Denník N

Odpoveď predsedovi ZMOSu

Michal Sýkora sa obrátil na poslancov Národnej rady s tým, aby prehodnotili hlasovanie o Zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. O tom, ako to dopadlo, sa dozviete ďalej.

Vážený pán predseda ZMOSu, Michal Sýkora.

Verejne reagujem na Váš list, ktorý ste mi zaslali do Národnej rady. Predpokladám, že týmto listom ste sa zrejme snažil osloviť všetkých poslancov NRSR, aby neprijali návrh Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Ako uvádzate vo Vašom liste, zákon mal taký veľký počet pripomienok, že sa mal vrátiť na medzirezortné pripomienkové konanie tak, ako to ukladajú legislatívne pravidlá.

Napriek tomu poslanci strany SMER-SD, SNS, MOST-HID a niektorí nezaradení poslanci, ktorí podporujú vládnu koalíciu zákon schválili. Schválili aj 69 (slovom šesťdesiatdeväť) pozmeňujúcich návrhov k tejto predkladanej novele. Nepočúvali argumenty a odborné pripomienky poslancov opozície a tak zákon je prijatý. Kto hlasoval za návrh zákona a ako, nájdete na tomto odkaze.

My, čo sme hlasovali PROTI, sme chceli vyslyšať aj Vaše volanie, aby bola prijatá vyvážená právna norma pre pedagogických a odborných zamestnancov, ale aj pre mestá, obce a VÚC, ktoré sú najväčšími zriaďovateľmi v regionálnom školstve. Ako bývalý starosta si viem živo predstaviť, čo takýto nekvalitný zákon bude pre obce znamenať.

Vládny valec však nedbal ani na naše argumenty a ani na volanie a záujem ZMOSu.

Milan Laurenčík

 

Teraz najčítanejšie

Milan Laurenčík

Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Člen Zahraničného výboru NR SR a Osobitného kontrolného výboru NR SR pre kontrolu NBÚ. Podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, poslanec a predseda Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva ŽSK. Od 2014 do 2016 starosta obce Terchová. ... zasadzujem sa o rozvoj regiónov, v ktorých bude radosť žiť....