Denník N

Dopravná inšpirácia pre Bratislavu

Nedávno som navštívil po dlhom čase holandský Haag, a pri jeho návšteve som si uvedomil niektoré paralely s našou metropolou. Spolu s týmto uvedomením som následne hľadal inšpirácie, ktoré by sa na Bratislavu dali aplikovať, a zlepšili by život v našom hlavnom meste.

Haag, holandské mesto, známe sídlom Medzinárodného súdneho dvora. Málokoho by napadlo, že toto mesto je v mnohom podobné práve Bratislave. Počet obyvateľstva je niečo cez pol milióna, nachádza sa v blízkosti veľkej európskej metropoly (v ich prípade Amsterdam, v našom Viedeň – obe vlakom dostupné do hodiny). Ani jedno nemá metro. Niekto by mohol namietať že Bratislava funguje ako hlavné mesto, kým pre Holandsko je to Amsterdam, nie Haag, no aj toto je pravda len čiastočne, väčšina štátnych inštitúcii Holandska sídli paradoxne práve v Haagu, nie Amsterdame. Haag, rovnako ako Bratislava, má jasne definované staré mesto a v tesnej blízkosti nové centrum plné výškových budov až mrakodrapov.

Tu sa však podobnosti končia, lebo kým Bratislava sa bije so svojim automobilovým problémom a konečne hľadá dopravné riešenia hodné európskej metropoly 21. Storočia, pocit z dopravy v Haagu je úplne iný. Riešenia ktoré toto mesto aplikovalo do praxe sa dajú v mnohom brať ako inšpirácia pre Bratislavu.

V prvom rade ide o nosný systém verejnej dopravy. Často sa hovorí o tom ako je v Bratislave nosným systémom električka. No v praxi to vyzerá tak že mnoho častí mesta ňou nie je dobre obslúžených, a aj tie čo sú, na tom nie sú ideálne. Kvôli tomu sa v pravidelných intervaloch ozývajú názory že potrebujeme metro, napriek tomu že mesto na takýto druh dopravy nie je ani zďaleka dostatočne husto obývané. V Haagu je veľmi kvalitne vyriešenia električková sieť, je prehľadná, a dá sa ňou ľahko presúvať tam kde je potreba. Bratislava má dokonca v niečom aj výhodu – máme väčšie električky, a lepší systém nakupovania lístkov (v Haagu sa to robí priamo v automate v električke počas jazdy, čo je v prípade že cestuje veľa ľudí celkom problém). Čo je však obrovská výhoda Haagu je, že električka má vždy prednosť. A tým sa nemyslím prednosť pri odbočovaní cez koľaje ako je tomu v BA, ale ako náhle prichádza električka ku križovatke, všetci ostatní dostanú červenú a električka ide ďalej. Tým pádom električka je skutočným nosným systémom, a nie je závislá od dopravnej situácie rovnako ako iné druhy dopravy. Miestami je dokonca električková trať nad úrovňou zeme, a križovatky sú mimoúrovňové úplne. Samozrejmosťou je aj dobré vlakové napojenie na okolie mesta, a prestupnosť medzi týmito druhmi dopravy navzájom.

Hlavná stanica v Haagu, so zaujímavým riešením prestupov medzi vlakmi a mestskými električkami.

Druhý bod je cyklodoprava, pešia doprava, parky a verejné priestranstvá. Kým v Bratislave je jasne cítiť preferenciu áut (cesta má vždy prednosť, a sú miesta priamo v širšom centre BA, ktoré nemajú chodník vyriešený vôbec, nieto ešte myslieť na cyklochodník), v Haagu je cyklodoprava na prvotriednej úrovni (koniec koncov, je to holandské mesto), s oddelenými cyklotrasami, prípadne s cyklodopravou zmiešanou s automobilovou na bočných uliciach, ktoré však nie sú asfaltové, ale dláždené a vyvýšené, aby bolo jasné že autá tam musia ísť extrémne pomaly. Pre peších je tiež pocit z cesty úplne iný, od vozovky sú oddelení jednak cyklotrasou v mnohých prípadoch, a taktiež pozdĺžnym parkovaním. Autá parkujúce mimo označených parkovísk tu samozrejme nie sú vôbec, ako to aj má byť, a je ich tu pomerne menej než u nás – ľudia sa neboja využívať aj iné formy dopravy. Verejné priestranstvá, námestia a parky, majú tiež oddelené pešie chodníky a cyklotrasy – badateľné je to najmä v širokých parkoch popri vedných kanáloch.

Výsledkom týchto detailov je, že človek vidí menej áut, viac zelene, viac peších a cyklistov, a celkový dojem z mesta je otvorenejší, príjemnejší, bezpečnejší a je to vidieť na každom človeku, ktorý trávi svoj deň vonku.

 

Teraz najčítanejšie

Lukáš Tomášek

Občas mi niečo napadne, tak o tom napíšem, primárne preto, aby o tom začal uvažovať aj niekto iný, a aby mi dal feedback čo si o mojich nápadoch myslí. Profesionálny nolifer a romance ninja so záujmom o mestský urbanizmus, históriu a technológie.