Denník N

Ľuboš Blaha je spoluautorom knihy vydanej vo vydavateľstve s grantom od Sorosovej OSF

Ľuboš Blaha sa často vymedzuje voči Georgeovi Sorosovi a obviňuje ostatných, že sú na jeho výplatnej listine.

František Novosád je autorom alebo editorom viacerých odborných publikácií predovšetkým z oblasti filozofie, sociológie a politológie. Novosád býva označovaný za „sociálneho filozofa“, podobne ako napríklad Ľuboš Blaha či Ladislav Hohoš, všetko známe postavy takzvanej alternatívnej scény.

Keď v roku 2009 Ľuboš Blaha, v tom čase ešte ako poradca Pavla Pašku, vydal svoju knihu Späť k Marxovi, bol to práve Novosád, ktorý jeho knihu odvážne označil za „najobsiahlejší slovenský príspevok k teórií spravodlivosti, ktoré boli formulované v anglosaskom jazykovom prostredí.“

Blahu s Novosádom nespája len ideová orientácia, ale aj pracové zaradenie, nakoľko obaja boli, či respektíve stále sú súčasťou Slovenskej akadémie vied. Obaja z pozície sociálnych filozofov v roku 2012 rečnili na konferencií pod názvom Sociálne zmeny a premeny civilizácie, ktorá sa uskutočnila v Prahe i v Bratislave.

Konferencia sa vtedy konala pod záštitou Pavla Pašku a uskutočnila sa aj v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV. Práve VEDA v nasledujúcich rokoch vydala Ľubošovi Blahovi viaceré publikácie, vrátane minuloročného Antiglobalistu. Blaha však toho napísal oveľa viac.

Z pohľadu dnešnej témy je zaujímavejšia iná kniha než Antiglobalista. Volá sa Dejiny sociálneho a politického myslenia (2013). Má úctyhodných skoro 800 strán a sú pod ňou podpísaní už spomínaný František Novosád a Dagmar Smreková, podobne ako Blaha a Novosád SAV-kárka.

To, čo zistíte napríklad zo stránky SAV je to, že svojou drobnou (zrejme honorovanou) časťou prispel do publikácie aj Ľuboš Blaha. Napísal sem 25-stranový príspevok o „návrate zmluvných teórií,“ odvolávajúc alebo reagujúc na teórie politológov Johna Rawlsa a Roberta Nozicka, ku ktorým sa vyjadruje často.

Čo je však zaujímavé, tak kniha nevyšla vo vydavateľstve VEDA, „dvornom“ vydavateľstve SAV-károv, ale vo vydavateľstve Kalligram, ktoré v tom čase ako riaditeľ viedol Laszlo Szigeti. Teda ten istý Laszlo Szigeti, bývalý minister školstva, ktorý dnes sedí v Rade starších Nadácie pre otvorenú spoločnosť (OSF) Georga Sorosa.

Slovníkom „Blahovcov“, to, že si marxisti vydajú knihu o sociálnej filozofií u Sorosovca, je prekvapujúce. Hlavne, ak prezradíme, že to bol práve Kalligram, kto predtým vydal sedem prekladov originálnych Sorosových kníh ako O globalizácií (2002) či Vek omylnosti: Dôsledky vojny proti teroru (2007).

Pýtate sa prečo kniha profesora Novosáda vyšla práve v Kalligrame? Jednou z odpovedí môže byť dotácia. Ministerstvo kultúry vedené v tom čase pravicovým SAS-károm Danielom Krajcerom poskytlo Kalligramu dotáciu €4.500 na realizáciu projektu tejto knižnej publikácie. Nie je pri tom tajomstvom, že Ľuboš Blaha je na slová ako grant či dotácia alergický.

V roku 2018 napísal v prípade Ivety Radičovej toto: „Nie je nič ľahšie, ako využívať americké peniaze a granty pravicových vlád na svoje pseudointelektuálne výplody a potom sa pýšiť titulom profesor.“

Kalligram nielenže viedol Laszlo Szigeti, dnes člen Rady starších OSF, ale vydavateľstvo aj dokonca získalo peniaze priamo z Nadácie pre otvorenú spoločnosť. Stalo sa tak v roku 2009, kedy získalo grant v celkovej výške 450.000 slovenských korún, cca €15.000. I preto sa Szigetiho meno objavilo na „Zozname agentov, užitočných idiotov a trollov Západu“.

Tento zoznam vydaný istým Slavomírom Raráškom spropagovali viaceré alternatívne médiá vrátane Hlavných správ, ktoré majú ku ľavičiarom typu Ľuboša Blahu veľmi blízko. Laszlo Szigeti sa na zoznam dostal za to, že citujeme „založil s podporou Georgea Sorosa Kalligram“.

Takže si to zhrňme. Ľavičiari (marxisti) si s peniazmi Ministerstva kultúry vydali v „sorosovskom“ vydavateľstve knihu, pričom im vôbec nevadilo, že toto vydavateľstvo predtým vydalo viacero kníh a dokonca dostalo aj grant od samotného Georgea Sorosa. Plus, viacero vládnych grantov.

Na Slovensku by sme nenašli vydavateľstvo, ktoré by vydalo viac kníh s Georgeom Sorosom než práve Kalligram. Takže, pán Blaha, tie takzvané sorosovské peniaze, vám v roku 2013 ešte nesmrdeli? Alebo vám smrdia len na druhých? Odpoveď asi všetci poznáme, že?

Teraz najčítanejšie