Denník N

Stop fašizmu, nacizmu, ľudáctvu

Vrahovia – (Franz Kafka, V kárném táboře)

1) V kárném táboře

2) Stop fašizmu – Pred Najvyšším súdom protestujú osobnosti proti fašizmu. „Inteligentný extrémista môže narobiť ešte viac zla ako hlupák. Je to veľmi nebezpečné,“ vraví herečka Zuzana Krónerová.

3) Netolerujeme netoleranciu

4) Exkurz do Suddeutche zeitung, Marec 1964 (in Voegelin, Hitler and the Germans, s. 64)

V pasáži sa uvádza, že obeť sa prestala ovládať, keď bola konfrontovaná s vrahom, ktorého videla zabíjať druhých – a ona (obeť) sama unikla smrti a bola „iba“ doživotne zmrzačená.. Je to údajne jej strata sebakontroly, ktorá teraz kričí slovo „vrah“. Všimnite si, prosím, obludnosť tejto správy, pretože to, čo hovorí, je, že človek by mal pokojne dovoliť, aby bol zabitý a nemal by žiadnym spôsobom kričať na (ne)vraha slovo “ vrah“, (lebo zatiaľ nebol právoplatne odsúdený). To sa ďalej zhoršuje pokarhaniami predsedajúceho sudcu inému svedkovi, ktorý tiež hovoril o„ vrahoch “. Predseda senátu mu veľavýznamne vysvetlil, že podľa nemeckého práva môže byť človek označený za vraha, iba ak je mu dokázaná vina. Tieto poznámky sa dajú zložiť do nasledovného tvrdenia: Pokiaľ som nebol (ešte) zabitý (ale som práve zabíjaný), nesmiem povedať, že druhá osoba je vrah (lebo zatiaľ nebola právoplatne odsúdená).

I am reading out this passage because the journalist here reports that the victim lost control when he was confronted with this murderer,whom he saw killing others—he himself escaped death and was beaten into a cripple. It is due to a loss of self-control that he now cries “murderer.” Please note the enormity of this report, for what it is saying is that one should peacefully allow oneself to be killed and shouldn’t in any way shout “murderer.” That is exacerbated furtherthrough later reprimands of the presiding judge to another witness,who spoke of the “murderers.” The presiding judge majestically explained that according to German law a murderer could only be referred to as such if he is proven guilty. If you put these remarks together, then it follows: As long as I have not been killed, I must not say that the other person is a murderer.

A predošlý odstavec:

… v správe z 24. marca z Osvienčimského procesu, nájdeme veľmi zaujímavé miesto: Výkrik „vrah“ zaznel v pondelok na Frankfurtskom súdnom pojednávaní. Päťdesiatšesťročný bývalý zajatec koncentračného tábora Hugo Breiden zo Stuttgartu sa prestal ovládať, keď mu ukázali model notoricky známej Bogerovej „hojdačky“ (na ilustračnom obrázku), ktorou bol podľa svojho svedectva zmrzačený priamo obvineným Bogerom. Boger, jeden z hlavných páchateľov (podľa nacistického práva hrdina) z bývalých členov táborového gestapa, počas tohto svedectva apaticky hľadel do miestnosti (podľa demokratického práva ešte nie vrah?) …

…in the report of March 24 on the Auschwitz trial we find a very interesting item: The cry “murderer” rang out on Monday in the Auschwitz trial at Frankfurt through the courthouse. The fifty-six-year-old former concentration camp prisoner Hugo Breiden from Stuttgart lost control in the witness stand when he was shown a model of the notorious Boger “swing” on which, according to his testimony, he was beaten into a cripple by the accused Boger. Boger, who is one of the most incriminated of the former members of the camp Gestapo, stared apathetically into the room during this witness’s testimony…

Lessons learned: „Dehumanizovaná objektivita“ nutne vedie ku zrušeniu akejkoľvek vedy, aj právnej.

Pokračuj tu
____________________________________________________________

Blogujem aj kvôli tomu, že

a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020.

b) nezabúdame na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk