Denník N

O XI. Jubilejňí vístavje vín …

od vícerích kamarádú od fčéra vím …

„Ludé bježňe chodzili dom o pjeci, o šesci,

no tis´moseų dojít spátki až okoųo púnoci!“,

povidaųa mu na druhí deň dopoųedňa

jeho starostlivá žena, navíc skoro abstinentka …

„Ale šak na tej XI. Jubilejňí vístavje vín,

od vícerích kamarádú aj z katalógu to od fčéra vím,

až dvjestošedesátdevjet vzorkú sa zúčastňiųo …“,

a pokračovaų ve zdúvodňovaňí velice trpezlivo,

že aj tak to nezvládeų, aj ked došeų až okoųo púnoci

namísto o šesci, či nedajbože už o pjeci,

že okoštovaų tich vzorkú enem dvacet dva,

no ňekeré né enem ráz, ale aj vícejkrát …

Veltlín zelení, Dornfelder, Rizling vlašskí,

Rulandské bíųé, Šardonné, Tramín červení,

Frankofka, zmjes bíųá  Veltlín zelení-Modrý Portugal,

dokonca aj Dunaj a … a panenské Hibernal …

po kerém sa pri živej muzike ´Čížek Band´ odvázaų

aj amatérskí somelijér Martin, kamarád z chromú nohú,

a to porádňe svižňím tancem ze ženú súsedovú. (-:

No a po jedenástej, ked už biųo ohromňe čašké si vibírat,

protože vječina vzorkú už dávno začaųa metabolizovat,

poprosių Peťu ešče o ňejaké velice dobré červené,

ten sa usmíų a vzorek dvjestodvacetjeden donéseų,

s poznámkú, že velice dobré červené ešče samosebú má,

biųa to jeho zmjes Frankofka-Cabernet Moravia a víborná …

22.04.2019

Jazyková korektúra:

Andrea Danišová z obce Smolinské.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...