Denník N

Malý mních

„To dobré vidíme len srdcom. To hlavné, je očiam neviditeľné…“ rezonuje dielom Malý princ od Antoina de Saint Exupéryho. Exupéry nás učí vnímať srdcom…

Harry Fara vo svojej knihe Malý mních a jeho začiatky ide ešte ďalej a pritom nadväzuje na Exupéryho – „Boh vkladá do každej duše semienko mníšstva“. Každý človek má duchovne žiť tam, kde je – ako duchovná bytosť. Prijmite pozvanie na spoznávanie duchovného rozmeru nášho života…

Všetko sa rodí v tichosti

Bože, kde ťa nájdem? Najprv prejdeš úzkou bránou. Brána, to je rozhodnutie. Za bránou sa otvára nový priestor. Aká úzka je cesta ktorá vedie k životu a ako málo ľudí sa ňou vyberie… Prišiel si na svet, aby si duchovne bojoval.

Počiatok všetkých vecí sa rodí v tichosti. Zrno sa rodí z ticha zemskej hlbiny. Ticho je najväčším darom, ktoré nám život prináša. Sám Boh prichádza v tichu, prebýva v tichu a tvorí v tichu. Svoje najlepšie diela koná v tichosti. Ticho je liečivé a prináša uzdravenie. Keď sa ponárame do hĺbky, dochádza k zrkadleniu s pravdou, s dobrom a s krásou a zoči voči nej si uvedomujeme svoje miesto, postavenie a poslanie. Ticho je plátnom, na ktoré duch maľuje pravdu určenú pre nás. Ticho je na konci cesty, ktorá je sprevádzaná trpezlivosťou a vytrvalosťou. Ticho a počúvanie je Božím darom. Konečným stavom nie je ticho úst, ale stíšenie srdca. Naladenie srdca na ticho.

Píš si denník, aby si sledoval kroky a smerovanie svojho ducha. Ale pamätaj, to čo napíšeš, už nie je možné vymazať a to čo bezprostredne napíšeš, vychádza zo srdca…

Nepretržitá modlitba

Odpovede ktoré ponúka tento svet, sú plytké a povrchné. A preto odpovede na naše otázky treba hľadať v inom priestore… Každý krok je spojený s nejakým chodníkom, každý chodník sa pripája k nejakej ceste, každá cesta vedie nejakým smerom a každá cesta sa nakoniec stáva príbehom – dáva životu istú podobu.

Všímavosť, alebo pozornosť, to je stav srdca, ktoré je nasmerované na to, čo je dôležité. Uvedomiť si, aké je naše miesto v tomto svete a aká je zodpovednosť za všetko, čo prechádza našimi rukami a čím môžeme obohatiť a pretvoriť svet. Všímavosť je trénovanie pozornosti, aby nám neuniklo nič, čo stojí za pozornosť.

Život je pretkaný mnohými jednotvárnymi a stereotypnými vecami. Tie sa však spájajú  s námahou a odmenou za trpezlivosť je hlboká brázda, ktorú človek za sebou zanechá. Zatiahni na hlbinu! Zodpovedné pristupovanie k životu, posilňuje silu ducha.

Až objavíš tajomstvo neustálej (nepretržitej) modlitby, až sa modlitba stane natrvalo súčasťou tvojho života, až vtedy objavíš prameň života, ktorý vytryskne z tvojho srdca.

Vo všetkom nachádzať Boha

Veľké životné sny často sprevádza strach. Mnohí dovolia strachu, aby ich ochromil. Avšak strach vychádza z rovnakého miesta, ako odvaha. Ak zaženiete strach, získate odvahu. Ak strach ustojíte, získate odvahu sen zrealizovať…

Prečo sa tak veľmi snažíte zmeniť iných ľudí? Snaha zmeniť iných človeka vyčerpáva. Navyše, ľahko sa môže stať, že sa stane iným, než by sa mal stať – natoľko sa sústredí na iných, že prestane byť sám sebou. Dôležitejšie je premeniť seba a cez túto premenu zmeniť iných a svet. Robte to, čo je vo vašich silách, robte to pokojne a s láskou a ostatné nechajte na Boha.

Dostali sme poslanie, aby sme konali dobročinnosť a pomáhali druhým. Keď tak konáme, pomáhame samotnému Bohu. Ak to niekto zneužíva, prehrešuje sa proti samotnému Bohu a celému ľudstvu. Našou úlohou nie je súdiť, ale pomáhať… Ten kto dáva, má to robiť s dobrým úmyslom a má rozlišovať (či dáva na dobré). Buďte štedrí, a pomáhajte v skrytosti. Ak aj budete mať dobrý úmysel a budete rozlišovať, aj tak sa nájde niekto, kto Vás podvedie. Nenechajte sa znechutiť a odovzdajte ho do Božích rúk…

Naučte sa za všetkým vidieť a nachádzať Boha. Celý svet je jeho stvorením. To ako svet narába s tým, čo od Boha dostal, je už iná téma…

Náš život má zmysel

Sedem duchovných darov. Prvým je samota. Potom nasleduje ticho, pokoj a pozornosť. Piatym je schopnosť počúvať a cez bohatstvo (odlišné pohľady a názory) iných, dospieť k poznaniu pravdy. Šiestym schopnosť hľadieť na Boha – žiť svoj život v súlade s plánom, ktorý ma Boh pre každého. A nakoniec siedmym – posledným darom je schopnosť dodržať sľub…

Byť riekou znamená nikdy neprestať hľadať more. Prúd vody v rieke neprestane plynúť, kým nesplynie s vodou v mori. Dôležité pravdy je možné vysvetliť, ale pre ich porozumenie je dôležité ich uchopiť z rôznych strán – meditovať nad nimi… Boh nám dal dvoje uší a len jedny ústa. To aby sme viac počúvali a menej hovorili. A to čo počujeme, nechali prejsť sitom a až potom to prijali za pravdu…

Každá práca prináša veľké poslanie. Ak človek objavil svoje dary a schopnosti a rozvíja ich cez poslanie, ktoré mu bolo zverené, potom jeho práca má zmysel a hodnotu bez ohľadu na to, čo robí. Náš život má poslanie a preto treba robiť veci so zápalom.

Modlitba sýti ducha

Modli sa tak, ako vieš. Nechaj sa viesť tým, čo už poznáš. Pokiaľ vytrváš, samotná modlitba ťa bude niesť. Tvoja modlitba sa pripája k iným, ktoré v tom čase stúpajú k Bohu. Žiadna modlitba nie je osamote a neujde pozornosti. Modlitba nesie v sebe zárodok večnosti. Cez modlitbu človek získava účasť na večnom živote. A preto cieľom je nepretržitá modlitba.

Bojazlivosť môže byť počiatkom zúfalstva. Bojazlivosť a zúfalstvo sa navzájom podporujú. Obidve vedú človeka k tomu, že sa zahladí do seba. Človek ktorý je osamelý, stratí záujem o svet a ľudí okolo seba, podľahne pocitom, že ho nikto nemá rád a tým skĺzne do zúfalstva… My sme však nedostali ducha bojazlivosti, ale ducha sily! Keď uprieme svoju pozornosť na Boha, keď si uvedomíme, aké má s nami plány a rozhodneme sa ich zrealizovať, získame prameň sily. Pohľad hore a za seba (na iných), napĺňa naše vnútro po okraj. Boh nám dáva odvahu.

Modlitba je najstaršou sviatosťou, cez ktorú Boh zosiela do života človeka milosť. Modlitba je prvou sviatosťou. Je vonkajším znamením toho, že vo vnútri pôsobí Boh. Modlitba je veľkým tajomstvom. Boh túži po našej modlitbe. Nepotrebuje ju. Ale túži po nej. Po rozhovore s nami. Modlitba má preto nesmiernu cenu. Modlitba pretvára náš život. Je účinnejšia, ak spolupracujeme a neostávame len pri modlitbe (a prechádzame od modlitby k skutkom). Modlitba je klopaním na nebeskú bránu.

Ostať verný

Neustále na svete narastá počet ľudí. A predsa existuje osamelosť. Niektorí ľudia miesto mostov stavajú barikády. Preto sú osamelí. Ale aj ľudia ktorí majú dostatok kontaktov, čelia samote. Je to tým, že najhlbšie túžby človeka, naplní len vzťah s Bohom. A samota je priestorom na stretnutie s ním. Ľudia ktorí sú osamelí, paradoxne majú najväčšiu príležitosť stretnúť sa s Bohom.

Aj v najväčšom zhone sa nauč zachovať pokoj a stíšiť sa. Rob len jednu vec v danej chvíli a tu rob poriadne. Boh od nás nevyžaduje veľa. Tu a tam si na neho spomenúť, obrátiť sa na neho s prosbou, poďakovať mu za milosti (že nás sprevádza a pomáha nám). Venovať mu námahu a pozvať ho do života. Každý z nás má v sebe miesto, ktoré nie je dotknuté hriechom – svätyňu v ktorej prebýva Boh a do ktorej sa možno utiahnuť a načerpať silu. Neustála modlitba, to je stav kedy človek bez toho, aby si to uvedomoval, premenil svoj život na modlitbu.

Existujú ťažké dni, kedy je dôležité ostať verný a zachovať dôveru. Žiadny deň nie je zbytočný a aj náročné okamihy utvárajú náš život.

Postoj rozhoduje

Zranenia ovplyvňujú náš život. Zranenia nás nerobia slabšími, ale citlivejšími. Teda ak premeníme svoje zranenie. Ak nie, potom upriamime svoju pozornosť na seba a tak ľahko skĺzneme do egoizmu. Zranenie samo o sebe je negatívne. Náš postoj k zraneniu výrazne rozhoduje o tom, ako hlboko nás zasiahne.

Zranenie je často bolesťou, ktorú sme popreli a zakopali kamsi hlboko pod zem. Tvárime sa, že neexistuje. Ale ono existuje, stáva sa prekážkou na ceste k Bohu, k ľuďom, a aj k nám samým. Je dôležité uzdraviť zranenie, aby nič nestálo medzi nami a Bohom.

Krása nás spasí

Vyznali ste svoj hriech a predsa máte pocit, že Vám nebolo odpustené? Na mnohých ľudí má blahodarný účinok, keď si nájdu spriaznenú osobu – dôverného priateľa. Niekoho, kto ich usmerní a poradí im. Bez duchovného sprevádzania je veľmi ťažké napredovať. Dostojevskij tvrdil, že budeme spasení krásou. V tomto tvrdení je kus pravdy. Krása je modlitbou oka a oko je oknom do duše. Preto je tak dôležité, aké obrazy vpustíme do svojej duše.

Sedem hlavných hriechov, každý z nich môže spôsobiť duchovnú smrť. Spomedzi nich, najľahšie preniká do srdca človeka lenivosť. Lenivosť má oveľa širší rozsah, než sme navyknutí. Zahŕňa aj zúfalstvo, apatiu, smútok a absenciu zmyslu života. A všetky tieto pojmy možno označiť za duchovnú depresiu. V odborných kruhoch sa hovorí o troch druhoch depresie. Tá prvá je prejavom chemickej nerovnováhy v živote, tá druhá je reakciou na situáciu ktorá nastala a tá tretia duchovná – je spôsobená útokom zlého ducha alebo dosiahnutím stavu, kedy sme sa mu sami vydali do rúk…

Človek môže byť vystavený skúsenosti – temnej noci, kedy má pocit, že práve vtedy keď sa všetko rúca, Boh pri ňom nie je. Ale práve vtedy je Boh k nemu bližšie. Nenechajte sa zmiasť. Človek nie je stvorený pre duchovný pôst. Boh je prítomný aj v ťažkých chvíľach, len je prítomný inak, než sme navyknutí. Nakoniec, aj skúsenosť temnej noci raz skončí (až na výnimky), len treba vydržať. Výnimky sú veľmi vzácne (viď Matka Tereza), takže nevyhovárať sa, vyzbrojiť sa trpezlivosťou a dôverovať…

.

V každom z nás je kúsok mnícha a tento mních túži po duchovnom živote. Každý z nás je Bohom milovaný. Čo viac potrebujeme k životu? Láska, to je pravda na ktorej možno postaviť život. Prijať seba, pravdu o sebe a s láskou. Otvoriť sa láske a milovať.

Tomáš Hupka

Harry Farra je dekanom fakulty masmediálnej komunikácie na univerzite v Pensylvánii a cez postavu malého mnícha veľmi zrozumiteľným a príťažlivým spôsobom približuje veľké pravdy duchovného života. Jeho kniha Malý mních a jeho začiatky sa stala podkladom tohto článku.

Zdroj fotografie:

www.suncruise.gr

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hupka

Pred dvoma rokmi sme spolu s manželkou absolvovali kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee. Pracovné podmienky mi neumožňujú rozbehnúť takýto kurz, preto by som rád o vzťahoch aspoň písal. Zároveň by som rád nadviazal na obdobie, kedy som o vzťahoch písal blogy na stránke .týždňa... Tom