Denník N

Keď svetu panujú súmračnici

Najprísnejší chcú byť často tí najmenej schopní a užitoční, prichádzajú s kritikou nezodpovednosti a naivity v dobrých úmysloch, keď so sebou prinášajú ešte väčšiu nezodpovednosť a naivitu zlých úmyslov. Svet nikdy nebol dokonalý a to je to na čom súmračnici stavajú. Svet ale poznal horšie a lepšie časy, súmračnici sa nás snažia presvedčiť, že horšie časy sú alebo hrozia ak nebude po ich.

Súmračnici si myslia, že sú konzervatívni, ale nie sú, sú puritáni a spiatočníci, im nejde o hodnoty, ale o to aby nikto nebežal rýchlejšie ako dokážu oni sami. Celý svet ich predbieha a to ich niekde vo vnútri núti spomalovať ostatný svet, ak sa už oni za celý ten čas nenaučili behať rýchlejšie. Venujú čas, energiu a kritiku dôvodu, ktorý môže za to, že nebehali a nebežia tak rýchlo ako by si predstavovali. Vinu hľadajú v svete rýchlych, kritizujú to, že rýchli na nich neberú ohľady. Ale keby sme si to naozaj spočítali, tak rýchli, ktorých kritizujú berú viac ohľady a sú viac empatickí k ostatným ako oni súmračnici, ktorí sú už tak zakomplexovaní, že často rastú iba s tým, keď niekto iný klesá.

Niektorí súmračnici sú napríklad proti burke, ale nie kvôli tomu aby liberalizovali práva ženy, ale aby zamedzili vmesovaniu sa inej kultúry. Práve iní súmračnici burku totiž aj vymysleli, vymysleli dôvod pre pohoršovanie, vymysleli pravidlá nad vecami, ktoré nikdy nikomu nijak neubližovali či neškodili, aby tak mali aj oni moc nad morálkou, mimo konflikt naozajstného dobra a zla. Preto aj vedia viac bazírovať na dodržiavaní zvyku či tradície ako by priznali, že dôležitejšia je láska či nenávisť, tolerancia, či nenásilnosť.

Bojovať za práva, za slobodu, sa dá iba pre všetkých. Súmračnici bojujú iba za svoju vlastnú, za právo byť slobodne nenávistny, netolerantný alebo obhajovať nepravdu, právo slobodne šíriť klamstvo či obhajovať násilie. Sú rebelmi v tomto nedokonalom svete a či už sú lepšie alebo horšie časy, súmračnici z logiky veci svet nemajú šancu svet reálne zlepšiť, iba zhoršiť. Zlepšiť môžu iba svoje sebavedomie, pocit vlastnej užitočnosti, pocit, že vedia bežať rýchlejšie, i keď majú nahodenú spiatočku. Ak uspejú, tak vždy iba preto, že vedia dať päsťou silne po stole.

Každá spoločnosť vždy platí daň za časy, kedy sa súmračnikom podarí prevziať moc. Nechcem ich kategorizovať politicky ani skrz vieru, oni sú určení svojim psychologickým profilom, potrebami, ktoré sa snažia dosť divným spôsobom bojovať o lepší svet, ale v skutočnosti ho iba zhoršia. Keby rástli z konštruktívnej kritiky, lenže rastú zo zbytočného konfliktu.

Tak silno chcú veriť v svoju spravodlivosť a spravodlivosť svojich názorov, že tomu niektorí nakoniec naozaj veria. Fanatická deštruktivita. Nakoniec dajú moc skutočným psychopatom v politike, lebo im uveria, že náš nedokonalý svet zachránia.

Súmračník sa však vedome nesnaží o zlo, iba si v toku života poskladal tak prístup k životu, že je tým čím je. Súmračník niekde na niečom zlyhal a aby sa s tým vyrovnal, aj svoj prístup k svetu si postaví takýmto divným spôsobom. Kritizuje celý vesmír, len nie seba. Je mu bližší Barabáš ako slniečkársky Ježiš, lebo Barabáš mu pripomína viac realitu a skutočnosť, jeho vlastného zlymania, akéhosi pravidla, že mýliť sa je ľudské, kým navonok omylnosť čohokoľvek iného s čím sa nevie stotožniť, netoleruje.

Súmračník je v istej miere v každom z nás a niekedy bohužiaľ vyhrá a niekedy si v nás bohužiaľ roky aj desaťročia požije. Je to naše horšie a menej schopné ja, ktoré namiesto zmeny seba a vecí na ktoré máme priamy a silný dosah chce obviniť okolie, svet, niekoho iného. Aby si dokázal, že má pravdu, že sa nemusí zmeniť, aby nemusel hľadať pravdu a aby sa o to zmenu nemusel snažiť, lebo áno, býva to náročné.

Konštruktívni kritici sú dôležití a ešte dôležitejší ľudia, ktorí zmeny k lepšiemu naozaj vedia uskutočňovať, sú to obvykle ľudia, ktorí toto dokážu vo vlastných životoch, byť sebakritickí a mať schopnosť vlastný život zmeniť k lepšiemu bez pofidérnych skratiek. Súmračnik je iba herec, ktorí hlavne sám pre seba hrá to, že dokáže byť konštruktívnym kritikom, aj keď nedokáže, aj keď o tom často nesvedčí jeho vlastný život, pritom svojimi názormi postihuje spoločnosť a celý svet.

 

Teraz najčítanejšie