Denník N

Som Hrom či Róm? Som človek. Na tom záleží.

Chudoba je farboslepá, dotýka sa všetkých rás. Chudoba je bezhraničná, zasahuje všetky kontinenty. Chudoba nepozná vierovyznanie, týka sa kresťanov, moslimov či ateistov. Chudoba je všadeprítomná.

„Vo svojom úsudku robíte jednu zásadnú chybu, zamieňate si kultúru Rómov s kultúrou chudoby“, zdôraznil uznávaný lingvista Ian Hancock z texaskej univerzity v Austine pri svojej návšteve Slovenska v roku 2009. Chlapci pochádzajúci z jarovnickej kolónie, vyrastajúci od útleho detstva u adoptívnych rodičov v severskej krajine sú Švédi z osady. Ak by sme dieťa nacistov vychovávali vo francúzskej roľníckej rodine, pravdepodobne z neho nebude fašista.

V praxi sme sa stretli s malým chlapcom, ktorého rodičia si ho spoločne so sestrou osvojili. Išlo o slovenský pár, ktorý deťom nehovoril o ich rómskom pôvode. Predškolák sa v dennom tábore stretol s krásnym blonďavým dievčatkom, ktoré počas vypĺňania listov v rámci metódy Feuersteinovho inštrumentálneho obohacovania povedalo: „Ja pri Cigáňovi sedieť nebudem.“ Malý usmiaty predškolák sa začal zmäteno obzerať a nahlas sa spýtal „Čo? Cigáň? Kde je Cigáň?“ Adoptívni rodičia nevedeli ako reagovať na vysvetlenie pôvodu svojho syna. Poprosili nás o pomoc. Projektívnymi technikami sme spoločne s chlapčekom otvorili príbeh, v ktorom sa objavila aj teta s bruškom. V ňom bol pred šiestimi rokmi náš kamarát predškolák. Keď sa z tetinho bruška narodil, prišla si po neho do nemocnice jeho mamina a tatino. Tá teta bola Rómka. „Vieš kto je to Róm?“, opýtali sme sa chlapca. Ten vyhrnul rukáv na svojom tričku, pozrel na svoju hnedú pokožku a reagoval protiotázkou: „Takže ja nie som opálený? Ja som H-Rom?“ (V tejto fáze chlapec prechádzal logopedickým vedením a rotacizmus sa prejavoval extrahovaním hlásky „r“ ako „hr“.) Nasledovala ešte niekoľkominútová diskusia o jeho pôvode. Po príchode rodičov do čakárne sa za nimi rozutekal a z celého hrdla šťastlivo prehlásil: „Mami, tati ja som Hróm!“ Je dôležité poznať svoj pôvod a byť naň hrdý.

8. apríla si pripomíname Medzinárodný deň Rómov. Žiadna kultúra nie je horšia, ani lepšia. Ak vnímam inakosť optikou svojej vlastnej kultúry a hodnotím ju ako horšiu – ide o skreslený, etnocentrický pohľad. Kultúrny relativizmus v sebe nesie rešpekt voči inakosti kultúr. Nehodnotí, nehaní – snaží sa porozumieť. Rozdiely nás spájajú.

Prestaňme hovoriť o stratégiách, dekádach, programoch, projektoch pre Rómov. Nepodporujme etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými. Nedávajme ryby zadarmo, naučme ich chytať ich. Úspešnosť krajiny sa meria tým, ako sa vie postarať o tých najbiednejších. Je hanbou, že milióny finančných prostriedkov zaplatených európskymi daňovými poplatníkmi vychádzajú aj navnivoč.

Volám sa Michal Kozubík a v blížiacich sa eurovoľbách sa uchádzam o Vašu podporu. Ako europoslanec by som podporil programy boja proti chudobe na inom ako etnickom princípe. Zdravý rozum je najlepší recept. Jednou z funkcií Európskeho parlamentu je i kontrolná právomoc. Dozrel by som na účelnosť využívania financií a evalvoval projekty určené na boj proti chudobe.

Teraz najčítanejšie

Michal Kozubík

Mám to šťastie, že moja práca je zároveň moje hobby. Takmer dvadsať rokov sa venujem pomoci núdznym a pohybujem sa na poli sociálnej práce. Táto profesia v sebe spája staroslivosť o ľudí na križovatkách života a vedecký život. Je skvelé vidieť ako sa vaše výskumné zistenia môžu pretaviť do praxe a byť na osoh iným. Počas štúdií v Nemecku a Holandsku som sa u študentiek, študentov pomáhajúcich profesií stretol so silným politickým aktivizmom. Veď kto lepšie pozná problémy chudobných ľudí žijúcich na perifériách či dennodenné ťažkosti, ktorým čelia ľudia s postihnutím alebo deti bez rodičov? Svojim malým dielom sa snažím byť politicky aktívny a prispieť tak k sociálnej zmene. Som členom politickej strany Sloboda a Solidarita (SaS).