Denník N

Horúce konšpiračné náhody tohto týždňa

O ohni, umení, hodnotách, médiách a asociatívnych metaforách. A o výstave Zachránené, ktorá je sprístupnená vo Východoslovenskej galérii do 1. septembra.

Dnes sledujeme prakticky v priamom prenose online požiar katedrály Notre Dame v Paríži. Keď pred dvanástimi rokmi vypustila do sveta svoje umelecké dielko Mediální realita česká skupina Ztohoven, nikto netušil, čo nás čaká. Na sociálnych sieťach boli ešte len medzinárodne uvedomelí a technicky zdatní jedinci. Pred kameru, ktorá vysielala do televízie nevinné panoramatické zábery z hôr premietli realisticky pôsobiace video zobrazujúce jadrový výbuch. Vnímanie etiky, práva, uveriteľnosti a logiky mediálnej reality sa zatiaľ značne posunulo. V roku 2007 išlo o precedens, ktorý vydesil ľudí pri televízii, dnes môžeme naživo zdieľať v podstate akúkoľvek katastrofu, masový des sa rýchlo a plíživo šíri. Prvé silné sekundy prekvapenia sú zrejme univerzálne prítomné v každej dobe. Či je médiom twitter, televízia či noviny.

Pri šírení a spracúvaní poplašných správ je zaujímavé, ako vždy vnímame ich kontext. Často dostane poriadne bizarné rozmery. Človek odchovaný na súčasnom umení spracúva prvotný šok z netypickej správy v chate s kamoškou: „ozaj, horí Notre Dame“, možno inak – ide o nejakú metaforu? Beriem sa v diskusii príliš vážne? S čím sa vám spája útok na Dvojičky? Požiar v Paríži mne rozhodne s požiarom v Košiciach. Na druhý deň som totiž navštívila výstavu Zachránené s desivo príbuznou témou. Náhoda? Nemyslím! :)

Ako to muselo vyzerať v košickej Východoslovenskej galérii pri požiari v roku 1985? Na selfíčka asi nebol čas. Čím žili kurátori, čo mali práve v ten deň na obed? Riaditelia spriatelených inštitúcií nepostovali hore-dole emotikony, ale posielali súdružské na stroji písané listy. Dokumentačná časť výstavy s dobovými materiálmi pôsobila zvlášť silno v deň vernisáže – rovno na druhý deň po šoku kultúrnej obce z požiaru parížskeho.

Pohľad do výstavy Zachránené, Foto: Nataša Dojčáková

Aktuálna tragická udalosť vyvoláva v spoločnosti otázky o hodnote umenia. Je hodnotnejšie reštaurovať po požiari ikonickú katedrálu, alebo obrazy v nejakej lokálnej galérii, s ktorými nemajú selfíčka svetové celebrity? Práca je to v podstate rovnaká. Keď sa chcete zoznámiť s postupmi reštaurátorov a preniknúť do problematiky hlbšie, určite navštívte košickú výstavu v koncepcii kurátorov Kataríny Nádaskej a Miroslava Klebana. Diela reštaurovala Ludmila Zozuľáková.

Výstavou chce Východoslovenská galéria zdôrazniť význam reštaurovania pri ochrane kultúrneho dedičstva, uchovávanom v galériách a múzeách. Ochrana zvereného kultúrneho dedičstva je povinnosťou, ktorú galériám a múzeám ukladá zákon. Verejnosť sa však o tomto náročnom procese bežne nedozvedá. Expozícia pripomína následky požiaru z roku 1985, kedy depozitár galérie zachvátil požiar zapríčinený výbuchom plynového potrubia. Škoda na zbierkovom fonde bola natoľko rozsiahla, že sa s jej následkami galéria vysporadúva dodnes. Ukončenie reštaurovania diel, ktoré požiar vyradil z galerijnej prevádzky, je naplánované na rok 2023.

Ide podľa slov kurátorov o málo poznanú dimenziu zhodnocovania kultúrneho dedičstva, ktoré však patrí nám všetkým. Sme pripravení zaujímať sa aj o podstatu odborného problému a reálne hodnoty, ktoré prináša umenie, alebo sa len ohriať v jase mediálnej senzácie? „Náhodne“ prítomné kultúrne počiny, ako táto výstava, majú veľký zmysel pri celospoločenskej diskusii. Keď všade plápolajú požiare nenávisti, krčmových odborníkov spaľujú ich vlastné komplexy a neschopnosť. Kašlime na nejaké katedrály, choďte radšej triediť odpad! Ale neuvedomujú si tí, ktorí považujú umenie za zbytočný luxus, že tým odpisujú aj ľudstvo ako také? Fyzickým požiarom niekedy nevieme zabrániť. Tým – ako sa v internetovom slangu hovorí – flejmom – okolo zbytočného horekovania či hľadania absurdných vinníkov za vlastnú morálnu skazu by sme sa však v dobe súčasných technologických výdobytkov mohli skúsiť vyhnúť.

otvorenie výstavy: 16.4.2019 o 18:00
trvanie výstavy: 17.4.2019 – 01.09.2019
miesto: Alžbetina 22
kurátori: Katarína Nádaská, Miroslav Kleban
reštaurátorka: Ludmila Zozuľáková

Teraz najčítanejšie

Zuzana Duchová

Site specific súčasné umenie, architektúra, dizajn, reprezentácia Slovenska a iné presahy