Denník N

Ako by mal prezident fungovať – Blog #5

V 5. diele série blogov v skratke podávam moju predstavu o tom, ako by sa mal správať, konať a fungovať najvyšší volený volejbalový funkcionár na Slovensku.

Tímový šport
Volejbal je tímový šport. A nemyslím tým len šiestich hráčov v základe a libero s náhradníkmi na lavičke. Tímu takticky radí hlavný tréner so svojím asistentom. Na tribúne sedí štatistik, ktorý okrem natáčania zápasu robí detailnú analýzu každému hráčovi. Po zápasoch a tréningoch nastupujú maséri a fyzioterapeuti, aby si hráči čo najrýchlejšie oddýchli a mohli hrať bez problémov a zranení. Minimálne toľko ľudí  je potrebných na úspešné fungovanie jedného tímu. Ak si niekto v rámci takéhoto kolektívu povie, že on bude všetko robiť podľa seba, tak je šanca na úspech pochopiteľne menšia.

Tím SVF
V Slovenskej Volejbalovej Federácii to nie je inak. Tím s názvom SVF má 8 členov, jedného prezidenta a viacero zamestnancov. Členovia s prezidentom sú volení a sú volení spoločne, aby riadili slovenský volejbal správnym smerom. Čo ale v prípade, ak prezident koná a rozhoduje bez ohľadu na tím a správnu radu. Je to v poriadku? Podľa mňa nie. Treba si uvedomiť, že členov si zvolili tí istí delegáti, ktorí si zvolili prezidenta. Navyše, členovia správnej rady sú odborníci vo svojich fachoch, tak prečo by ich mal prezident ignorovať. Je prezident vševed, ktorý bol medzinárodne úspešným hráčom, trénerom, rozhodcom, tímovým manažérom, podnikateľom, právnikom, pedagógom a funkcionárom, všetko v jednom? Lebo ak áno, tak gratulujem. To by teoreticky vedel pokryť všetky odborné oblasti volejbalu. Lenže ani ja ani terajší prezident vymenované kritériá nespĺňame. Práve preto majú takéto inštitúcie fungovať prostredníctvom správnej rady.

Komunálna politika vs. riadenie SVF
Ktorákoľvek obec na Slovensku funguje podobným spôsobom. Máte starostov a poslancov. Ak chcú niečo veľké dosiahnuť, musia ťahať za spoločný povraz. Poslanci majú výsostné právo schvaľovať rozpočet. Taktiež si poslanci schvaľujú dni a časy zasadnutí a program. Aj v komunále máju starostovia možnosť ignorovať svojich poslancov, ale konať v rozpore so schváleným rozpočtom už je vážny problém. Taktiež predaje a prenájmy sú bez súhlasu poslancov neplatné. Pointa je jednoduchá. Buď budem spolupracovať a dosiahnem maximálny možný výsledok alebo to budem sabotovať a kšeftovať sám za seba a bude z toho len škoda a hanba.

Aká je moja predstava?
Štandardný spôsob spravovania akejkoľvek športovej federácie je pritom veľmi jednoduchý. Jeden môj kolega zo správnej rady mi prispel peknou myšlienkou. Správna rada by mala pracovať systematicky a principiálne v takom zmysle, že keď sa niečo dohodne, tak sa to má aj plniť. A samozrejme správať sa podľa nastavených pravidiel, riadiť sa stanovami a zákonom o športe, narábať s rozpočtom, akoby to boli moje peniaze, nie štátne. Presne! Nech sa transparentne hlasuje a keď sa niečo odhlasuje, tak nech sa to aj vykoná. To úplne stačí. Znie to príliš jednoducho? Možno, ale niekedy je zdravý sedliacky rozum práve to, čo pomôže najviac. Nevyhnutnou podmienkou však je, aby na čele stál niekto, kto nie je skorumpovaný alebo inak morálne nakazený. Ideálne človek, ktorý nevisí niekomu na špagáte a nedá sa len tak ovládať.

Prečo by som mal ja alebo ktorýkoľvek iný prezident športovej federácie ignorovať svoju vlastnú správnu radu. Celý môj volebný program bol nielen prostriedok na úspešnosť vo voľbách, ale hlavne informácia pre celé hnutie o tom, čo chcem dosiahnuť. Toho by som sa držal a ak by som sa odkláňal iným smerom, prípadne ak by nenastala zhoda so správnou radou, snažil by som sa členov presvedčiť o potrebe a správnosti zmeny a nájsť kompromis. Nekonal by som svojvoľne vo veciach, ktoré sú výsostne na rozhodnutí správnej rady, kde má predsa aj prezident svoj hlas.
V odborných otázkach by som na rozdiel od terajšej garnitúry začal využívať domáci potenciál. Napríklad Česi organizujú veľké odborné semináre. Kedysi som na nich prednášal aj ja. My zorganizujeme seminár o plážovom volejbale a jeden z najlepších trénerov na svete, Slovák (Martin Olejňák), sedí medzi poslucháčmi. Na moju otázku, či ho niekedy oslovila SVF, sa len pousmial. Ja by som našich trénerov systematicky vysielal na stáže do zahraničia, a to s plnou finančnou podporou SVF, lebo aj to je úlohou Federácie, rozvíjať a zlepšovať. Nech tréner reprezentačného družstva urobí ukážkový tréning s mládežou v Poltári, v Púchove atď. Napríklad, volejbaloví pamätníci si spomenú na školenie trénerov počas juniorských ME v Púchove (pred cca 30 rokmi), kde pán Singer (áno, už pred tridsiatimi rokmi fungoval v SVF) v spolupráci so mnou priviedol nemeckého lektora. To bola dobrá spolupráca. Naši síce vtedy skončili druhí od konca, ale porovnajme si, kam to za tých tridsať rokov dotiahol ich tréner, vyššie spomínaný Martin Olejňák. Medzi iným spomeniem, že je štvornásobným účastníkom Olympijských hier s dvoma krajinami. A kam to dotiahla SVF?

Možno ste si všimli, ako sa v niektorých  samosprávnych krajoch zmenili podmienky po minulých voľbách. Už sa nevedú zákopové vojny, ale spoločne sa veci posúvajú vpred. Toto isté čaká aj SVF a iné športové federácie. Otázne je, či budeme čakať, že sa niečo zmení samé od seba alebo či si tú zmenu zabezpečíme my sami.

Záver
Cieľom týchto blogov je dať impulz volejbalovému hnutiu (nie len SVF ale aj volejbalistom, funkcionárom…) k tomu, aby prispeli k zlepšeniu aj svojou vlastnou aktivitou.

V ďalšom blogu mi nezostáva nič iné, ako osloviť delegátov SVF prostredníctvom otvoreného listu. Rád by som sa ich opýtal, či vidia zmenu, ktorá im bola sľúbená, či sú s aktuálnym stavom spokojní a či vidia nejaké riešenie problémov, ktoré som opisoval v predošlých blogoch. Naďalej platí, že od zverejnenia prvého blogu nebola zvolaná správna rada. Dobrá správa je, že podľa stanov musí byť zvolaná raz za 3 mesiace, takže snáď už čoskoro. Ale to sú „iba“ stanovy a tie sa zvykli porušovať už v minulosti.

A teraz k sľúbenej knižke z roku 2008. Je v pdf formáte, zadarmo na stiahnutie.

>> Knižka na stiahnutie tu (33 MB) <<

Ak máte záujem o tlačenú verziu, zostalo mi ešte zopár výtlačkov v Slovenčine a v Poľštine. Stačí, keď mi napíšete na igor.prieloznysenior@gmail.com

Predošlé blogy zo série nájdete tu:
1. – Prečo je slovenské volejbalové hnutie v depresii
2. – Stav slovenského volejbalu v minulosti a dnes
3. – Voľby prezidenta SVF podľa nových pravidiel zákona o športe
4. – Správna rada, ktorá nespravuje

Teraz najčítanejšie

Igor Prieložný

PaedDr. Igor Prieložný (nar. 1957)
manžel, otec troch detí, dvojnásobný olympionik, úspešný účastník majstrovstiev Európy, Sveta a Svetového pohára ako hráč a tréner a majster Európy v plážovom volejbale ako tréner mužského plážového tímu.

Od roku 2017 člen správnej rady Slovenskej Volejbalovej Federácie pre vrcholový šport.

Tento blog spravuje Igor Prieložný.