Denník N

Dear Minister of Education, keep the world open for next generations!

Zdroj: Duolingo - aplikácia na učenie sa cudzích jazykov. Mapka ukazuje, ktorý cudzí jazyk si ľudia najčastejšie vyberajú na učenie sa v danej krajine.
Zdroj: Duolingo – aplikácia na učenie sa cudzích jazykov. Mapka ukazuje, ktorý cudzí jazyk si ľudia najčastejšie vyberajú na učenie sa v danej krajine.

Žijemvedu podporuje povinnú výučbu angličtiny ako prvého cudzieho jazyka.

Vážená pani ministerka školstva Slovenskej republiky,

v otvorenom liste, ktorý sme Vám adresovali 21. januára 2018, znela jedna z našich pripomienok:

  • umožniť predkladať projekty písané v anglickom jazyku bez úplného slovenského prekladu.

Zároveň sme žiadali o navýšenie počtu zahraničných pracovníkov a prilákanie zahraničných talentov. Ich príchod je uľahčený v akademickej obci uprednostňovanou komunikáciou v angličtine. Sama ako vedkyňa viete, že vedecký jazyk na CELOM SVETE je ANGLIČTINA. Angličtina je všade okolo nás. Z angličtiny sa stal celosvetový fenomén. Jej ovládanie je dôležité nielen pre vedcov, ale aj pre ľudí, pracujúcich v cestovnom ruchu a IT firmách. Sme malá krajina, potrebujeme zahraničných investorov, s ktorými vieme komunikovať. Nediskriminujte nás v očiach celého sveta. Neznevýhodňujte ďalšiu generáciu! Prosíme Vás, zvážte ešte raz rušenie povinnej výučby angličtiny ako prvého cudzieho jazyka. V mnohých krajinách sa bežne učia v angličtine predmety i kurzy na VŠ a musia v nej byť napísané bakalárske, diplomové, dizertačné i doktorandské práce, návrhy a žiadosti o grant.

Ak angličtinu, tak jedine viac!

PS: Umelo vytvárať tému na zamaskovanie pokusu o relokáciu peňazí na podporu vedy na stavbu ciest je smiešne!

Signatári:
Mgr. Marek Bartošovič, PhD., Švédsko
Ing. Lucia Bialešová, PhD., Írsko
Mgr. Dominika Hroššová, PhD., Slovensko
Ing. Viera Kováčová, PhD., Nemecko
Mgr. Jana Laláková, PhD., Švédsko
Mgr. Peter Maňo, Slovensko
Mgr. Marek Šebesta, PhD., Česká republika
MUDr. RNDr. Dominika Truban, PhD., USA


Ak súhlasíte s textom, prosím, vyjadrite svoju podporu TU.

Zoznam signatárov nájdete TU.

 

——-
Dear Minister of Education of Slovak Republic,

in the open letter, addressed to you on 21st of January 2018, one of our recommendations has been:

  • to enable to write proposals in English without the necessity of a full translation into the Slovak language

At the same time, we asked to hire more foreign scholars and to attract the attention of more foreign talented students. The arrival of new international scholars is facilitated due to the widespread usage of English as the academic language. You are a researcher yourself and thus you know that the universal language of science is English. English is everywhere around us. English has become a world phenomenon. The mastery of English is essential for scientists as well as for people working in tourism and IT companies. We are a small country and we need international investors with which we can communicate. Please, do not discriminate us while the whole world is watching. Do not penalize the next generation!

Please, reconsider one more time your decision to remove English as the mandatory first language choice. Worldwide, many courses and lectures at Universities are taught in English. Consequently, all bachelor, master, doctoral and PhD theses, as well as grant proposals, must be written in English.

If English, then only more of it!

PS: To come up with an arbitrary and artificial topic to mask your attempts of research money transfer into the construction of highways is ridiculous!

Signatories:
Mgr. Marek Bartošovič, PhD., Sweden
Ing. Lucia Bialešová, PhD., Ireland
Mgr. Dominika Hroššová, PhD., Slovakia
Ing. Viera Kováčová, PhD., Germany
Mgr. Jana Laláková, PhD., Sweden
Mgr. Peter Maňo, Slovakia
Mgr. Marek Šebesta, PhD., Czech Republic
MUDr. RNDr. Dominika Truban, PhD., USA


If you agree with the text, please, add your signature HERE.

The list of signatories could be found HERE.

Teraz najčítanejšie

Žijem vedu

Žijem Vedu je platforma, ktorá dáva priestor všetkým slovenským vedkyniam a vedcom prispieť k napredovaniu vedy na Slovensku.