Denník N

Obrana EÚ

V stredu 3.4.2019 sa uskutočnilo rokovanie prezidenta USA D. Trumpa a generálneho tajomníka NATO J. Stoltenberga. Okrem iného došlo na opätovné výzvy pre členské štáty NATO v Európe vynakladať 2% HDP na obranu a takisto, že by Európa vo vlastnej ochrane mala byť viac samostatná.

Druhá myšlienka je plne akceptovateľná a mimoriadne naliehavá. Čo sa týka výšky vynakladaných finančných prostriedkov na obranu, treba to považovať až za krok C. Krokom A je vypracovanie a schválenie obrannej stratégie.  Krokom B koncepcia spoločných ozbrojených síl.

Nemôže to predsa fungovať ako u nás, keď ideme vyhodiť vyše 2 miliardy EUR na stíhačky a obrnené transportéry a nevieme načo a ako ich budeme používať (chýbajúca obranná stratégia) . Rečičky o ochrane zvrchovanosti sú len dymová clona na obhajobu míňania peňazí daňových poplatníkov. Len pre ilustráciu – parametre nakupovaných lietadiel sú také ako keby som si na poľovačku na kačice zobral ťažký guľomet.

Vráťme sa ale k EÚ. Aj na tejto úrovni si musíme si zadefinovať spoločnú zahraničnú politiku a spoločnú obrannú politiku. Čo zvládneme v rámci Európy sami a na čo by sme potrebovali celé NATO, teda vlastne armádu USA. Špeciálne sa treba zamerať na Schengenskú hranicu. Pri súčasnom ponímaní a realizácii jej ochrany to je ako použiť detský púder na otvorenú zlomeninu stehennej kosti. Po schválení spomínaných politík musí nasledovať koncepcia:

  • Vytvorenia spoločnej armády a zloženia jej vojenských jednotiek
  • Zjednocovania zbrojných systémov
  • Zjednocovania výcviku
  • Zjednotenia stratégií a operačného plánovania
  • Zjednotenia velenia na spoločné operácie
  • Zjednotenia komunikačných systémov
  • Zjednotenia logistických systémov
  • Zefektívnenia financovania zbrojenia a prevádzky armád

Potom môžeme rozprávať, či to budú 2 percentá alebo iné číslo. A aj keď to v konečnom dôsledku nemusí byť menej peňazí, určite to bude znamenať viac bezpečnosti.

 

Mgr. Ludvík Posolda

Teraz najčítanejšie

Ludvík Posolda

Vyrastal som v Prievidzi, kde som absolvoval základnú školu a gymnázium. Asi od 10 rokov som sa venoval zápaseniu - voľný štýl. Počas športovej kariéry som dosiahol mnoho úspechov vrátane republikových majstrovských titulov. Nasmerovalo ma to študovať na FTVŠ UK a spolu s poznatkami z tejto školy určilo životný štýl – byť aktívny fyzicky aj psychicky. Za najdôležitejšie však považujem, že som získal vôľu, húževnatosť, cieľavedomosť, naučil som sa „niečo vydržať“ a „zabrať, keď je to potrebné“. Profesionálnu prax mám rôznorodú z hľadiska obsahu, má však jedného menovateľa – manažment. Až na krátke obdobia keď som v niektorých odvetviach začínal, pôsobil som na riadiacich pozíciách. Zhrnúť by sa to dalo do 2 oblastí, ktoré s niekedy čiastočne prekrývali. Jednak podnikateľský sektor - spolumajiteľ a konateľ v niekoľkých menších firmách (obchod, marketing, vzdelávanie, bezpečnostné služby), viceprezident resp. generálny sekretár v zamestnávateľských organizáciách a bezpečnostný a záchranársky sektor: armáda, železniční hasiči, mestská polícia, súkromná bezpečnosť. Moja práca viackrát súvisela s politikou. Najmä ako zástupca zamestnávateľských organizácií som sa zúčastňoval legislatívneho procesu. Priamo angažovať sa v politickej strane som sa rozhodol v tejto dobe, vzhľadom na stav, do akého sa dostal náš štát a spoločnosť. Myslím si, že strana Doprava svojím programom ako aj osobnosťami v nej, ponúka reálne riešenia.