televíznych programoch a ďalších médiách, pretože podľa EÚ slovenské deti majú málo černošských vzorov.“

  • REALITA: Nikto nežiada zvýšenie podielu a nikde sa nepíše, že slovenské deti majú málo černošských vzorov. Uznesenie, ktoré platí všeobecne pre krajiny EU, teda aj pre krajiny, kde je černošského obyvateľstva viac a tie vzory tam nie sú. Uznesenie vyzýva členské štáty… , aby podporili účasť ľudí afrického pôvodu v televíznych programoch a ďalších médiách s cieľom primerane riešiť nedostatočné zastúpenie ľudí afrického pôvodu, ako aj nedostatok vzorov pre deti afrického pôvodu.

Beluský: „EÚ žiada, aby sme zvýšili podiel černochov v našej politike.“

  • REALITA: Nie je to pravda, EU nežiada zvýšiť počet černochov v slovenskej politike, ale konštatuje, že ľudia afrického pôvodu sú výrazne nedostatočne zastúpení v politických a zákonodarných inštitúciách na európskej, národnej aj miestnej úrovni v Európskej únii.

Beluský: „EÚ žiada, aby sme zaviedli Mesiac černošskej histórie, aby sa naše deti namiesto slovenskej histórie, učili o histórii Afričanov.“

  • REALITA: Nie je to pravda, nikto sa nechystá nahradiť slovenskú históriu v školách africkou. Uznesenie vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby oficiálne uznali a pripomenuli si históriu ľudí afrického pôvodu v Európe – vrátane minulého i súčasného bezprávia a zločinov proti ľudskosti, ako je otroctvo a transatlantický obchod s otrokmi.. a to prostredníctvom oficiálneho uznania Medzinárodného dňa spomienky na obete otroctva a transatlantický obchod s otrokmi na európskej a vnútroštátnej úrovni, ako aj zavedením Mesiaca černošskej histórie;

Beluský: „EÚ žiada vytvoriť eurofondy v hodnote niekoľkých miliard eur pre Afričanov v Európe, zatiaľ čo pre pôvodných obyvateľov nechce dač ani jeden cent. To znamená, že občania SR sa budú musieť zbierať svojimi daňami pre bývanie Černochov v Európe aj na Slovensku.“

  • REALITA: Je to klamstvo, eurofondy tečú do krajín EÚ stále, vrátane Slovenska.  Uznesenie nepredpokladá nejaké špecifické kroky, ani žiadne finančné prostriedky, len vyzýva Európsku komisiu, aby preskúmala možnosť zohľadniť takéto obavy/problémy v budúcich projektoch.

Beluský: „Čo je najdôležitejšie a najnebezpečnejšie, EU žiada členské štáty, aby vytvorili bezpečné a legálne cesty pre migrantov a utečencov z Afriky do EÚ.“

  • REALITA: Ďalšie klamstvo, v uznesení sa nepíše o vytvorení ciest ale o zaistení – vyzýva Komisiu a členské štáty, aby so zreteľom na existujúce právne predpisy a postupy zaistili bezpečné a legálne cesty pre migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl na vstup do EÚ;

Na stránke ale aj na facebooku kotlebovci ďalej klamú, že europarlament „schválil vytvorenie nových miliardových eurofondov na výstavbu domov pre černochov v Európe a na vytvorenie legálnych ciest pre ďalších imigrantov z Afriky. Obyvatelia Európy (čiže aj vy) majú dokonca černochov v EÚ odškodňovať za otroctvo v minulosti!“ Čo tiež nie je pravda.

 

O čom je vlastne uznesenie EP, ktorým strašia kotlebovci?

Prijaté uznesenie nie je žiadnym zákonným nariadením ale postojom EP, ktoré je prioritne proti rasizmu a obraňuje základné ľudské práva pre všetkých Európanov, bez ohľadu na ich pôvod.

„EP nijakým spôsobom nevyzýva na prijatie nových pravidiel alebo zákonov o migrácii a toto uznesenie sa nijako netýka akejkoľvek pomoci Afrike, žiada len členské štáty, aby migrantov nenechali napospas a pripustili, aby sa mohli dostať do Európy živí – to je niečo, proti čomu žiaden slušný človek nemôže nič namietať,“ upozorňuje Soňa Mellak z Kancelárie EP na Slovensku.

„Uznesenie spomína známe prípady rasizmu a zlého zaobchádzania, diskrimináciu v prístupe k otázkam bývania a prístupu na pracovný trh a k vzdelávaniu a ďalšie problémy, ktoré sú dôležité pre každého Európana bez ohľadu na jeho rasu alebo pôvod. Obrana rovnosti, ľudských práv a ľudskej dôstojnosti a je základným prvkom Európskej únie, ku ktorému sa prihlásili všetky členské štáty,“ dodáva Mellak.

Miroslava Kernová, Omediach.com

Informácie zo zákulisia médií sledujte aj na facebooku omediach.com

 

Teraz najčítanejšie

Omediach.com

Tento mediawatch blog je o etike v žurnalistike, prešľapoch novinárov, zásahoch do ich práce.  Autorkou je šéfredaktorka webu OMEDIACH.com Miroslava Kernová. V minulosti pracovala pre SME a Trend.