Denník N

Božský pokoj na pútnickom mieste v Marianke

17 kilometrov od centra Bratislavy leží obec – dedina Marianka (po záhorácky – Mariatál). Hoci Marianka slúži dnes už ako satelit pre Bratislavu, je toto miesto jedinečné svojou históriou, atmosférou a Božou prítomnosťou. Hoci na toto pútnické miesto chodím dnes už len sporadicky, aj tak na mňa vždy pri každej mojej návšteve dýchne energia Patrónky Slovenska Panny Márie, osobitosť krížovej cesty a čerstvý vzduch lesa Malých Karpát.

Marianka bývala mojím ihriskom aj kostolom 

Ako veriace dieťa bývajúce na okraji Bratislavy v Lamači som až do dospelosti chodila do Marianky pravidelne aspoň raz za mesiac. Často sme vyrážali z  Marianky (alebo prechádzali Mariankou) pri rôznych turistických vychádzkach (napríklad na zrúcaninu Pajštún) a tiež sme boli prítomní na mnohých náboženských stretnutiach v Marianke. Za mojich mladých čias sme ešte do Marianky zo Záhorskej Bystrice chodili cez pole pešo. Dnes na tomto mieste už stojí frekventovaná cesta a autá tam premávajú neustále.

Aj dnes občas zájdem (docestujem autom) do Marianky aj vďaka priateľom, ktorí chodia do Marianky pravidelne, aby tu načerpali duchovnú silu. A pri mojej návšteve Marianky sa tu vždy moja myseľ ukľudní, duša ožije a závan čerstvého vzduchu miestneho lesa mi ako ako astmatičke dá pri prvých dychoch zabrať.

  

Magický les v Marianke

Marianka – najstaršie pútnické miesto na Slovensku 

Marianka je najstaršie pútnické miesto na Slovensku a je zároveň aj prvé mariánske pútnické miesto v celom Uhorsku. Legendy o zázračnej soške Panny Márie siahajú až do 11. storočia. Legenda hovorí, že drevenú sošku Panny Márie našiel miestny zbojník s postihnutými deťmi. Pod soškou objavil zbojník zázračný prameň, v ktorom keď vykúpal svoje deti, tak tie zostali zdravé. A odvtedy sa obrátil a už konal len dobro.

V 14. storočí sa Marianskej Panne Márii prišiel pokloniť kráľ Ľudovít Veľký, ktorý tu dal postaviť pre sošku panny Márie kostol, ktorý daroval rádu pustovníkov svätého Pavla. Kardinál Kristián August si zvolil miestny kláštor za svoje letné sídlo. Jozef II. v 18. storočí bohužiaľ zrušil pavlínsky rád. Rehoľníci (kongregácia bratov tešiteľov) sa tu vrátili v 30. rokoch 20. storočia. Počas komunizmu v 50. rokoch, keď rády boli zakázané, Marianku znova rehoľníci museli opustiť. A tak sa do Marianky rehoľníci bratov tešiteľov vrátili až po roku 1989 a pôsobia tu dodnes.

Najvýznamnejšia marianská púť je na sviatok narodenia Panny Márie (8. septembra). To, že socha Panny Márie uskutočnila už mnohé zázraky dokazuje mnoho tabúľ s poďakovaniami.

Zázračná socha Panny Márie
Malebná moderná socha v Marianke

 

Miestny prameň je stále považovaný za zázračný a zároveň aj za veľmi chutný a preto si sem dodnes chodia pre túto neobyčajnú vodu miestni obyvatelia a veriaci. Nad týmto zázračným kameňom je od 17. storočia postavená rotundová Kaplnka svätej studne , ktorú strážia dve Donnerove sochy pustovníkov – svätého Antona a Pavla.

Kaplnka svätej studne, ktorú strážia svätí Anton a Pavol

Pod kalváriou sa nachádza aj nádherný čerstvo rekonštruovaný pôvodne gotický kostol narodenia Panny Márie, ktorý bol v 17. storočí rekonštruovaný v barokovom slohu. Hneď vedľa kostola stojí bývalý kláštor pavlínov a baroková kaplnka svätej Anny zo 17. storočia. Taktiež sa tu nachádza 6 mariánskych kaplniek zo 17. – 18. storočia.

  

Pôvodne gotický kostol narodenia panny Márie s interiérom v barokovom slohu

Baroková kaplnka svätej Anny
  

Mariánske kaplnky

Kalvária so sochami v životnej veľkosti

Jedinečná je krížová cesta v lese s 50 sochami v životnej veľkosti. Tak pri modlitbe máte pocit, že ste súčasťou krížovej cesty Ježiša, čo ešte viac prehlbuje vnútorný zážitok.

Krížovú cestu dali postaviť rádoví bratia v 40. rokoch 20. storočia. V 14. murovaných kaplnkách (zastaveniach krížovej cesty) stoja sochy v životnej veľkosti zhotovené českých rezbárom Bohumilom Beckom. Sochy sú vyhotovené z lipového dreva. Kalvária zostala v podstate nedokončená, lebo na 12. zastavení ukrižovania Ježiša mala stáť kaplnka, ale stoja tam len 3 kríže na Golgote. Krížová cesta na marianskom kopci sa koná každú nedeľu o 15 hodine a na Veľký piatok sa koná krížová cesta o 12 hodine.

Ak nachádzate v Bratislave a okolí či už počas Veľkej noci, alebo inokedy, odporúčam navštíviť toto mimoriadne duchovné miesto.

 

Marianska krížová cesta so sochami v životnej veľkosti

Banícka história Marianky

Marianka je významná aj starým banským dielom z ťažby bridlice na Slovensku. Ťažba bridlice sa tu začala v 17. storočí.  Hĺbka tejto štôlne je okolo 50 metro. Momentálne je bridlicová štôlňa je pre návštevníkov neprístupná, lebo je vraj zaplavená.

Bridlicová banícka štôlňa

Teraz najčítanejšie

Jana Kapráliková

„Človek, ktorý cestuje s túžbou dozvedieť sa, cestuje cez všetky diaľky, hlavne k sebe samému…“ — Jan Werich; „Umenie je najvyššia radosť, ktorú človek dáva sám sebe.“ — Karl Marx