Denník N

Otrasný kyselinový útok sa týka nás všetkých. Debata o ženskej rovnosti stiera rozdiely medzi osobným a politickým.

Foto: Facebook Polícia Slovenskej Republiky
Foto: Facebook Polícia Slovenskej Republiky

Mladá žena zomrela na následky zranení po kyselinovom útoku. Neznámy páchateľ ženu z Nových Zámkov polial do tváre žieravinou. Žena si v bolestiach sama privolala záchranku. V nemocnici zomrela .

Nové Zámky, 12.4.2019.

Nie toto nie je správa zo žiadnej arabskej krajiny, ani džihádistickej republiky. Toto je Slovensko 2019. V prvej chvíli vami prejde zdesenie nad krutou odpornosťou tohto činu. Čo je však ďalšou reakciou? Lajk na Facebooku? Neohrabaný komentár? Mlčanie.

 

Je niečo vyše dvoch týždňov potom, čo polanci a poslankyne NR SR zahlasovali proti ratifikácii Istanbulského Dohovoru, dokumentu o prevencii násilia proti ženám a deťom. S výhradami ho odsúhlasilo aj katolícke Poľsko. V skupine štátov, ktoré ho odmietli, sa ocitáme spolu s Ruskom a Azerbajdžanom. Zoznam mien poslancov parlamentu, ktorí návrh odmietli, je nepríjemne dlhý a z pre mňa nepochopiteľných príčin sú v ňom aj ženy.

Na kyselinový útok som zaznamenala len niekoľko politických reakcií, ktoré deklarovali šok a výzvu na maximálne úsilie pri vyšetrovaní. Inak táto otrasná udalosť zapadla kamsi do stratena médií a bulváru. Polícia predsa vyšetruje trestný čin, to by malo stačiť. Na sociálnych sieťach sa objavili aj názory, že ratifikácia Dohovoru by tejto žene nepomohla. Mám však opačný názor.

 

Keď sa osobné stáva politickým

 

Na Slovnsku si veľmi málo uvedomujeme, že naše osobné životy sú formované spoločenskou debatou a politikou. Sú momenty v živote, kedy potrebujete pomoc, a vtedy vás systém dokáže podržať alebo nie. Ak nie, obrátite sa na svojich známych, siahnete po neformálnych väzbách, aby ste situáciu vyriešili. Alebo problém premlčíte, v horšom prípade internalizujete ako svoje zlyhanie.

Nepočujeme prvý krát, že (domáce) násilie je najväčším zlom pre slovenské ženy. Ak budeme presnejší, až na výnimky sú to slovenskí muži (manželia, partneri, rodinní známi), ktorí domácim násilím najviac škodia slovenským ženám. Keď sa toto násilie udeje, žena sa môže obrátiť na systém pomoci, zdravotné a sociálne služby, podporu v linkách dôvery, môže upovedomiť úrady, políciu, sociálnu službu atď. Hľadá oporu v štáte. Ak je jej žiadosť trivializovaná, ak pomoc nedostáva, obracia sa na blízkych alebo jednoducho o pomoc z hanby nežiada. Väčšinou nežiada.

Úroveň debaty a povedomia o násilí na ženách je vecou spoločenskou, a teda politickou. Ak väčšina parlamentu dáva jasný signál, že bezpečnosť žien nielenže nie je pre nich témou, ale robia dokonca vedomé kroky k tomu, aby problematiku zľahčili a zhoršili, potom sa situácie s násilím na ženách stávajú stigmou a problémom jednotlivých žien. Pretože štát vedome odvracia tvár od vyše polovice svojej populácie (!). Odmietnutím podpory prevencie násilia na ženách sú títo poslanci a poslankyne osobne zodpovední za slabší systém prevencie a ich právnu ochranu. Dokonca s výdatnou podporou Konferencie biskupov Slovenska.

Tu sa váš osobný život stáva politickým.

 

Prevencia násilia a spoločenská debata

 

Hoci by ženu poliatu kyselinou nezachránil Dohovor, neznamená to, že jeho úloha je v reálnom živote bezvýznamná. Naopak. Pomohol by spoločnosti lepšie adresovať násilie, prispel by k väčšiemu povedomiu v spoločnosti o tom, že brutálne činy nemožno prejsť mlčaním, naopak ich treba dôrazne odmietnuť a tlačiť na zodpovedné orgány, aby patrične konali.

Nemyslíte si, že ak by sme na Slovensku mali média a kampane, školy, sexuálnu výchovu a etickú výchovu, ktorá by sa zamerala na prevenciu násilia, rešpektovanie rovnoprávneho vzťahu muža a ženy, tento ohavný skutok a množstvo iných, ktoré sa dejú v tichosti našich domácností, by sa možno nestal? Nemyslíte si, že by došlo k zmene, ak by sme našich mužov vychovávali k citlivosti a rešpektu voči ženám?

Ak sa naši synovia, bratia, manželia, partneri a otcovia pozrú na náš parlament, aký vzor správania, mužskosti a ženskosti asi vidia? Aké hodnoty títo ľudia vysielajú do spoločnosti?

Je prácou poslancov a poslankýň vytvárať demokratickú a tolerantnú spoločnosť i formovaním debaty, schvaľovaním zákonov a opatrení pre posilnenie toto podporného systému. Lenže oni to neurobili. Nechali seba aj spoločnosť zviesť na frázach a predsudkoch, ktoré ani sami racionálne nevedeli vysvetliť. Sklamali nás. Obrátili sa chrbtom voči všetkým ženám v tejto krajine. Adrianina vražda nie je individuálny prípad.

 

Je to vecou nás všetkých

 

Ak by si každá žena či muž namiesto Adriany predstavli seba či svoju dcéru, sestru, matku či kamarátku, možno by sa viac začali vyjadrovať k téme násilia na ženách a vnímali by ho ako systémový problém, ktorý potrebuje systémové opatrenia. Vedenie, ktoré deklaruje hodnoty. Tie sú pre mňa citlivosť, ľudskosť a profesionalita.

minulom blogu som písala o tom, že reálnou baštou voči extrémizmu a populizmu sú mestá. Samosprávy majú prekvapivo veľké slovo aj v iných systémových problémoch, akým je napríklad násilie na ženách. Primátorka Mexico City – Claudie Sheinbaum Pardo , primátorka Barcelony Ady Colau a primátorka Montréalu Valerié Plente podpísali deklaráciu o právach žien na mesto, v ktorej sa zaväzujú bojovať rodovou nerovnosťou, jedným z najvážnejších spoločenských problémov. Tento sa prejavuje v mestách – v oblasti chudoby, deľby práce, ale I domácom násilí a bezpečnosti.

Originál v angličtine nájdete tu.

 

Právo žien na mesto: Spoločné vyhlásenie primátoriek mesta Mexico City, Montreálu a Barcelony ku Dňu žien.

 

„Ochrana práv žien zostáva hlavnou otázkou našej spoločnosti. V posledných rokoch sa diskusia o práve na rovnosť zviditeľnila i vo verejnej diskusii a uznalo sa aj miesto žien v našich spoločnostiach.

Rodové nerovnosti však naďalej výrazne ovplyvňujú naše mestá v oblastiach akými sú chudoba, deľba práce, domáce násilie, zraniteľnosť vo verejnej sfére alebo v obmedzeniach na participácii v demokracii.

Ako zvolené ženy v čele veľkých miest sme hrdé na to, že budeme pokračovať v boji za uznávanie práv žien, ktoré začali predchádzajúce generácie. Sme inšpirované skúsenosťami žien ako aj našim osobným presvedčením, preto máme v úmysle pomôcť vybudovať transformačnú víziu našich miest. Chceme, aby naše mestá pokročili tak, aby sa stali spravodlivejšími, inkluzívnejšími, demokratickejšími a priaznivejšími pre všetkých našich obyvateľov.

Pri rozhodovaní, ktoré riadi naše verejné politiky, máme každodenný vplyv na práva žien na našom území. Nerovnosť medzi mužmi a ženami sa skutočne odráža v ich prístupe k tovarom a službám, vrátane verejných služieb. Je našou zodpovednosťou konať spoločne s cieľom dosiahnuť zásadnú rovnosť a podporiť aktívnu účasť žien na miestnom spoločenskom, hospodárskom, politickom a kultúrnom živote.

Sme znepokojené miestom žien v oblasti profesionálneho a hospodárskeho rozvoja, ako aj v súvislosti s ich prístupom k základným službám a bývaniu, čo je témou v mestskom plánovaní alebo bezpečnosti v mestskej doprave.

Pokrok v posledných rokoch sme dosiahli vďaka solidarite mnohých primátorov a primátoriek na celom svete, ako aj prostredníctvom dialógu a spojenectva medzi miestnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou.

Spojené mestá a vlády (UCLG) a jeho Výbor pre sociálne začlenenie, participatívnu demokraciu a ľudské práva čoskoro spustia kampaň na podporu práva žien na mesto. Pozývame všetkých vás, aby ste sa pripojili k výzve na posilnenie práv žien v mestách.

 

Claudia Sheinbaum (Vedúca vlády Mexico City), Valérie Plante (Primátorka Montréalu) a Ada Colau(Primátorka Barcelony) 

 

Ja by som rada žila v krajine a v meste, ktoré by malo takéto vedenie.

 

—–

Editácia: Lívia Gažová

Ďalšie zdroje:

 

  1. Istanbulský dohovor, Council of Europe, https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
  2. Istanbulský dohovor – fakty a mýty, https://dennikn.sk/blog/956850/istanbulsky-dohovor-myty-a-fakty-reakcia-na-kampan-zastavme-zlo-z-istanbulu-ktorej-organizatori-siria-nespravne-skreslene-a-zavadzajuce-informacii-o-istanbulskom-dohovore/
  3. Národná rada Slovenskej republiky – hlasovanie poslancov na pozastavenie ratifikácie Istanbulského dohovoru, 29.3.2019

[Z] Za hlasovalo – 101

[P] Proti hlasovalo – 28

[?] Zdržalo sa hlasovania – 3

[N] Nehlasovalo – 1

[0] Neprítomní – 17

 

[Z] Andreánsky, Ladislav [Z] Baláž, Vladimír [Z] Baška, Jaroslav [Z] Blaha, Ľuboš
[Z] Blanár, Juraj [Z] Bublavý, Dušan [Z] Buček, Jozef [Z] Burian, Jozef
[Z] Čaplovič, Dušan [Z] Číž, Miroslav [0] Ďurovčík, Emil [0] Faič, Vladimír
[Z] Federič, Igor [Z] Fico, Robert [Z] Galis, Dušan [Z] Glenda, Tibor
[Z] Glváč, Martin [Z] Goga, Pavol [Z] Hambálek, Augustín [Z] Choma, Igor
[Z] Chudík, Peter [Z] Janíková, Mária [Z] Jarjabek, Dušan [Z] Ježík, Jozef
[Z] Kamenický, Ladislav [Z] Kéry, Marián [Z] Kondrót, Maroš [Z] Krajkovič, Mikuláš
[Z] Kubánek, Stanislav [Z] Kvorka, Ján [Z] Madej, Róbert [Z] Martinák, Ľuboš
[Z] Matejička, Vladimír [Z] Mojš, Milan [Z] Muňko, Dušan [Z] Náhlik, Peter
[Z] Nemky, Martin [Z] Panáček, Milan [Z] Petrák, Ľubomír [0] Podmanický, Ján
[Z] Puci, Róbert [Z] Senko, Ján [Z] Šuca, Peter [Z] Tomáš, Erik
[Z] Valocký, Jozef [Z] Vaľová, Jana [Z] Vážny, Ľubomír [Z] Želiezka, Ľubomír
Klub SaS
[P] Baránik, Alojz [P] Blahová, Natália [P] Cigániková, Jana [P] Dostál, Ondrej
[P] Ďuriš Nicholsonová, Lucia [0] Galek, Karol [P] Galko, Ľubomír [P] Gröhling, Branislav
[P] Ivan, Miroslav [P] Jurzyca, Eugen [P] Kaščáková, Renáta [P] Kiššová, Jana
[0] Klus, Martin [P] Laurenčík, Milan [0] Osuský, Peter [P] Pavelka, Radoslav
[P] Rajtár, Jozef [P] Sloboda, Vladimír [P] Zemanová, Anna [P] Zimenová, Zuzana
Klub OĽANO
[P] Budaj, Ján [0] Červeňáková, Elena [0] Fecko, Martin [Z] Gaborčáková, Soňa
[N] Grendel, Gábor [Z] Heger, Eduard [Z] Krajčí, Marek [Z] Lukáč, Jozef
[0] Marosz, Ján [Z] Matovič, Igor [P] Milanová, Natália [0] Remišová, Veronika
[P] Shahzad, Silvia [0] Sopko, Miroslav [0] Suchánek, Alan [Z] Verešová, Anna
Klub SNS
[Z] Antošová, Eva [Z] Baláž, Radovan [Z] Bernaťák, Tibor [Z] Danko, Andrej
[Z] Farkašovský, Karol [Z] Hrnko, Anton [Z] Jančula, Tibor [Z] Kmec, Stanislav
[Z] Kuciaňová, Magdaléna [Z] Pamula, Peter [Z] Paška, Jaroslav [Z] Smolíková, Eva
[Z] Soboňa, Juraj [Z] Tittel, Dušan [Z] Zelník, Štefan
Klub ĽS Naše Slovensko
[Z] Beluský, Martin [Z] Drobný, Stanislav [Z] Grausová, Natália [Z] Kecskés, Ján
[Z] Kotleba, Marian [Z] Kotleba, Martin [Z] Krupa, Peter [Z] Mazurek, Milan
[Z] Mizík, Stanislav [Z] Mora, Ján [Z] Nehézová, Jana [Z] Schlosár, Rastislav
[Z] Uhrík, Milan
Klub MOST – HÍD
[Z] Adamčík, Eduard [0] Antal, Peter [Z] Balódi, Ladislav [Z] Bastrnák, Tibor
[0] Bugár, Béla [P] Cséfalvayová, Katarína [?] Fedor, Martin [Z] Hrnčiar, Andrej
[Z] Jakab, Elemér [P] Kresák, Peter [?] Sárközy, Irén [Z] Vavrek, Štefan
[Z] Vörös, Péter
Klub SME RODINA
[Z] Goga, Ľudovít [Z] Kollár, Boris [Z] Krajniak, Milan [Z] Krištúfková, Petra
[Z] Pčolinská, Adriana [Z] Pčolinský, Peter [Z] Šebová, Zuzana [Z] Štarchoň, Peter
Poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov
[Z] Bašistová, Alena [P] Beblavý, Miroslav [P] Dubačová, Viera [Z] Holúbek, Rastislav
[Z] Janckulík, Igor [Z] Kolesár, Juraj [?] Maďarič, Marek [0] Macháčková, Katarína
[Z] Marček, Peter [0] Mihál, Jozef [P] Petrík, Simona [P] Poliačik, Martin
[0] Simon, Zsolt [Z] Šimkovičová, Martina [Z] Vašečka, Richard [P] Žarnay, Oto
[P] Žitňanská, Lucia

Teraz najčítanejšie

Milota Sidorova

Facilitátorka, plánovačka, moderátorka, analytička, networkerka a feministka v službách spravodlivejšieho mestského plánovania