Denník N

Využite virtuálne sídlo spoločnosti pri začiatku podnikania

V nasledujúcich riadkoch si objasníme otázku čo najefektívnejšieho riešenia umiestnenia sídla spoločnosti. Jednou z hlavných otázok pre štartom svojho podnikania, ktorá neminie žiadneho podnikateľa v začiatkoch je, kde bude výkon jeho obchodnej aktivity. Niektorí mladí ľudia začínajú so založením s.r.o. už popri štúdiu na VŠ, či popri zamestnaní v inej spoločnosti. Takýmto spôsobom sa mladí podnikatelia pomaly snažia stať dostatočne finančne zabezpečení až dokým si tento svoj biznis nerozbehnú naplno a nebudú získavať z tejto činnosti dostatočný príjem. V súčasnosti finančne náročná záležitosť je zaobstaranie vhodných priestorov, kde sa bude biznis realizovať a takisto kde bude zapísané sídlo firmy. Priestor je možné si prenajať, alebo kúpiť a taktiež materiálne vybavenie môže pre mladého začínajúceho podnikateľa, ktorý je obmedzený finančnými zdrojmi  predstavovať určité obmedzenie. Jednou z možným alternatív je pracovať z domova, prípadne internátu. V dnešnej dobe je trend podnikať formou poskytovania služieb prostredníctvom internetu. Takýto spôsob podnikania je finančne nenáročný a nie je nutné vynakladať vysoké vstupné náklady. Vo viacerých prípadoch nie je nutnosť disponovať obchodným alebo kancelárskym priestorom. Jednou z možných a často vyhľadávaných alternatív medzi mladými podnikateľmi v súčasnosti je zakladanie si virtuálneho sídla spoločnosti. Objasníme si zmysel, fungovanie a princíp virtuálnych sídel.

Čo sa pod pojmom virtuálne sídlo rozumie

Pod pojmom virtuálne sídlo rozumieme kanceláriu, v ktorej firmy, využívajúce túto službu majú umiestnené svoje sídlo. Podľa zákona SR je povinná každá PO mať určené sídlo spoločnosti, však v reále na tomto mieste nie je vykonávaní žiadna podnikateľská činnosť. Ide výlučne len o akými prenájom registračného sídla, ktoré musí každá spoločnosť uviesť v oficiálnom registri firiem (ORSR). Prevádzkovateľ virtuálneho sídla je povinný riadne označiť poštovú schránku a obchodné meno svojich klientov na viditeľné miesto určenej nehnuteľnosti.

Princíp fungovania virtuálneho sídla

Princíp fungovania je jednoduchý. Službu virtuálneho sídla predstavuje hlavne registračné číslo, ktoré je poskytované aj s doplnkovými službami, ktoré sa zameriavajú na administráciu prijatej korešpondencie pre určitú firmu. Zaraďujeme sem hlavne preberanie a evidovanie prijatej korešpondencie, ďalej notifikácia a teda upozornenie o prijatých zásielkach, archivácia, skenovanie, preposielanie zásielok na vopred danú adresu.

Konečný užívateľ služieb virtuálneho sídla

Užívatelia, teda klienti využívajúci takúto špecializovanú službu predstavujú:

  • Mladí začínajúci podnikatelia, ktorých snahou je minimalizácia nákladov na vedenie vlastnej kancelárie,
  • Etablované spoločnosti, ktoré využívajú outsourcing na korešpondenčno-administratívne činnosti,
  • Podnikatelia vystupujúci ako spoločnosť väčšieho mesta, napr. Bratislavy
  • Malí podnikatelia, ktorí z osobných dôvodov nechcú udávať adresu trvalého bydliska, príp. prechodného pobytu ako sídlo firmy,
  • Zahraničné spoločnosti, ktoré si otvárajú svoje pobočky na Slovensku,
  • OZ a neziskové organizácie nedisponujúce adekvátnymi priestormi pre svoje fungovanie.

Teraz najčítanejšie

Patrik Blazicek

Firemný blog eTuls.sk o založení s.r.o, účtovníctve, ochranných známok, virtuálnych sídiel a o podnikaní.