Denník N

Dôchodkový systém v Austrálii

Austrálsky dôchodkový systém je podľa Allianz Pension Sustainability Index 2014 najudržateľnejší na svete. Podľa hodnotenia spoločnosti Mercer patrí Austrálii druhá až tretia priečka v rebríčku najlepších dôchodkových systémov na svete. O striebro sa Austrália delí s Holandskom.

Austrálsky dôchodkový systém je taktiež 3-pilierový. Prvý pilier, štátny, vypláca dôchodok na základe testovania majetku budúceho dôchodcu. Iba 59 % dôchodcov poberá dôchodok z I. piliera v plnej výške, t.j. nekrátený. Ako som už spomínal v časti o typoch „pay as you go“ systémov, s testovaním majetku má Austrália bohaté viac ako 100 ročné skúsenosti.

Druhý pilier vo forme takzvaných „superannuation funds“ je kapitalizačný a je tvorený príspevkami zamestnancov vo výške 9 % mzdy. Od roku 2014 je príspevok 9,5 % a do roku 2022 vzrastie na 12 %[1]. V roku 2008 boli dôchodkové fondy tvrdo zasiahnuté prepadom akciového trhu, kedy utrpeli stratu až 26,7 %, čo bol po Írsku druhý najhorší výsledok[2]. Zmiešané fondy utrpeli priemernú stratu 13,3 %.[3] V roku 2011 boli niektoré fondy od svojej najvyššej úrovne v strate ešte približne 10 %. Koncom roka 2012 sa dostali fondy na svoje nové maximá.

Tretí pilier tvoria súkromné sporiace schémy. Sú daňovo zvýhodnené a ich náklady sú regulované.

Základný dôchodok od štátu tvorí u priemerne zarábajúcich iba 26 % z ich celkového dôchodku. Zvyšok tvorí dôchodok z druhého piliera. U dôchodcu, ktorý zarábal iba polovicu priemernej mzdy, tvorí základný dôchodok 57 % jeho dôchodku. Miera náhrady príjmu z prvých dvoch pilierov je na úrovni 52,3 %, čo nepatrí práve k najvyšším číslam. Pre porovnanie, rovnaká štatistika uvádza pre Slovensko náhradu príjmu na úrovni 65,9 %[4]. Austrálski občania sú aj týmto spôsobom vedení k osobnej zodpovednosti a tvorbe aktív počas svojho aktívneho života.

Na druhej strane, Austrália míňa na dôchodky iba 3,5 % HDP, čo je jedno z najnižších čísel na svete. Pre úplnosť je potrebné dodať, že Austrália má druhý najvyšší podiel dôchodcov žijúcich v chudobe v rámci všetkých štátov OECD. Skoro každý tretí dôchodca žije pod hranicou relatívnej chudoby. Štatistika však nezahŕňa systém príspevkov na zdravotnú starostlivosť a krytie životných nákladov, ktorými austrálska vláda podporuje sociálne slabších dôchodcov. Rovnako štatistiku skresľuje fakt, že mnohí austrálski dôchodcovia si volia výber jednorazovej sumy z druhého piliera. Tento výber sa následne v štatistikách chudoby nezohľadňuje a preto sú takíto  dôchodcovia v štatistike podľa ročného príjmu vykazovaní ako chudobní, pričom to v skutočnosti nemusí byť pravda[5].

Výdavky na dôchodky tvoria síce iba 3,5 % HDP, napriek tomu v Austrálii vážne pristupujú k nepriaznivým demografickým zmenám. Aby sa nároky na štátny rozpočet významne nezvyšovali a zároveň aby boli kryté dôchodkové záväzky vo verejnom sektore, v roku 2006 založila vláda takzvaný „Future fund“. Do fondu sú umiestňované rozpočtové prebytky a taktiež výnosy z privatizácie. Zákon určuje požadovanú výšku prostriedkov, ktorú má fond dosiahnuť a taktiež neumožňuje, aby boli z fondu vyberané prostriedky skôr ako v roku 2020[6].

Vďaka takémuto nastaveniu je predpoklad nárastu výdavkov na dôchodkový systém zo súčasných 3,5 % HDP do roku 2050 iba na 3,9 % HDP[7]. Pre porovnanie, na Slovensku sú výdavky na dôchodkový systém 7 % HDP, s výhľadom na zvýšenie k 10,7 % HDP v roku 2060.

Zaujímavým prvkom austrálskeho druhého piliera je možnosť prispievať si na dôchodok vyššie percento mzdy ako je predpísaných 9 % alebo možnosť vkladať na svoj dôchodkový účet mimoriadne vklady. Druhý pilier je dobrovoľný pre najnižšie príjmové skupiny s príjmom pod 450 dolárov (približne 7 % zamestnancov). Dôvodom sú administratívne náklady na osobných účtoch, ktoré by pri nízkych príspevkoch tvorili relatívne vysoké percento z príspevkov. Administratívne náklady sú inak v závislosti od typu fondu 1-2 % ročne. Vláda s cieľom znížiť časom náklady pod 1 % založila pre výber príspevkov do II. piliera „spoločné inkasné miesto“ (superannuation clearinghouse)[8].

Axiómy, fakty a tézy

  • Individuálne zabezpečenia sa na dôchodok je dôležité pre každého Austrálčana. Inak bude na dôchodku žiť v relatívnej chudobe.

Tento blog je súčasťou série o druhom pilieri, ktorej zámer a obsah nájdete v tomto blogu.

 

[1] OECD (2013): „Pensions at a Glance 2013: Country profiles – Australia“. OECD Publishing, ISSN 1999-1363, dostupné: http://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2013-profile-Australia.pdf, dňa 26.5.2015

[2] OECD (2009): „Pensions at a Glance 2009: Highlights for Australia“. OECD Publishing, ISBN 9789264060715, dostupné: http://www.oecd.org/dataoecd/8/61/43071222.pdf, dňa 1.8.2011

[3] http://www.australiansuper.com/investments-and-performance/superannuation-performance/investmentsperformanceannual.aspx, dňa 26.5.2015

[4] OECD (2013) „Gross pension replacement rates: public and private schemes“, dostupné: http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/pensions-at-a-glance-2013/gross-pension-replacement-rates-public-and-private-schemes_pension_glance-2013-13-en, dňa 5.5.2015

[5] OECD (2013): „Pensions at a Glance 2013: Australia“. OECD Publishing, ISBN 978-92-64-20392-1, dostupné: http://www.oecd.org/els/public-pensions/Australia_eng_final.pdf, dňa 26.5.2015

[6] http://www.pensionfundsonline.co.uk/content/country-profiles/australia/80, dňa 26.5.2015

[7] http://www.sbs.com.au/news/article/2014/06/13/interactive-how-australias-pension-system-works, dňa 26.5.2015

[8] spracované podľa: JOHN, D.C.; LEVINE, R. (2009): „National Retirement Savings Systems in Australia, Chile, New Zealand and the United Kingdom: Lessons for the United States“. The Retirement Security Project, No. 2009-1, Washington, str. 9-14, dostupné: http://www.brookings.edu/papers/2009/07_retirement_savings_ john.aspx, dňa 1.8.2011

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Vo voľbách 2020 kandidujem za stranu Sloboda a Solidarita z miesta č.6 ako expert na Odvodový bonus a dôchodkový systém. Celý život sa profesionálne venujem financiám a investovaniu. Okrem toho zastupujem spotrebiteľov voči finančným inštitúciám na súdoch a ako bratislavský a petržalský poslanec sa venujem komunálnej politike. Vyštudoval som ekonómiu a právo. Všetky moje články aj z iných blogov nájdete na mojej osobnej stránke www.petercmorej.sk