Denník N

Potreba nového smerovania a idey II.

Pokračovanie I. dielu. ohľadom budúcnosti republiky.

Centrizmus ako hlavný politický smer na území Slovenska zatiaľ nikdy neprevládal. Rovnako ani národniarstvo nikdy nebolo hlavným prúdom a témou v politickom diskurze, teda okrem krátkeho času v moderných dejinách našej povojnovej samostatnosti. Po vzniku našej spoločnej republiky sa vláda nevyhraňovala v žiadnom ideologickom smere (možno až doslovne platí výrok: prikláňali sa na stranu, ktorá viac vynáša). Slovenská pravica dostala u nás niekoľko šancí, poslednú premrhala, odvtedy pokračuje aj naďalej jej atomizácia. Ľavica získala silné postavenie na dlhé roky ale jej koniec sa taktiež nezadržateľne blíži. (obom hlavným prúdom sa bude ešte venovať väčšia pozornosť ďalej). Aký smer príde po nich?

Úsilie by malo byť nasmerované do sociálnej, rodinnej a proreformnej politiky, ktorú potrebujeme ako soľ. Podobne je potrebné nastaviť podmienky vo vhodnom profilovaní podnikateľského prostredia, ktoré budú prajné malým aj veľkým firmám a živnostníkom, pretože oni sú chrbtovou kosťou nášho hospodárstva. Namiesto toho, bohužiaľ, iba premrhávame najlepšie roky našej ekonomiky. Naši ľavicovo zmýšľajúci zástupcovia ľudu zaťažujú podnikateľskú sféru novými a novými administratívnymi a daňovými bremenami, zároveň až prehnane podporujú nadnárodné koncerny investujúce na našom území, napriek tomu, že sami vedia, koľko výhod spočíva v podpore a dotovaní malých podnikov a živnostníkov čisto z ekonomického hľadiska. Nehľadiac na benefity v znižovaní sociálnych rozdielov v spoločnosti a zachovaní ziskov na našom území, bez ich vyvážania do spoločností v zahraničí. Možno je to len naším národným fenoménom alebo je to javom Východného bloku, že sa ľavicoví politici (nie iba ľavicoví prirodzene) venujú len a len vlastným vreckám a sebeckým záujmom. Títo ľudia tzv. politici, ktorí sa tvária ako najväčší ľudomili, často nekonajú v národnom a už vôbec nie v ľavicovom záujme. Ľavicové praktiky v našom štáte sú ukážkou dekadencie, rečníckej demagógie a ukazujú ako sa porevolučná ľavica nikdy prakticky neschopila, resp. nenadobudla životaschopnosť, či kontúr modernej európskej ľavice. Slovenská ľavica je podľa mňa len akýmsi preludom (teda strana/strany, ktoré ju u nás reprezentujú). Ľavý smer zabúda chrániť sociálne slabých, nerozdeľuje národné bohatstvo ,,spravodlivo“ podľa idey ľavice. Napriek týmto problémom má zmýšľanie do ľava širokú podporu.

V našej republike je značné množstvo ťažko pracujúcich občanov, ktorý nemajú chuť, sledovať a nie to už analyzovať politické debaty, hádky alebo kvantum káuz, ktoré ich iba unavujú. Naši spoluobčania sú tým ľahšie ovplyvniteľní na poli verejnej mienky.  Následne sa časť spoločnosti prikláňa k populistom a demagógom. Je potrebné, aby pre blaho spoločnosti a potreby politickej stability štát garantoval neustále spomínané istoty sociálneho zabezpečenia vo vhodných intenciách. Uplatňovanie tejto povinnosti, či skôr filozofie ľavice zlyháva. Žiaľ na Slovensku niet schopnej ľavicovej alternatívy k dnešným ľavicovým reáliám. Namiesto ľavicovej alternatívy môžeme pozorovať len jej pomalé oslabovanie. Zdá sa, že existujúca slovenská ľavica upúšťa od ,,klasickej“ straníckej línii vzhľadom na národné podniky. Od čias privatizácie, ktorá dodnes polarizuje spoločnosť, snáď nič iné nemalo taký dlhodobý dopad s toľkými negatívnymi následkami na verejnosť ako slávne neslávna privatizácia. Dodnes nemala žiadna vláda ambície (ambície, ktoré aj uviedla do života) ani odvahu prešetriť tieto pri najmenšom amorálne zločinné činy, ktoré nemali obdobu v našej histórii. Výnosy štátnych podnikov môžu financovať napríklad sociálne programy vlády, ktoré zabezpečia základné potreby obyvateľstva (študentov, mladých rodín, pracujúcich, dôchodcov) alebo môžu pripraviť štátnu kasu na horšie časy, ktoré iste prídu. Strategické spoločnosti v štátnom vlastníctve sú ešte významnejším zdrojom financovania štátneho rozpočtu. Svojimi rozhodnutiami dokážu významne ovplyvniť cenové relácie na trhu a odľahčiť občanom peňaženky.

 

Ďalšie pokračovanie onedlho.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Peter Sušienka

Študent Ekonomickej univerzity a člen Progresívneho Slovenska